source: 2012/27/HenriM/kaljaadventures/kaljaadventures/kaljaadventures/kaljaadventures.cs @ 3524

Revision 3524, 4.6 KB checked in by henmatma, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class kaljaadventures : PhysicsGame
10{
11    int kenttataso = 0;
12    int rasvalisa = 0;
13    IntMeter rasvamaara;
14    const double nopeus = 200;
15    const double hyppyNopeus = 1000;
16    const int RUUDUN_KOKO = 40;
17
18    PlatformCharacter pelaaja1;
19
20    Image pelaajanKuva = LoadImage("kalja");
21    Image mursuKuva = LoadImage("mursunrasva");
22    Image soppaKuva = LoadImage("soppa");
23
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25
26    public override void Begin()
27    {
28        AloitaPeli();   
29    }
30
31    void AloitaPeli()
32    {
33        ClearAll();
34        rasvamaara = new IntMeter(0);
35        Gravity = new Vector(0, -1000);
36
37        LuoKentta();
38        LisaaNappaimet();
39
40        Camera.Follow(pelaaja1);
41        Camera.ZoomFactor = 1.2;
42        Camera.StayInLevel = true;
43    }
44    void LuoKentta()
45    {
46        if (kenttataso == 1)
47        {
48            ClearAll();
49            TileMap.FromLevelAsset("kentta2");
50        }
51            TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
52            kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
53            kentta.SetTileMethod('*', LisaaRasva);
54            kentta.SetTileMethod('K', LisaaPelaaja);
55            kentta.SetTileMethod('S', LisaaSoppa);
56            kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
57            Level.CreateBorders();
58            Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
59       
60    }
61
62    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
65        taso.Position = paikka;
66        taso.Color = Color.Green;
67        Add(taso);
68    }
69
70    void LisaaRasva(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        PhysicsObject mursunrasva = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
73        mursunrasva.IgnoresCollisionResponse = true;
74        mursunrasva.Position = paikka;
75        mursunrasva.Image = mursuKuva;
76        mursunrasva.Tag = "mursunrasva";
77        Add(mursunrasva);
78    }
79
80    void LisaaSoppa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
81    {
82        PhysicsObject soppa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
83        soppa.IgnoresCollisionResponse = true;
84        soppa.Position = paikka;
85        soppa.Image = soppaKuva;
86        soppa.Tag = "soppa";
87        Add(soppa);
88    }
89
90    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
91    {
92        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
93        pelaaja1.Position = paikka;
94        pelaaja1.Mass = 4.0;
95        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
96        AddCollisionHandler(pelaaja1, "mursunrasva", TormaaMursuun);
97        AddCollisionHandler(pelaaja1, "soppa", TormaaSoppaan);
98        Add(pelaaja1);
99    }
100
101    void LisaaNappaimet()
102    {
103        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
104        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
105        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
106
107        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
108        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
109        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
110
111        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
112
113        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
114        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
115        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
116
117        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
118    }
119
120    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
121    {
122        hahmo.Walk(nopeus);
123    }
124
125    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
126    {
127        hahmo.Jump(nopeus);
128    }
129
130    void TormaaMursuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject mursunrasva)
131    {
132        if (rasvamaara == 12)
133        {
134            kenttataso += 1;
135            AloitaPeli();
136        }
137        maaliAani.Play();
138        MessageDisplay.Add("Mursunrasva kasvattaa voimiasi!");
139        mursunrasva.Destroy();
140    }
141
142    void TormaaSoppaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject soppa)
143    {
144        AloitaPeli();
145         
146    }
147}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.