source: 2012/27/MattiR/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3/FysiikkaPeli3.cs @ 3492

Revision 3492, 1.1 KB checked in by majaraut, 10 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli3 : PhysicsGame
10{
11    PlatformCharacter pelaaja1;
12    Image[] pictures = LoadImages("ff", "stand 2", "stand 3", "stand 4");
13    public override void Begin()
14    {
15        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
16        LuoPelaaja();
17        keyboard();
18        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
19        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
20    }
21    void LuoPelaaja()
22    {
23        pelaaja1 = new PlatformCharacter(83.0, 94.0);
24        Add(pelaaja1);
25        pelaaja1.Animation = new Animation(pictures);
26        pelaaja1.Animation.Start();
27        pelaaja1.Animation.FPS = 5;
28    }
29
30    void keyboard()
31    {
32        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1);
33        //.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, LiikutaPelaajaa, null);
34
35    }
36    void LiikutaPelaajaa(PlatformCharacter pelaaja)
37
38    {
39        pelaaja.Walk(20.0); 
40
41
42    }
43}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.