source: 2012/27/MattiR/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3.cs @ 3592

Revision 3592, 4.7 KB checked in by majaraut, 11 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli3 : PhysicsGame
10{
11    PlatformCharacter pelaaja1;
12    Image[] ssprites = LoadImages("run 1", "run 2", "run 3");
13    Image[] pictures = LoadImages("ff", "stand 2", "stand 3", "stand 4");
14    Image[] kävelyVasemmalle;
15    Image[] vasemmallePaikallaan;
16    Image[] vasemmalleTippuminen;
17    Image[] tippumisAnimaatio = LoadImages("fall 1","fall 2");
18    IntMeter HPlaskuri;
19    public override void Begin()
20    {
21        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
22        kävelyVasemmalle = Image.Mirror(ssprites);
23        vasemmallePaikallaan = Image.Mirror(pictures);
24        vasemmalleTippuminen = Image.Mirror(tippumisAnimaatio);
25        LuoPelaaja();
26        Gravity = new Vector(0, -500);
27        Luokentta();
28        Level.CreateBorders();
29        keyboard();
30        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
31        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
32        LuoHPmittari();
33        Camera.ZoomToLevel();
34    }
35    void Luokentta()
36    {
37        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kenttä 1");
38        ruudut.SetTileMethod('-', Luotaso);
39        ruudut.SetTileMethod('v', Lasertykki);
40        ruudut.Execute(13, 13);
41    }
42    void Luotaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
43    {
44        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(13, 13);
45        taso.Position = paikka;
46        Add(taso);
47    }
48    void LuoPelaaja()
49    {
50        pelaaja1 = new PlatformCharacter(14.0, 15.0);
51        Add(pelaaja1);
52        pelaaja1.RightIdleAnimation = new Animation(pictures);
53        pelaaja1.RightIdleAnimation.FPS = 7;
54        pelaaja1.LeftIdleAnimation = new Animation(vasemmallePaikallaan);
55        pelaaja1.LeftIdleAnimation.FPS = 7;
56        pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(ssprites);
57        pelaaja1.RightWalkingAnimation.FPS = 18;
58        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(kävelyVasemmalle);
59        pelaaja1.LeftWalkingAnimation.FPS = 18;
60        AddCollisionHandler(pelaaja1,palautaAnimation);
61    }
62    void palautaAnimation(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
63    {
64        pelaaja1.RightIdleAnimation = new Animation(pictures);
65        pelaaja1.RightIdleAnimation.FPS = 7;
66        pelaaja1.LeftIdleAnimation = new Animation(vasemmallePaikallaan);
67        pelaaja1.LeftIdleAnimation.FPS = 7;
68        pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(ssprites);
69        pelaaja1.RightWalkingAnimation.FPS = 18;
70        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(kävelyVasemmalle);
71        pelaaja1.LeftWalkingAnimation.FPS = 18;
72    }
73
74    void keyboard()
75    {
76        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, -50.0);
77        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1,50.0 );
78        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, hyppaa, null, pelaaja1);
79    }
80    void LiikutaPelaajaa(PlatformCharacter pelaaja,double Nopeus )
81
82    {
83        pelaaja.Walk(Nopeus); 
84    }
85    void hyppaa(PlatformCharacter pelaaja)
86    {
87        pelaaja.Jump(200.0);
88        pelaaja.RightWalkingAnimation = pelaaja.RightIdleAnimation = new Animation(tippumisAnimaatio);
89        pelaaja.RightWalkingAnimation.FPS = 4;
90        pelaaja.RightIdleAnimation.FPS = 4;
91        pelaaja.LeftWalkingAnimation = pelaaja.LeftIdleAnimation = new Animation(vasemmalleTippuminen);
92        pelaaja.LeftWalkingAnimation.FPS = 4;
93        pelaaja.LeftIdleAnimation.FPS = 4;
94    }
95    void LuoHPmittari()
96    {
97        HPlaskuri = new IntMeter(100);
98        Label HPnaytto = new Label();
99        HPnaytto.X = Screen.Left + 100;
100        HPnaytto.Y = Screen.Top - 100;
101        HPnaytto.TextColor = Color.Black;
102        HPnaytto.Color = Color.Blue;
103
104        HPnaytto.BindTo(HPlaskuri);
105        Add(HPnaytto);
106    }
107    void Lasertykki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
108    {
109        PhysicsObject Lasertykki = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 10);
110        Lasertykki.Position = paikka;
111        Lasertykki.Shape = Shape.Rectangle;
112       
113        Add(Lasertykki);
114        Timer ajastin = new Timer();
115        ajastin.Interval = 1;
116        ajastin.Timeout += delegate { ammu(Lasertykki.Position - new Vector(Lasertykki.Width / 2, 0)); };
117        ajastin.Start();
118    }
119    void ammu(Vector paikka)
120    {
121        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(13, 14);
122        ammus.Position = paikka;
123        ammus.Shape = Shape.Circle;
124        Add(ammus);
125        ammus.Hit(new Vector(-600, 0));
126        ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0);
127    }
128}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.