source: 2012/JAO/SusannaMälkki/Isäkissa ja elämänkukka-peli/Isäkissa ja elämänkukka-peli/Isäkissa ja elämänkukka-peli/Isäkissa_ja_elämänkukka_peli.cs @ 2709

Revision 2709, 5.3 KB checked in by anonymous, 9 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Isäkissa_ja_elämänkukka_peli : PhysicsGame
10{
11   
12
13
14
15    const double nopeus = 1000;
16    const double hyppyNopeus = 1000;
17    const int RUUDUN_KOKO = 40;
18
19    PlatformCharacter pelaaja1;
20
21    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
22    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
23
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25
26    public override void Begin()
27    {
28        Image taustaKuva = LoadImage("taustakuva");
29        Level.Background.Image = taustaKuva;
30        IsFullScreen = true;
31
32
33
34        valikko();
35    }
36    void aloitapeli()
37    {
38        Gravity = new Vector(0, -1000);
39
40        luoKentta();
41        lisaaNappaimet();
42        LuoLaskuri();
43        Camera.Follow(pelaaja1);
44        Camera.ZoomFactor = 1.2;
45        Camera.StayInLevel = true;
46
47
48        Explosion rajahdys = new Explosion(1000.0);
49        rajahdys.Speed = 500.0;
50        rajahdys.Force = 10000;
51
52        Add(rajahdys);
53
54
55
56    }
57    void luoKentta()
58    {
59        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
60        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso);
61        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti);
62        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja);
63        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
64        Level.CreateBorders();
65        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.Pink);
66
67       
68    }
69    void valikko() 
70    {
71        Mouse.IsCursorVisible = true;
72
73        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("OTSIKKO", "Aloita paska tästä", "Painu vittuun");
74        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia;
75        Add(valikko);
76    }
77
78    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
79    {
80        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
81        taso.Position = paikka;
82        taso.Color = Color.Green;
83        Add(taso);
84    }
85
86    void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
87    {
88        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
89        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
90        tahti.Position = paikka;
91        tahti.Image = tahtiKuva;
92        tahti.Tag = "tahti";
93        Add(tahti);
94    }
95
96    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
97    {
98        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
99        pelaaja1.Position = paikka;
100        pelaaja1.Mass = 4.0;
101        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
103        Add(pelaaja1);
104    }
105
106    void lisaaNappaimet()
107    {
108        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
109        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
110        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
111
112        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
113        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
114        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
115
116        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
117
118        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
119        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
120        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
121
122        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
123    }
124
125    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
126    {
127        hahmo.Walk(nopeus);
128    }
129
130    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
131    {
132        hahmo.Jump(nopeus);
133    }
134
135    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
136    {
137        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
138        {
139            maaliAani.Play();
140            MessageDisplay.Add("HAISTA VITTU!!!!");
141            pisteLaskuri.Value++;
142
143            kohde.Destroy();
144        }
145    }
146    IntMeter pisteLaskuri;
147
148    void LuoLaskuri()
149    {
150        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
151
152        Label pisteNaytto = new Label();
153        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
154        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
155        pisteNaytto.TextColor = Color.Red;
156
157        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
158        Add(pisteNaytto);
159
160       
161        pisteLaskuri.MaxValue = 30;
162        pisteLaskuri.UpperLimit += laskuriYlarajassa;
163
164    }
165    void laskuriYlarajassa(int arvo)
166    {
167        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
168        MessageDisplay.Add("Vitun luuseri, hävisit pelin!!!!");
169        valikko();
170    }
171    void PainettiinValikonNappia(int valinta)
172    {
173        switch (valinta)
174        {
175            case 0:
176                ClearAll();
177                aloitapeli();
178                break;
179            case 1: Exit();
180                // AloitaPeli();
181                break;
182            case 2:
183               
184                break;
185        }
186    }
187
188
189
190}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.