source: 2012/30/EetuM/Urban Assassin/Urban Assassin/Urban Assassin/Urban_Assassin.cs @ 3801

Revision 3801, 5.8 KB checked in by eeolmart, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Urban_Assassin : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 300;
12    const double hyppyNopeus = 500;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    Image taustaKuva = LoadImage("untitled2");
17    int kenttaNro = 1;
18
19    DoubleMeter alaspainLaskuri;
20    Timer aikaLaskuri;
21    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
22    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
23    Image ase =LoadImage ("m40a3");
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25    Image ammuskuva = LoadImage("untitled");
26    public override void Begin()
27    {
28        LuoKentta();
29    }
30
31    void LuoKentta()
32    {
33        ClearAll();
34
35
36        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("kenttä");
37        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaTaso);
38       // kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
39        kentta.SetTileMethod(Color.Red, LisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateLeftBorder();
42        Level.CreateTopBorder();
43        Level.CreateRightBorder();
44       PhysicsObject alareuna= Level.CreateBottomBorder();
45       alareuna.IgnoresCollisionResponse = true;
46       AddCollisionHandler(pelaaja1, alareuna, pelaajatörmäsialareunaan);
47
48        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
49        LuoAikaLaskuri();
50        Level.Background.Image = taustaKuva;
51
52
53        Gravity = new Vector(0, -1000);
54
55       
56        LisaaNappaimet();
57
58        Camera.Follow(pelaaja1);
59        Camera.ZoomFactor = 1.2;
60        Camera.StayInLevel = true;
61    }
62
63    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
66        taso.Position = paikka;
67        taso.Color = Color.Gray;
68        Add(taso);
69    }
70
71    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
72    {
73        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
74        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
75        tahti.Position = paikka;
76        tahti.Image = tahtiKuva;
77        tahti.Tag = "tahti";
78        Add(tahti);
79    }
80
81    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
82    {
83        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
84        pelaaja1.Position = paikka;
85        pelaaja1.Mass = 4.0;
86        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
87        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
88        Add(pelaaja1);
89        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
90        pelaaja1.Weapon.Image = ase;
91        pelaaja1.Weapon.FireRate = 2.0;
92        pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresGravity = false;
93        pelaaja1.Weapon.Power.DefaultValue = 1000; 
94
95    }
96
97    void LisaaNappaimet()
98    {
99        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
100        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
101        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
102
103        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
104        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
105        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
106        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
107        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
108
109        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
110        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
111        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
112
113        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
114    }
115
116    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
117    {
118        hahmo.Walk(nopeus);
119    }
120
121    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
122    {
123        hahmo.Jump(nopeus);
124    }
125
126    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
127    {
128        maaliAani.Play();
129        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
130        tahti.Destroy();
131    }
132    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
133    {
134        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
135
136        if (ammus != null)
137        {
138            //ammus.Size *= 3;
139            ammus.Image = ammuskuva;
140            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
141        }
142    }
143    void LuoAikaLaskuri()
144    {
145        alaspainLaskuri = new DoubleMeter(25);
146
147        aikaLaskuri = new Timer();
148        aikaLaskuri.Interval = 0.1;
149        aikaLaskuri.Timeout += LaskeAlaspain;
150        aikaLaskuri.Start();
151
152        Label aikaNaytto = new Label();
153        aikaNaytto.TextColor = Color.White;
154        aikaNaytto.DecimalPlaces = 1;
155        aikaNaytto.BindTo(alaspainLaskuri);
156        Add(aikaNaytto);
157    }
158
159    void LaskeAlaspain()
160    {
161        alaspainLaskuri.Value -= 0.1;
162
163        if (alaspainLaskuri.Value <= 0)
164        {
165            MessageDisplay.Add("Aika loppui...");
166            aikaLaskuri.Stop();
167
168            // täydennä mitä tapahtuu, kun aika loppuu
169        }
170    }
171    void pelaajatörmäsialareunaan(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject alareuna)
172    {
173        alareuna.Destroy();
174        Timer.SingleShot(2.0, LuoKentta );
175    }
176    void TormasiMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali)
177    {
178        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään:
179        kenttaNro++;
180        SeuraavaKentta();
181    }
182
183}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.