source: 2012/27/MikaelK/Raekuuro/Raekuuro/Raekuuro/Raekuuro.cs @ 3608

Revision 3608, 1.4 KB checked in by mikrats, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Raekuuro : PhysicsGame
10
11{
12    Image matti = LoadImage("matti");
13    PlatformCharacter MattiMeikäläinen;
14    public override void Begin()
15    {
16        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
17        luopelaaja();
18        LuoRakeet();
19        asetaohjaimet();
20
21        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
22        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
23    }
24    void luopelaaja()
25    {
26        MattiMeikäläinen = new PlatformCharacter(100, 120);
27        MattiMeikäläinen.Image = matti;
28        Add(MattiMeikäläinen);
29    }
30
31    void LuoRakeet()
32    { 
33        PhysicsObject Rae = new PhysicsObject(30,30 );
34        Rae.Shape = Shape.Circle;
35        Rae.Color = Color.White;
36        Rae.X = 200.0;
37        Rae.Y = 200.0; 
38        Add(Rae);
39    }
40
41    void asetaohjaimet()
42    {
43      //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikuta vasemmalle");
44      //Keyboard.Listen(Key.left, ButtonState.Released null);
45      Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "liikuta oikealle", 100.0); 
46      //Keyboard.Listen(Key.Right ButtonState.Relased null);
47     
48
49
50
51
52    }
53    void Liikuta( double nopeus)
54    {
55        MattiMeikäläinen.Walk(nopeus);
56    }
57
58
59
60}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.