source: 2013/30/AleksiK/Hazy Maze Game/Hazy Maze Game/Hazy Maze Game/Hazy_Maze_Game.cs @ 4699

Revision 4699, 14.5 KB checked in by alraniko, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Hazy_Maze_Game : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja;
12    PhysicsObject kolikko;
13    PhysicsObject vihu;
14    PhysicsObject kolikkoBlock;
15    PhysicsObject maali;
16    PhysicsObject vaaSinBlock;
17    PhysicsObject vaaSinSwitch;
18    PhysicsObject tyonBlock;
19    PhysicsObject tyonTuho;
20
21    IntMeter kolikkoLaskuri;
22    IntMeter levelLaskuri;
23    IntMeter elamaLaskuri;
24   
25    Explosion rajahdys;
26    Explosion rajahdyss;
27
28    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 90);
29    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -90);
30    Vector nopeusOikea = new Vector(90, 0);
31    Vector nopeusVasen = new Vector(-90, 0);
32
33    Image standardiPalaKuva = LoadImage("Standard");
34    Image vihuKuva = LoadImage("Vihu");
35    Image vaaSinSwitchKuva = LoadImage("Switch");
36    Image tyonBlockKuva = LoadImage("Boulder");
37    Image tyonTuhoKuva = LoadImage("Boulder Hole");
38    Image vaaSinBlockKuva = LoadImage("Blue Block");
39    Image kolikkoKuva = LoadImage("Coin");
40    Image pelaajaKuva = LoadImage("Mushroom");
41    Image maaliKuva = LoadImage("Goal");
42    Image kolikkoBlockKuva = LoadImage("Coin Block");
43
44    //X = StandardiPala
45    //P = Pelaaja
46    //C = Kolikko
47    //Luku = Luku + 2 oikealle liikkuva vihollinen
48    //Nappaimistön ylarivi (ei P) = Kirjaimen ylapuolella oleva luku + 2 alas liikkuva vihollinen
49    //0 = Liikkumaton vihollinen
50    //B = Kolikkoblock
51    //M = Maali
52    //A = Vaaleansiniblock
53    //S = Vaaleasiniswitch
54    //N = Tyonnettava block
55    //V = Tyonblockin tuhokohde
56
57    static String[] kenttaYksi = {
58                "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
59                "XS 2 2     X1  X1 2 X",
60                "X X   X1   X        X",
61                "X X   CXCXXCX   X   X",
62                "XCXXXXXCX1      XX CX",
63                "X1      XCX1    XXXXX",
64                "X XCX  XXXX1    X 2CX",
65                "X  XX XCX2X X   X  XX",
66                "XX X  X 2   X   X  CX",
67                "X2    X    X    X XXX",
68                "X   X X   CX1   X C2X",
69                "X  X  X  XXXX  XXXX X",
70                "X X  X    XXX X     X",
71                "X X X             X X",
72                "XXX X XXXXX  X    X X",
73                "X1       X1     XXX X",
74                "XAX X CXXXXXX XXXXCXX",
75                "XBX  XX2 2  X    2 CX",
76                "X X1  X   X XCX X XXX",
77                "XMXC      XCXXC    PX",
78                "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
79                };
80
81   
82    static int ruudunLeveys = 1000 / kenttaYksi[0].Length;
83    static int ruudunKorkeus = 1000 / kenttaYksi.Length;
84
85    static String[] kenttaKaksi = {
86                "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
87                "X 2XX2 CX           X",
88                "X  C  XXX1   XXXXXX X",
89                "X  XX XX  XXXC2XXC2 X",
90                "X   X XX X A X XXX  X",
91                "XXX X CX X1  X      X",
92                "X2X  X     XCX      X",
93                "X CX X     XXX   X  X",
94                "X XX XXXXX  X   XXX X",
95                "X  X 2   XX X  XX1  X",
96                "X XX  XC  X    CXX  X",
97                "X CX   X1  XX XX22X X",
98                "X XX X X X CX     XCX",
99                "X    X N X XC     2 X",
100                "XX XCX XXX  X X     X",
101                "X  CX1  X1    X    CX",
102                "X XXXXVX2XX XXXXXXXXX",
103                "XP  XXSX X1    XC2  X",
104                "XBX1  XC   X X XX X X",
105                "XMXC     XCXXX      X",
106                "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
107                };
108
109
110    static int ruudunLeveysKaksi = 1000 / kenttaKaksi[0].Length;
111    static int ruudunKorkeusKaksi = 1000 / kenttaKaksi.Length;
112
113    static String[] kenttaKolme = {
114                "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
115                "XXX        X22X22X 2X",
116                "X1  XXXXXX X     X  X",
117                "XXX X1     X  X     X",
118                "X   X X X XX     X  X",
119                "X XXX  X X    X  X  X",
120                "X X XX1    X     X XX",
121                "X1    XXXXXX  X     X",
122                "XXXXX XX 2 2X    XX X",
123                "X1    X     X X X1  X",
124                "X X XX  X    XXX    X",
125                "X1   X X2XXX XXX XXXX",
126                "XCXXXX X X   X 2 2XXX",
127                "XX     X 2 X XA X XXX",
128                "XX XXXX   X  X      X",
129                "XX1    X  X X2 X    X",
130                "XXXX X   XX X XXXXX X",
131                "XP  X1  X 2 X  X 2  X",
132                "XBX X X X  XX XX  XXX",
133                "XMX     X     XX   SX",
134                "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
135                };
136
137
138    static int ruudunLeveysKolme = 1000 / kenttaKolme[0].Length;
139    static int ruudunKorkeusKolme = 1000 / kenttaKolme.Length;
140
141    public override void Begin()
142    {
143        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
144        // PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
145
146        ruudunLeveys = (int)(Screen.Height / kenttaYksi[0].Length);
147        ruudunKorkeus = (int)(Screen.Height / kenttaYksi.Length);
148
149        ruudunLeveysKaksi = (int)(Screen.Height / kenttaKaksi[0].Length);
150        ruudunKorkeusKaksi = (int)(Screen.Height / kenttaKaksi.Length);
151
152        ruudunLeveysKolme = (int)(Screen.Height / kenttaKolme[0].Length);
153        ruudunKorkeusKolme = (int)(Screen.Height / kenttaKolme.Length);
154
155        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
156        Level.Background.Color = Color.Black;
157
158        LuoKolikkoLaskuri();
159        LuoLevelLaskuri();
160        SeuraavaKentta();       
161    }
162
163    public void Ohjaus()
164    {
165        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, pelaaja, nopeusYlos);
166        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
167        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, pelaaja, nopeusAlas);
168        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
169
170        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, pelaaja, nopeusOikea);
171        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
172        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, null, pelaaja, nopeusVasen);
173        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, pelaaja, Vector.Zero);
174    }
175
176    public void LuoMaailma(String [] kentta)
177    {
178
179        TileMap tiles = TileMap.FromStringArray(kentta);
180        tiles.SetTileMethod('X', LuoStandardiPala);
181        tiles.SetTileMethod('P', LuoPelaaja);
182        tiles.SetTileMethod('C', LuoKolikko);
183        tiles.SetTileMethod('B', LuoKolikkoBlock);
184        tiles.SetTileMethod('M', LuoMaali);
185        tiles.SetTileMethod('A', LuoVaaSinBlock);
186        tiles.SetTileMethod('S', LuoVaaSinSwitch);
187        tiles.SetTileMethod('N', LuoTyonBlock);
188        tiles.SetTileMethod('V', LuoTyonTuho);
189        tiles.SetTileMethod('1', LuoVihu, 100.0, 0.0);
190        tiles.SetTileMethod('2', LuoVihu, 0.0, 100.0);
191        tiles.SetTileMethod('3', LuoVihu, 0.0, 0.0);
192        tiles.Execute(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
193        Ohjaus();
194    }
195
196    private void SeuraavaKentta()
197    {
198        ClearGameObjects();
199        if (levelLaskuri.Value == 0)
200        {
201            LuoMaailma(kenttaYksi);
202        }
203
204        else if (levelLaskuri.Value == 1)
205        {
206            LuoMaailma(kenttaKaksi);
207        }
208
209        else if (levelLaskuri.Value == 2)
210        {
211            LuoMaailma(kenttaKolme);
212            kolikkoLaskuri.MaxValue = 1;
213        }
214
215        LuoElamaLaskuri();
216    }
217
218    public void LuoKolikkoLaskuri()
219    {
220        kolikkoLaskuri = new IntMeter(0);
221        kolikkoLaskuri.MaxValue = 100;
222    }
223
224    public void LuoLevelLaskuri()
225    {
226        levelLaskuri = new IntMeter(0);
227        levelLaskuri.MaxValue = 10;
228    }
229
230    void LuoElamaLaskuri()
231    {
232        elamaLaskuri = new IntMeter(2);
233        elamaLaskuri.MaxValue = 10;
234
235        Label elamaNaytto = new Label();
236        elamaNaytto.X = Level.Left - ruudunLeveys * 1.5;
237        elamaNaytto.Y = Level.Top - ruudunKorkeus * 4;
238        elamaNaytto.TextColor = Color.White;
239        elamaNaytto.Color = Color.Black;
240        elamaNaytto.Title = "Lives";
241
242        elamaNaytto.BindTo(elamaLaskuri);
243        Add(elamaNaytto);
244    }
245
246    public void LuoStandardiPala(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
247    {
248        PhysicsObject standardiPala = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
249        standardiPala.Position = paikka;
250        standardiPala.Restitution = 0.0;
251        standardiPala.Image = standardiPalaKuva;
252        standardiPala.Tag = "standard";
253        Add(standardiPala);
254    }
255
256    public void LuoPelaaja(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
257    {
258        pelaaja = new PhysicsObject(ruudunLeveys / 1.6, ruudunKorkeus / 1.6);
259        pelaaja.Position = paikka;
260        pelaaja.Shape = Shape.Circle;
261        pelaaja.CanRotate = false;
262        pelaaja.Tag = "pelaaja";
263        pelaaja.Restitution = 0.0;
264        pelaaja.Image = pelaajaKuva;
265        Add(pelaaja);
266    }
267
268    public void LuoKolikko(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
269    {
270        kolikko = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys / 2, ruudunKorkeus / 2);
271        kolikko.Image = kolikkoKuva;
272        kolikko.Shape = Shape.Circle;
273        kolikko.Position = paikka;
274        kolikko.Restitution = 0.0;
275        Add(kolikko);
276        AddCollisionHandler(kolikko, "pelaaja", KerasitKolikon);
277    }
278
279    public void LuoKolikkoBlock(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
280    {
281        kolikkoBlock = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
282        kolikkoBlock.Image = kolikkoBlockKuva;
283        kolikkoBlock.Position = paikka;
284        kolikkoBlock.Restitution = 0.0;
285        Add(kolikkoBlock);
286    }
287
288    public void LuoMaali(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
289    {
290        maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
291        maali.Image = maaliKuva;
292        maali.Position = paikka;
293        maali.Restitution = 0.0;
294        Add(maali);
295        AddCollisionHandler(maali, "pelaaja", TulitMaaliin);
296    }
297
298    public void LuoTyonBlock(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
299    {
300        tyonBlock = new PhysicsObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus, Shape.Circle);
301        tyonBlock.Position = paikka;
302        tyonBlock.Restitution = 0.0;
303        tyonBlock.CanRotate = false;
304        tyonBlock.Tag = "tyonBlock";
305        tyonBlock.Image = tyonBlockKuva;
306        Add(tyonBlock);
307        AddCollisionHandler(tyonBlock, "vihu", vihuKuoli);
308    }
309
310    public void LuoTyonTuho(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
311    {
312        tyonTuho = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
313        tyonTuho.Position = paikka;
314        tyonTuho.Restitution = 0.0;
315        tyonTuho.Image = tyonTuhoKuva;
316        Add(tyonTuho);
317        AddCollisionHandler(tyonTuho, "tyonBlock", TyoTormasi);
318    }
319
320    public void LuoVaaSinBlock(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
321    {
322        vaaSinBlock = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
323        vaaSinBlock.Position = paikka;
324        vaaSinBlock.Restitution = 0.0;
325        vaaSinBlock.Image = vaaSinBlockKuva;
326        Add(vaaSinBlock);
327    }
328
329    public void LuoVaaSinSwitch(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus)
330    {
331        vaaSinSwitch = PhysicsObject.CreateStaticObject(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
332        vaaSinSwitch.Position = paikka;
333        vaaSinSwitch.Restitution = 0.0;
334        Add(vaaSinSwitch);
335        vaaSinSwitch.Image = vaaSinSwitchKuva;
336        AddCollisionHandler(vaaSinSwitch, "pelaaja", OsuitVaaSinSwitch);
337    }
338
339    void TyoTormasi(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
340    {
341        tormaaja.Destroy();
342        kohde.Destroy();
343    }
344
345    void OsuitVaaSinSwitch(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject pelaaja)
346    {
347        vaaSinSwitch.Destroy();
348        vaaSinBlock.Destroy();
349    }
350 
351    void KerasitKolikon(PhysicsObject kolikko, PhysicsObject pelaaja)
352    {
353        kolikko.Destroy();
354        kolikkoLaskuri.Value += 1;
355
356        if (kolikkoLaskuri.Value == 20)
357        {
358            kolikkoBlock.Destroy();
359            kolikkoLaskuri.Reset();
360        }
361
362        else if(levelLaskuri.Value == 2 && kolikkoLaskuri.Value == 1)
363        {
364            kolikkoBlock.Destroy();
365            kolikkoLaskuri.Reset();
366        }
367
368    }
369
370    void OtitOsumaa(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject pelaaja)
371    {
372        elamaLaskuri.Value -= 1;
373        tormaaja.Destroy();
374
375        rajahdyss = new Explosion(75);
376        rajahdyss.Position = tormaaja.Position;
377        rajahdyss.UseShockWave = false;
378        Add(rajahdyss);
379
380        if(elamaLaskuri.Value == 0)
381        {
382        pelaaja.Destroy();
383        kolikkoLaskuri.Reset();
384        elamaLaskuri.Reset();
385        SeuraavaKentta();
386
387        rajahdys = new Explosion(75);
388        rajahdys.Position = pelaaja.Position;
389        rajahdys.UseShockWave = false;
390        Add(rajahdys);
391        }
392    }
393
394    void vihuKuoli(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
395    {
396        kohde.Destroy();
397
398        rajahdys = new Explosion(75);
399        rajahdys.Position = kohde.Position;
400        rajahdys.UseShockWave = false;
401        Add(rajahdys);
402    }
403
404    void TulitMaaliin(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject pelaaja)
405    {
406        pelaaja.Destroy();
407        levelLaskuri.Value += 1;
408
409        SeuraavaKentta();
410
411        elamaLaskuri.Value += 1;
412    }
413
414    public void AsetaNopeus(PhysicsObject pelaaja, Vector nopeus)
415    {
416        pelaaja.Velocity = nopeus;
417    }
418
419    public void LuoVihu(Vector paikka, double ruudunLeveys, double ruudunKorkeus, double r, double d)
420    {
421        vihu = new PhysicsObject(ruudunLeveys / 1.3, ruudunKorkeus / 1.3);
422        vihu.Position = paikka;
423        vihu.Shape = Shape.Circle;
424        vihu.Image = vihuKuva;
425        vihu.Tag = "vihu";
426        vihu.CanRotate = false;
427        Add(vihu);
428        vihu.Velocity = new Vector(r, d);
429        AddCollisionHandler(vihu, "pelaaja", OtitOsumaa);
430        AddCollisionHandler(vihu, "standard", VaihdaSuunta);
431    }
432
433    void VaihdaSuunta(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject standard)
434    {
435        tormaaja.Velocity *= -1;
436    }
437}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.