source: 2013/24/JoonasE/Mastermind/Mastermind/Mastermind/Mastermind.cs @ 4103

Revision 4103, 10.8 KB checked in by joalerho, 7 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Maali : PhysicsObject
10{
11    public bool pelaajaMaalissa = false;
12    public Maali(double leveys, double korkeus)
13        : base(leveys, korkeus)
14    {
15        IsUpdated = true;
16    }
17
18    public List<GameObject> PelaajatLahella(List<GameObject> oliot, double maxEtaisyys)
19    {
20        List<GameObject> pelaajatLahella = oliot.FindAll(x => x is Pelaaja && Vector.Distance(x.Position, this.Position) < maxEtaisyys);
21        return pelaajatLahella;
22    }
23
24    public override void Update(Time time)
25    {
26
27        base.Update(time);
28    }
29}
30
31public class Pelaaja : PlatformCharacter
32{
33    public bool onkoMaalissa = false;
34    public Vector aloituspaikka;
35
36    public Pelaaja(double leveys, double korkeus)
37        : base(leveys, korkeus)
38    {
39    }
40}
41
42public class Mastermind : PhysicsGame
43{
44    void PääValikko()
45    {
46        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("", "Aloita", "Lopeta");
47        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaAlusta);
48        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
49
50        alkuValikko.Buttons[0].Image = nappula;
51        alkuValikko.Buttons[1].Image = nappula;
52
53        alkuValikko.Image = tausta;
54        Add(alkuValikko);
55    }
56
57    int kenttaNro = 1;
58
59    const double nopeus = 200;
60    const double hyppyNopeus = 750;
61    const int RUUDUN_KOKO = 40;
62
63    List<Pelaaja> pelaajat;
64    Pelaaja pelaaja1;
65    Pelaaja pelaaja2;
66
67    bool pelaaja1Maalissa = false;
68    bool pelaaja2Maalissa = false;
69
70    Animation pelaajanKuva2;
71    Animation pelaajanKuva;
72    Animation maaliAnim;
73    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
74    Image maa = LoadImage("block");
75    Image vaara = LoadImage("Danger block");
76    Image tausta = LoadImage("Tausta");
77    Image pääTausta = LoadImage("Taustakuva");
78    Image nappula = LoadImage("nappula");
79    Image taustuliini = LoadImage("taustablur");
80   
81
82    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
83
84    public override void Begin()
85    {
86        IsFullScreen = true;
87
88        Level.Background.Image = pääTausta;
89        PääValikko();
90
91        MediaPlayer.Play("musa");
92        MediaPlayer.IsRepeating = true;
93
94
95       
96
97    }
98
99    void AloitaAlusta()
100    {
101        ClearAll();
102        //Gravity = new Vector(0, -1000);
103        pelaajat = new List<Pelaaja>();
104
105        SeuraavaKentta();
106     
107        // Camera.StayInLevel = true;
108        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);//, pelaaja2);
109    }
110
111
112    void SeuraavaKentta()
113    {
114        ClearAll();
115        pelaajat.Clear(); pelaajanKuva2 = LoadAnimation("stillblue");
116        pelaajanKuva = LoadAnimation("still");
117        maaliAnim = LoadAnimation("maali");
118
119        Gravity = new Vector(0, -1000);
120
121        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1");
122        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2");
123        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("kentta3");
124        else if (kenttaNro == 4) LuoKentta("kentta4");
125        else if (kenttaNro == 5) LuoKentta("kentta5");
126        else if (kenttaNro == 6) LuoKentta("kentta6");
127        else if (kenttaNro == 7) LuoKentta("kentta7");
128        else if (kenttaNro == 8) LuoKentta("kentta8");
129        else if (kenttaNro == 9) LuoKentta("kentta9");
130        else if (kenttaNro == 10) LuoKentta("kentta10");
131        else if (kenttaNro == 11) LuoKentta("kentta11");
132        else if (kenttaNro == 12) LuoKentta("kentta12");
133        else if (kenttaNro == 13) LuoKentta("kentta13");
134        else if (kenttaNro == 14) LuoKentta("kentta14");
135        else if (kenttaNro == 15) LuoKentta("kentta15");
136        else if (kenttaNro == 16) LuoKentta("kentta16");
137        else if (kenttaNro > 16) Exit();
138        LisaaNappaimet();
139        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);
140
141    }
142
143    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi)
144    {
145        pelaaja1 = new Pelaaja(1, 1);
146        pelaaja2 = new Pelaaja(1, 1);
147        pelaajat.Add(pelaaja1);
148        pelaajat.Add(pelaaja2);
149
150        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi);
151        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
152        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
153        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVTaso);
154        kentta.SetTileMethod('G', LisaaMaali, pelaaja1);
155        kentta.SetTileMethod('g', LisaaMaali, pelaaja2);
156        kentta.SetTileMethod('A', LisaaPelaaja, pelaaja1, pelaajanKuva);
157        kentta.SetTileMethod('B', LisaaPelaaja, pelaaja2, pelaajanKuva2);
158        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
159        Level.CreateBorders();
160        Level.Background.Image = taustuliini;
161        Level.Background.TileToLevel();
162        Level.BackgroundColor = Color.Gray;
163
164    }
165
166    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
167    {
168        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
169        taso.Position = paikka;
170        taso.Color = Color.Green;
171        taso.Image = maa;
172        Add(taso);
173    }
174
175
176    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
177    {
178        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
179        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
180        tahti.Position = paikka;
181        tahti.Image = tahtiKuva;
182        tahti.Tag = "tahti";
183        Add(tahti);
184    }
185
186    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelaaja pelaaja)
187    {
188        Maali maali = new Maali(leveys, korkeus);
189        maali.MakeStatic();
190        maali.Position = paikka;
191        maali.Animation = maaliAnim;
192        maali.Animation.Start();
193        maali.Tag = "maali";
194        Timer ajastin = new Timer();
195        ajastin.Interval = 0.5;
196        ajastin.Timeout +=
197             delegate
198             {
199                 List<GameObject> pelaajat = maali.PelaajatLahella(GetObjects(x => true), leveys * 2);
200                 if (pelaajat.Count == 0)
201                 {
202                     pelaaja.onkoMaalissa = false;
203                     return;
204                 }
205                 Pelaaja p = (Pelaaja)pelaajat[0];
206                 if (p == pelaaja)
207                 {
208                     pelaaja.onkoMaalissa = true;
209                     if (this.pelaajat.TrueForAll(x => x.onkoMaalissa))
210                     {
211                         MessageDisplay.Add("Kenttä selvitetty!");
212                         ajastin.Stop();
213                         kenttaNro++;
214                         SeuraavaKentta();
215
216                         return;
217                     }
218                 }
219             };
220        ajastin.Start();
221        Add(maali);
222
223    }
224
225    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Pelaaja pelaaja, Animation animaatio) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely)
226    {
227        pelaaja.Size = new Vector(leveys * 0.8, korkeus * 0.8);
228        pelaaja.aloituspaikka = paikka;
229        pelaaja.Position = paikka;
230        pelaaja.Mass = 4.0;
231        pelaaja.Animation = animaatio;
232        pelaaja.Animation.Start();
233        AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja, "vaara", TormaaVaaraan);
234        AddCollisionHandler(pelaaja, "maali", maaliinPaasy);
235        Add(pelaaja);
236    }
237
238    //void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) //, PlatformCharacter pelaaja, Animation paikallaan, Animation kavely)
239    //{
240    //    pelaaja2 = new Pelaaja(leveys * 0.8, korkeus * 0.8);
241    //    pelaaja2.Position = paikka;
242    //    pelaaja2.Mass = 4.0;
243    //    pelaaja2.Animation = pelaajanKuva2;
244    //    pelaaja2.Animation.Start();
245    //    AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja2, "tahti", TormaaTahteen);
246    //    AddCollisionHandler(pelaaja2, "maali", maaliinPaasy);
247    //    Add(pelaaja2);
248    //}
249
250    void LisaaVTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
251    {
252        PhysicsObject vtaso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
253        vtaso.Position = paikka;
254        vtaso.Color = Color.Purple;
255        vtaso.Image = vaara;
256        vtaso.Tag = "vaara";
257        Add(vtaso);
258
259    }
260
261    void maaliinPaasy(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
262    {
263        if (tormaaja == pelaaja1)
264        {
265            pelaaja1Maalissa = true;
266        }
267        if (tormaaja == pelaaja2)
268        {
269            pelaaja2Maalissa = true;
270        }
271        if (pelaaja1Maalissa == true && pelaaja2Maalissa == true)
272        {
273            //MessageDisplay.Add("Selvitit kentän!");
274        }
275
276    }
277
278
279
280    void LisaaNappaimet()
281    {
282        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
283        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, VäliValikko, "Valikko");
284
285        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
286        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
287        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
288
289        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
290        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
291        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
292
293        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
294
295        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
296        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
297        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
298
299        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
300    }
301
302    void Liikuta(Pelaaja hahmo, double nopeus)
303    {
304        hahmo.Walk(nopeus);
305    }
306
307    void Hyppaa(Pelaaja hahmo, double nopeus)
308    {
309        hahmo.Jump(nopeus);
310    }
311
312    void TormaaVaaraan(Pelaaja pelaaja, PhysicsObject vtaso)
313    {
314        //AloitaAlusta();
315        pelaajat.ForEach(x => x.Position = x.aloituspaikka);
316        MessageDisplay.Add("Yritä uudestaan!");
317       
318    }
319
320    void VäliValikko()
321    {
322        MultiSelectWindow väliValikko = new MultiSelectWindow("Välivalikko", "Jatka", "Aloita alusta", "Lopeta");
323        väliValikko.Image = LoadImage("norsu");
324        //alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaAlusta);
325        väliValikko.AddItemHandler(1, AloitaAlusta);
326        väliValikko.AddItemHandler(2, PääValikko);
327
328        väliValikko.Buttons[0].Image = nappula;
329        väliValikko.Buttons[1].Image = nappula;
330        väliValikko.Buttons[2].Image = nappula;
331
332        väliValikko.Image = tausta;
333        Add(väliValikko);
334    }
335}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.