source: 2012/JAO/JouniKovanen/Tykkipeli/Tykkipeli/Tykkipeli/Tykkipeli.cs @ 2712

Revision 2712, 2.3 KB checked in by anonymous, 9 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tykkipeli : PhysicsGame
10{
11    Image pelaajakuva = LoadImage("cartman");
12
13    PhysicsObject pallo;
14    public override void Begin()
15    {
16        double[] korkeudet = new double[] { 10, 59, 26, 78, 80, 17, 69,20,250,40,90,80,65,42,56,85,25,79,79,78,57,20,45,25,76,85,69,69,76,58 };
17
18        Surface maasto2 = new Surface(Level.Width, korkeudet, 1.0);
19        maasto2.Y = +25;
20        maasto2.Color = Color.White;
21        maasto2.Tag = "maa";
22        Add(maasto2);
23
24        Level.CreateBorders(false);
25       
26
27        Camera.Zoom(2.0);
28
29        Surface maasto = new Surface(Level.Width, korkeudet, 1.0);
30        Add(maasto);
31
32        LuoKentta();
33
34        Gravity = new Vector(0.0, -400.0);
35
36
37        Camera.Follow(pallo);
38
39        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed,Ammu, "Ammu aseella.");
40            Mouse.IsCursorVisible=true;
41
42
43       
44
45
46
47        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
48
49        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
50        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
51    }
52   
53    void  LuoKentta()
54    {       
55            pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);       
56            pallo.Shape = Shape.Star;       
57            pallo.X = -200.0;       
58            pallo.Y = 0.0;       
59            pallo.Restitution = 1.0;       
60            pallo.KineticFriction = 0.0;       
61            //pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
62            pallo.Image = pelaajakuva; 
63            pallo.Collided += JokuTormasi;
64
65            Add(pallo);
66    }
67
68    void Ammu()
69    {
70        pallo.Color = Color.Red;
71        Vector paikkaKentalla = Mouse.PositionOnWorld;
72        Vector pallonsijainti = pallo.Position;
73        pallo.Hit(new Vector(paikkaKentalla.X - pallonsijainti.X, paikkaKentalla.Y - pallonsijainti.Y));
74    }
75    void JokuTormasi(IPhysicsObject tormaaja, IPhysicsObject kohde)
76    {
77        if (kohde.Tag == "maa")
78        {
79            Explosion rajahdys = new Explosion(10);
80            rajahdys.Position = pallo.Position;
81            rajahdys.Force = 1000;
82
83            Add(rajahdys);
84        }
85    }
86
87}
88
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.