source: 2012/30/EetuM/Urban Assassin/Urban Assassin/Urban Assassin/Urban_Assassin.cs @ 3822

Revision 3822, 5.9 KB checked in by sieerinn, 9 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Urban_Assassin : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 300;
12    const double hyppyNopeus = 500;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    Image taustaKuva = LoadImage("untitled2");
17    int kenttaNro = 1;
18
19    DoubleMeter alaspainLaskuri;
20    Timer aikaLaskuri;
21    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
22    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
23    Image ase =LoadImage ("n40a3");
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25    Image ammuskuva = LoadImage("untitled");
26    SoundEffect aseÄäni = LoadSoundEffect("M40A3");
27    public override void Begin()
28    {
29        LuoKentta();
30    }
31
32    void LuoKentta()
33    {
34        ClearAll();
35        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("kenttä");
36        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaTaso);
37       // kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
38        kentta.SetTileMethod(Color.Red, LisaaPelaaja);
39        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
40        Level.CreateLeftBorder();
41        Level.CreateTopBorder();
42        Level.CreateRightBorder();
43       PhysicsObject alareuna= Level.CreateBottomBorder();
44       alareuna.IgnoresCollisionResponse = true;
45       AddCollisionHandler(pelaaja1, alareuna, pelaajatörmäsialareunaan);
46
47        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
48        LuoAikaLaskuri();
49        Level.Background.Image = taustaKuva;
50
51
52        Gravity = new Vector(0, -1000);
53
54       
55        LisaaNappaimet();
56
57        Camera.Follow(pelaaja1);
58        Camera.ZoomFactor = 1.2;
59        Camera.StayInLevel = true;
60    }
61
62    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
65        taso.Position = paikka;
66        taso.Color = Color.Gray;
67        Add(taso);
68    }
69
70    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
73        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
74        tahti.Position = paikka;
75        tahti.Image = tahtiKuva;
76        tahti.Tag = "tahti";
77        Add(tahti);
78    }
79
80    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
81    {
82        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
83        pelaaja1.Position = paikka;
84        pelaaja1.Mass = 4.0;
85        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
86        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
87        Add(pelaaja1);
88        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
89        pelaaja1.Weapon.Image = ase;
90        pelaaja1.Weapon.FireRate = 2.0;
91        pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresGravity = false;
92        pelaaja1.Weapon.Power.DefaultValue = 1000; 
93
94    }
95
96    void LisaaNappaimet()
97    {
98        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
99        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
100        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
101
102        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
103        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
104        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
105        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
106        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
107
108        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
109        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
110        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
111
112        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
113    }
114
115    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
116    {
117        hahmo.Walk(nopeus);
118    }
119
120    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
121    {
122        hahmo.Jump(nopeus);
123    }
124
125    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
126    {
127        maaliAani.Play();
128        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
129        tahti.Destroy();
130    }
131    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
132    {
133        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
134        //PlaySound(aseÄäni);
135
136        if (ammus != null)
137        {
138            //ammus.Size *= 3;
139            ammus.Image = ammuskuva;
140            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
141        }
142    }
143    void LuoAikaLaskuri()
144    {
145        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(25);
146
147        aikaLaskuri = new Timer();
148        aikaLaskuri.Interval = 0.1;
149        aikaLaskuri.Timeout += LaskeAlaspain;
150        aikaLaskuri.Start();
151
152        Label aikaNaytto = new Label();
153        aikaNaytto.TextColor = Color.White;
154        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1;
155        aikaNaytto.BindTo(alaspainLaskuri);
156        Add(aikaNaytto);
157    }
158
159    void LaskeAlaspain()
160    {
161        alaspainLaskuri.Value -= 0.1;
162
163        if (alaspainLaskuri.Value <= 0)
164        {
165            MessageDisplay.Add("Aika loppui...");
166            aikaLaskuri.Stop();
167
168            // täydennä mitä tapahtuu, kun aika loppuu
169        }
170    }
171    void pelaajatörmäsialareunaan(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject alareuna)
172    {
173        alareuna.Destroy();
174        Timer.SingleShot(2.0, LuoKentta );
175    }
176    void TormasiMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali)
177    {
178        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään:
179        kenttaNro++;
180        //SeuraavaKentta();
181    }
182
183}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.