source: 2012/27/DenisZ/TheDungeonGame/TheDungeonGame/TheDungeonGame/TheDungeonGame.cs @ 3525

Revision 3525, 2.6 KB checked in by dezhidki, 10 years ago (diff)

Added basic camera logic.
Added basic templates for Doors

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8using MathHelper;
9using Entity;
10using Rooms;
11
12public class TheDungeonGame : PhysicsGame
13{
14    public const double ROOMTHICKNESS = 60;
15    public const double ROOMWIDTH = 800 - ROOMTHICKNESS;
16    public const double ROOMHEIGHT = 450;
17   
18    public static Vector roomSize = new Vector(ROOMWIDTH, ROOMHEIGHT);
19    private Player player;
20    private LevelGenerator generator;
21
22    public override void Begin()
23    {
24        IsMouseVisible = true;
25        SetWindowSize(800, 600);
26        Level.Width = ROOMWIDTH * 20;
27        Level.Height = ROOMHEIGHT * 20;
28
29        generator = new LevelGenerator(this, Level.Size, new Vector(20, 20));
30        generator.generateRandomLevel(5, 10);
31        generator.buildDungeon();
32        Room centerRoom = generator.getRoomAt((int)(generator.CenterRoom.X), (int)(generator.CenterRoom.Y));
33        Camera.Position = centerRoom.Position + new Vector(ROOMWIDTH/2 + ROOMTHICKNESS/2, -ROOMHEIGHT/2 + ROOMTHICKNESS/4);
34
35        player = new Player(this, Vector.Zero);
36        setupPlayer();
37
38        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Lopeta peli");
39        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, regenerateLevel, null);
40    }
41
42    private void setupPlayer()
43    {
44        player.Position = generator.getRoomAt((int)(generator.CenterRoom.X), (int)(generator.CenterRoom.Y)).Position + new Vector(ROOMWIDTH / 2, -ROOMHEIGHT / 2);
45        Add(player, 1);
46    }
47
48    private void regenerateLevel()
49    {
50        generator.destroyDungeon();
51        generator = new LevelGenerator(this, Level.Size, new Vector(20, 20));
52        generator.generateRandomLevel(10, 15);
53        generator.buildDungeon();
54    }
55
56    int errorAmount = 0;
57    protected override void Update(Time time)
58    {
59        try  // Tapa pakottaa Updatea toimimaan LevelGeneratorin kanssa
60        {
61            base.Update(time);
62        }
63        catch (FormatException) // Kaatuu tähän melkein kokoajan kun yrittää luoda tasoa. Mun koodi liian "likainen", tai hidas?
64        {
65            if (errorAmount > 50) // Virheitä voi tulla aika monta samaan aikaan, joten tehdään raja, jolloin regeneroidaan leveli
66            {
67                regenerateLevel();
68                errorAmount = 0;
69            }
70            errorAmount++;
71            return; // Skipataan "virheelisiä" tickea ja huijataan peliä niin kuin pahat merimiehet (dirty pirates, Arr)
72        }
73
74        player.Update(time);
75    }
76}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.