source: 2012/26/VilleS/TasoKokeiluJuttu/TasoKokeiluJuttu/TasoKokeiluJuttu/TasoKokeiluJuttu.cs @ 3486

Revision 3486, 4.4 KB checked in by vivasuom, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TasoKokeiluJuttu : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 1000;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("AjLautailee");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("es");
19    Image make = LoadImage("Make");
20
21    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("my_movie");
22    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
23    SoundEffect kuolemaAani = LoadSoundEffect("die_sound_effect");
24
25    TimeSpan aanenAloitusAika = TimeSpan.MaxValue;
26
27    public override void Begin()
28    {
29        Gravity = new Vector(0, -1000);
30
31        LuoKentta();
32        LisaaNappaimet();
33
34        Camera.Follow(pelaaja1);
35        Camera.ZoomFactor = 3.0;
36        Camera.StayInLevel = true;
37    }
38
39    void LuoKentta()
40    {
41        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1");
42        kentta.SetTileMethod(new Color(0,255,0), LisaaPelaaja);
43        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaTaso);
44        kentta.SetTileMethod(Color.Yellow, LisaaTahti);
45        kentta.SetTileMethod(Color.Red, LisaaMake);
46        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
47        Level.CreateBorders();
48        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
49    }
50
51    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
52    {
53        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
54        taso.Position = paikka;
55        taso.Color = Color.Green;
56        Add(taso);
57    }
58
59    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25, 50);
62        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
63        tahti.Position = paikka;
64        tahti.Image = tahtiKuva;
65        tahti.Tag = "tahti";
66        Add(tahti);
67    }
68
69    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        pelaaja1 = new PlatformCharacter(50, 100);
72        pelaaja1.Position = paikka;
73        pelaaja1.Mass = 4.0;
74        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
75        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
76        Add(pelaaja1);
77    }
78
79    void LisaaNappaimet()
80    {
81        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
82        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
83        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
84
85        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
86        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
88
89        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
90
91        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
92        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
93        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
94
95        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
96    }
97
98    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja, double nopeus)
99    {
100        pelaaja.Walk(nopeus);
101    }
102
103    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
104    {
105        hahmo.Jump(nopeus);
106    }
107
108    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
109    {
110        MessageDisplay.Add("Keräsit es!");
111        maaliAani.Play();
112        tahti.Destroy();
113    }
114   
115    void LisaaMake(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
116    {
117        PhysicsObject Make = new PhysicsObject(50, 100);
118        Make.Position = paikka;
119        Make.Mass = 4.0;
120        Make.Image = make;
121        AddCollisionHandler(Make, pelaaja1, MakeMurhaa);
122        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
123        seuraajanAivot.TargetDistance.AddTrigger();
124        Make.Brain = seuraajanAivot;
125        Add(Make);
126    }
127   
128    void MakeMurhaa(PhysicsObject jonne, PhysicsObject pelaaja)
129    {
130      MessageDisplay.Add("Make murhaa!");
131      kuolemaAani.Play();
132      pelaaja.Destroy();
133
134    }
135}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.