source: 2013/24/NataliaP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 4045

Revision 4045, 5.6 KB checked in by naperiai, 10 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14
15    PhysicsObject pallo;
16
17    PhysicsObject maila1;
18    PhysicsObject maila2;
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24    public override void Begin()
25    {
26
27        LuoKentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        AloitaPeli();
31
32        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
33
34        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
35        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
36    }
37
38    void LuoKentta()
39    {
40
41        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); Add(pallo); PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
42        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
43        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
44
45
46
47
48        pallo.Shape = Shape.Circle;
49        pallo.X = -200.0;
50        pallo.Y = 0.0; Vector impulssi = new Vector(750.0, 0.0);
51        pallo.Hit(impulssi); vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
52        vasenReuna.Restitution = 1.0;
53        vasenReuna.IsVisible = true;
54        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
55        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
56        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
57        alaReuna.Restitution = 1.0;
58        PhysicsObject yläreuna = Level.CreateTopBorder();
59        yläreuna.Restitution = 1.0;
60        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
61    }
62
63    void AloitaPeli()
64    {
65
66        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
67        pallo.Hit(impulssi);
68
69
70        pallo.Restitution = 1.0; Level.BackgroundColor = Color.Pink; Camera.ZoomToLevel();
71
72    }
73
74    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
75    {
76
77        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
78        maila.Shape = Shape.Circle;
79        maila.X = x;
80        maila.Y = y;
81        maila.Restitution = 1.0;
82        Add(maila);
83        return maila;
84    }
85    void AsetaOhjaimet()
86    {
87
88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
89        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
90
91        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
92        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
93
94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
95        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
97        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
98        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
99        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
100        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
101        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
102
103        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
104        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
105        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
106        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
107
108        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
109        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
110
111
112
113        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
114    }
115    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
116    {
117        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
118        {
119            maila.Velocity = Vector.Zero;
120            return;
121        }
122        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
123        {
124            maila.Velocity = Vector.Zero;
125            return;
126        }
127
128        maila.Velocity = nopeus;
129    }
130
131
132
133    void LisaaLaskurit()
134    {
135        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
136        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
137    }
138
139    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
140    {
141        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
142        laskuri.MaxValue = 10;
143
144        Label naytto = new Label();
145        naytto.BindTo(laskuri);
146        naytto.X = x;
147        naytto.Y = y;
148        naytto.TextColor = Color.White;
149        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
150        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
151        Add(naytto);
152        return laskuri;
153
154    }
155
156    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
157    {
158        if (kohde == oikeaReuna)
159        {
160            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
161        }
162        else if (kohde == vasenReuna)
163        {
164            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
165        }
166
167    }
168}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.