source: 2013/27/LeeviN/joku random/joku random/joku random/joku_random.cs @ 4372

Revision 4372, 3.2 KB checked in by Lenatri, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class joku_random : PhysicsGame
10{
11
12    PhysicsObject pallo1;
13    PhysicsObject pallo2;
14
15    public override void Begin()
16    {
17        SetWindowSize(1024, 768, false);
18
19        LuoKentta();
20
21        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä ylöspäin", pallo2, new Vector(0, 4000));
22        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä alaspäin", pallo2, new Vector(0, -4000));
23        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä ylöspäin", pallo2, new Vector(-4000, 0));
24        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä alaspäin", pallo2, new Vector(4000, 0));
25
26        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä ylöspäin", pallo1, new Vector(0, 4000));
27        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä alaspäin", pallo1, new Vector(0, -4000));
28        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä ylöspäin", pallo1, new Vector(-4000, 0));
29        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Kiihdyta, "Kiihdytä alaspäin", pallo1, new Vector(4000, 0));
30
31
32        Level.CreateBorders(1.0, false);
33        Camera.ZoomToLevel();
34        //Level.Background.Image = LoadImage("tausta");
35
36
37        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
38
39        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta Peli");
40        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta Peli");
41    }
42
43    void Kiihdyta(PhysicsObject pallo, Vector suunta)
44    {
45        pallo.Push(suunta);
46    }
47
48    void LuoKentta()
49    {
50        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
51        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1");
52
53        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
54        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoKolmio);
55        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoPelaaja1);
56        ruudut.SetTileMethod(Color.White, LuoPelaaja2);
57
58        //3. Execute luo kentän
59        //   Parametreina leveys ja korkeus
60        ruudut.Execute(20, 20);
61    }
62
63    void LuoPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        pallo1 = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
66        pallo1.Shape = Shape.Circle;
67        pallo1.Color = Color.Red;
68        pallo1.Position = paikka;
69        pallo1.LinearDamping = 0.890;
70        Add(pallo1);
71    }
72
73    void LuoPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
74    {
75        pallo2 = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
76        pallo2.Shape = Shape.Circle;
77        pallo2.Color = Color.Green;
78        pallo2.Position = paikka;
79        pallo2.LinearDamping = 0.890;
80        Add(pallo2);
81    }
82
83    void LuoKolmio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
84    {
85        PhysicsObject kolmio = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus, Shape.Triangle);
86        kolmio.Position = paikka;
87        kolmio.Color = Color.Gray;
88        //taso.Image = groundImage;
89        kolmio.CollisionIgnoreGroup = 1;
90        Add(kolmio);
91    }
92}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.