source: 2012/26/VilleS/TasoKokeiluJuttu/TasoKokeiluJuttu/TasoKokeiluJuttu/TasoKokeiluJuttu.cs @ 3441

Revision 3441, 3.5 KB checked in by vivasuom, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TasoKokeiluJuttu : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 1000;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("AjLautailee");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = 3.0;
31        Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1");
37        kentta.SetTileMethod(new Color(0,255,0), LisaaPelaaja);
38        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaTaso);
39        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
40        Level.CreateBorders();
41        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
42    }
43
44    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
45    {
46        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
47        taso.Position = paikka;
48        taso.Color = Color.Green;
49        Add(taso);
50    }
51
52    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
53    {
54        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(25, 50);
55        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
56        tahti.Position = paikka;
57        tahti.Image = tahtiKuva;
58        tahti.Tag = "tahti";
59        Add(tahti);
60    }
61
62    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        pelaaja1 = new PlatformCharacter(50, 100);
65        pelaaja1.Position = paikka;
66        pelaaja1.Mass = 4.0;
67        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
68        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
69        Add(pelaaja1);
70    }
71
72    void LisaaNappaimet()
73    {
74        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
75        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
76        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
77
78        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
79        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
80        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
81
82        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
83
84        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
85        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
86        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
87
88        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
89    }
90
91    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja, double nopeus)
92    {
93        pelaaja.Walk(nopeus);
94    }
95
96    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
97    {
98        hahmo.Jump(nopeus);
99    }
100
101    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
102    {
103        maaliAani.Play();
104        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
105        tahti.Destroy();
106    }
107}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.