source: 2012/27/MattiR/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3.cs @ 3540

Revision 3540, 3.2 KB checked in by majaraut, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli3 : PhysicsGame
10{
11    PlatformCharacter pelaaja1;
12    Image[] ssprites = LoadImages("run 1", "run 2", "run 3");
13    Image[] pictures = LoadImages("ff", "stand 2", "stand 3", "stand 4");
14    Image[] kävelyVasemmalle;
15    Image[] vasemmallePaikallaan;
16    Image[] vasemmalleTippuminen;
17    Image[] tippumisAnimaatio = LoadImages("fall 1","fall 2");
18    public override void Begin()
19    {
20        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
21        MediaPlayer.Play( "Kalimba" );
22        kävelyVasemmalle = Image.Mirror(ssprites);
23        vasemmallePaikallaan = Image.Mirror(pictures);
24        vasemmalleTippuminen = Image.Mirror(tippumisAnimaatio);
25        LuoPelaaja();
26        Gravity = new Vector(0, -500);
27        Level.CreateBorders();
28        keyboard();
29        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
30        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
31    }
32    void LuoPelaaja()
33    {
34        pelaaja1 = new PlatformCharacter(85.0, 96.0);
35        Add(pelaaja1);
36        pelaaja1.RightIdleAnimation = new Animation(pictures);
37        pelaaja1.RightIdleAnimation.FPS = 7;
38        pelaaja1.LeftIdleAnimation = new Animation(vasemmallePaikallaan);
39        pelaaja1.LeftIdleAnimation.FPS = 7;
40        pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(ssprites);
41        pelaaja1.RightWalkingAnimation.FPS = 18;
42        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(kävelyVasemmalle);
43        pelaaja1.LeftWalkingAnimation.FPS = 18;
44        AddCollisionHandler(pelaaja1,palautaAnimation);
45    }
46    void palautaAnimation(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
47    {
48        pelaaja1.RightIdleAnimation = new Animation(pictures);
49        pelaaja1.RightIdleAnimation.FPS = 7;
50        pelaaja1.LeftIdleAnimation = new Animation(vasemmallePaikallaan);
51        pelaaja1.LeftIdleAnimation.FPS = 7;
52        pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(ssprites);
53        pelaaja1.RightWalkingAnimation.FPS = 18;
54        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(kävelyVasemmalle);
55        pelaaja1.LeftWalkingAnimation.FPS = 18;
56    }
57
58    void keyboard()
59    {
60        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, -50.0);
61        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1,50.0 );
62        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, hyppaa, null, pelaaja1);
63    }
64    void LiikutaPelaajaa(PlatformCharacter pelaaja,double Nopeus )
65
66    {
67        pelaaja.Walk(Nopeus); 
68   
69    }
70    void hyppaa(PlatformCharacter pelaaja)
71    {
72        pelaaja.Jump(200.0);
73        pelaaja.RightWalkingAnimation = pelaaja.RightIdleAnimation = new Animation(tippumisAnimaatio);
74        pelaaja.RightWalkingAnimation.FPS = 4;
75        pelaaja.RightIdleAnimation.FPS = 4;
76        pelaaja.LeftWalkingAnimation = pelaaja.LeftIdleAnimation = new Animation(vasemmalleTippuminen);
77        pelaaja.LeftWalkingAnimation.FPS = 4;
78        pelaaja.LeftIdleAnimation.FPS = 4;
79    }
80}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.