source: 2013/26/SakuK/kaksintastelut/kaksintastelut/kaksintastelut/kaksintastelut.cs @ 4262

Revision 4262, 2.5 KB checked in by sakivima, 10 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class kaksintastelut : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja1;
12    PhysicsObject pelaaja2;
13   
14
15    public override void Begin()
16    {
17        Gravity = new Vector(0, -100);
18  //      pelaaja1 = new PhysicsObject( 40, 40 );
19  //Add( pelaaja1 );
20  //pelaaja2 = new PhysicsObject( 40, 40 );
21  //Add( pelaaja2 );
22 
23  ControllerOne.Listen( Button.DPadLeft,  ButtonState.Down, 
24    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( -1000, 0 ), pelaaja1 );
25  ControllerOne.Listen( Button.DPadRight, ButtonState.Down, 
26    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 1000, 0 ),  pelaaja1 );
27  ControllerOne.Listen( Button.DPadUp,    ButtonState.Down, 
28    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 0, 1000 ),  pelaaja1 );
29  ControllerOne.Listen( Button.DPadDown,  ButtonState.Down, 
30    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 0, -1000 ), pelaaja1 );
31 
32  ControllerTwo.Listen( Button.DPadLeft,  ButtonState.Down, 
33    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( -1000, 0 ), pelaaja2 );
34  ControllerTwo.Listen( Button.DPadRight, ButtonState.Down, 
35    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 1000, 0 ),  pelaaja2 );
36  ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp,    ButtonState.Down, 
37    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 0, 1000 ),  pelaaja2 );
38  ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown,  ButtonState.Down, 
39    LiikutaPelaajaa, null, new Vector( 0, -1000 ), pelaaja2 );
40
41       
42    }
43
44    void LuoPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus, PhysicsObject pelaaja)
45    {
46        pelaaja1 = new PhysicsObject(40, 20);
47        pelaaja1.Shape = Shape.Rectangle;
48        pelaaja1.Mass = 10.0;
49        pelaaja1.Position = paikka;
50        Add(pelaaja1);
51    }
52
53
54   void LuoKentta()
55    {
56      //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
57      ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kaksintaistelu");
58      ruudut.SetTileMethod("55FF11", LuoPelaaja1, pelaaja1);
59      ruudut.SetTileMethod("FF000C", LuoPelaaja2, pelaaja2);
60      ruudut.SetTileMethod("FF6A00", LuoTaso);
61      ruudut.Execute(40, 40);
62
63    }
64   void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double Korkerus)
65   {
66   }
67   void LiikutaPelaajaa(Vector paikka, PhysicsObject Pelaaja )
68   {
69       Pelaaja.Push(paikka);
70   }
71   void LuoPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus, PhysicsObject pelaaja)
72   {
73   }
74}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.