source: 2013/26/OskariN/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 4213

Revision 4213, 4.5 KB checked in by osjoneuv, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 375;
12    const double hyppyNopeus = 550;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter pelaaja2;
17
18    Image pelaajanKuva2 = LoadImage("pelaaja2");
19    Image pelaajanKuva = LoadImage("player3");
20    Image aseKuva = LoadImage("gun");
21    Image tikasKuva = LoadImage("Tikkaat"); 
22
23    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
24
25    public override void Begin()
26    {
27        Gravity = new Vector(0, -1000);
28
29        LuoKentta();
30        LisaaNappaimet();
31        Camera.ZoomToLevel();
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("pelitausta");
37        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
38        kentta.SetTileMethod('*', LisaaAse);
39        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja1);
40        kentta.SetTileMethod('M', LisaaPelaaja2);
41        kentta.SetTileMethod('H', LisaaTikkaat);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45    }
46
47    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
48    {
49        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
50        taso.Position = paikka;
51        taso.Color = Color.Blue;
52        Add(taso);
53    }
54    void LisaaTikkaat(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
55    {
56        PhysicsObject tikkaat = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
57        tikkaat.Position = paikka;
58        tikkaat.Image = tikasKuva;
59        Add(tikkaat);
60    }
61    void LisaaAse(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        PhysicsObject ase = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
64        ase.IgnoresCollisionResponse = true;
65        ase.Position = paikka;
66        ase.Image = aseKuva;
67        ase.Tag = "gun";
68        Add(ase);
69    }
70
71    void LisaaPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
72    {
73        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
74        pelaaja1.Position = paikka;
75        pelaaja1.Mass = 4.0;
76        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
77        AddCollisionHandler(pelaaja1, "gun", TormaaAseeseen);
78        Add(pelaaja1);
79    }
80   
81    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
82    {
83        pelaaja2 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
84        pelaaja2.Position = paikka;
85        pelaaja2.Mass = 4.0;
86        pelaaja2.Image = pelaajanKuva2;
87        AddCollisionHandler(pelaaja2, "gun", TormaaAseeseen);
88        Add(pelaaja2);
89    }
90
91    void LisaaNappaimet()
92    {
93        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
94        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
95
96        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
97        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
98        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
99
100        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
101        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, nopeus);
102        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
103
104        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
105
106        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
107        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
108        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
109
110        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
111    }
112
113    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
114    {
115        hahmo.Walk(nopeus );
116    }
117
118    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
119    {
120        hahmo.Jump(nopeus);
121    }
122
123    void TormaaAseeseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
124    {
125        maaliAani.Play();
126        MessageDisplay.Add("You're getting closer to their base!");
127        tahti.Destroy();
128    }
129}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.