source: 2012/26/FanniO/Sailtilyousink/Sailtilyousink/Sailtilyousink/Sailtilyousink.cs @ 3407

Revision 3407, 23.3 KB checked in by faamojal, 11 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Sailtilyousink : PhysicsGame
10{
11    Image veneenKuva = LoadImage("vene");
12    Image veneenKuva2 = LoadImage("vene2");
13    Image kivenKuva = LoadImage("kivi");
14    Image kuusenKuva = LoadImage("kuusi");
15    Image renkaankuva = LoadImage("rengas");
16    Image verkonKuva = LoadImage("verkko");
17    Image arkunKuva = LoadImage("arkku");
18    Image matalankuva = LoadImage("matala");
19    Image Mveneenkuva = LoadImage("Mvene");
20    Image kalankuva = LoadImage("kala");
21    Image vasarankuva = LoadImage("vasara");
22    Image talonKuva = LoadImage("talo");
23    Image lokinkuva = LoadImage("lokki");
24    Image kukankuva = LoadImage("kukka");
25
26    Vector nopeusoikea = new Vector(400, 0);
27    Vector nopeusvasen = new Vector(-400, 0);
28    Vector nopeusylos = new Vector(0, 400);
29    Vector nopeusalas = new Vector(0, -400);
30    Vector nopeussuora = new Vector(0, 0);
31
32
33    PhysicsObject vene1;
34    PhysicsObject vene2;
35    DoubleMeter elamamittari;
36    DoubleMeter elamamittari2;
37    PhysicsObject rengas;
38    PhysicsObject kivi;
39    PhysicsObject verkko;
40    PhysicsObject arkku;
41    PhysicsObject matala;
42    PhysicsObject Mvene;
43    PhysicsObject kala;
44    PhysicsObject vasara;
45    IntMeter pisteet;
46    IntMeter merimailit;
47    IntMeter loppupoint;
48    IntMeter loppupoint2;
49    IntMeter pisteet2;
50    IntMeter merimailit2;
51
52    bool tuplapeli = false;
53
54    ScoreList toplista = new ScoreList(5, false, 0);
55
56    public override void Begin()
57    {
58        if (DataStorage.Exists("point.xml"))
59            toplista = DataStorage.Load<ScoreList>(toplista, "point.xml");
60        IsMouseVisible = true;
61        alkuvalikko();
62
63        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
64    }
65
66    void alkuvalikko()
67    {
68        ClearAll();
69        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Aloita peli", "Kaksinpeli", "Lopeta");
70        Add(alkuvalikko);
71        alkuvalikko.ItemSelected += Painettiinvalikkonappia;
72        alkuvalikko.Color = Color.LightBlue;
73    }
74
75    void aloitapeli(bool kaksinpeli)
76    {
77        tuplapeli = kaksinpeli;
78
79        vene1 = purjeVene(0, 0,veneenKuva);
80        lisaakivia();
81        ajastin();
82        lisaarengas();
83        lisaamatala();
84        lisaaMvene();
85        LuoKentta();
86        lisaaPlaskin();
87        lisaaMlaskin();
88        asetaohjaimet();
89        lisaaEmittari();
90        if (kaksinpeli)
91        {
92            vene2 = purjeVene(0, 0,veneenKuva2);
93
94            asetaveneen2ohjaimet();
95
96            pisteet2 = new IntMeter(0);
97           
98            Label pistenaytto2 = new Label();
99            pistenaytto2.X = -400;
100            pistenaytto2.Y = -200;
101            pistenaytto2.TextColor = Color.Blue;
102            pistenaytto2.Color = Color.Aqua;
103            pistenaytto2.Title = "Astridin Pisteet";
104            pistenaytto2.BindTo(pisteet2);
105            Add(pistenaytto2);
106
107            merimailit2 = new IntMeter(0);
108            merimailit2.MaxValue = 100;
109            merimailit2.UpperLimit += vene2.Destroy;
110           
111            Label mailinaytto2 = new Label();
112            mailinaytto2.X = -400;
113            mailinaytto2.Y = -250;
114            mailinaytto2.TextColor = Color.DarkBlue;
115            mailinaytto2.Color = Color.Aqua;
116            mailinaytto2.Title = "Astridin NM";
117            mailinaytto2.BindTo(merimailit2);
118            Add(mailinaytto2);
119            elamamittari2 = new DoubleMeter(10);
120            elamamittari2.MaxValue = 10;
121           
122            ProgressBar elamapalkki2 = new ProgressBar(150, 15);
123            elamapalkki2.BindTo(elamamittari2);
124            elamapalkki2.BarColor = Color.Green;
125            elamapalkki2.BorderColor = Color.Red;
126            elamapalkki2.Color = Color.Red;
127            elamapalkki2.X = Screen.Left + 150;
128            elamapalkki2.Y = Screen.Bottom + 200;
129            Add(elamapalkki2);
130            elamamittari2.LowerLimit += elamaloppui;
131        }
132
133        // Camera.ZoomFactor = (Level.Width + 300 )/ Screen.Width;
134        Camera.ZoomFactor = (Screen.Width - 250 )/ Level.Width ;
135        // Camera.ZoomFactor = 0.5;
136        // Level.CreateBorders();
137    }
138
139    void Painettiinvalikkonappia(int valinta)
140    {
141        switch (valinta)
142        {
143            case 0:
144                aloitapeli(false);
145                break;
146
147            case 1:
148                aloitapeli(true);
149                break;
150            case 2:
151                Exit();
152                break;
153            default:
154                break;
155        }
156    }
157
158    PhysicsObject purjeVene(double x, double y, Image veneenvari )
159    {
160        PhysicsObject vene = new PhysicsObject(veneenvari);
161        vene.Width = 40;
162        vene.Height = 90;
163        vene.Velocity = new Vector(0, 0);
164        Add(vene);
165        AddCollisionHandler(vene, "hyvis", pistelisaa);
166        AddCollisionHandler(vene, "este", veneosuu);
167        AddCollisionHandler(vene, "Aarkku", pistelisaa);
168        AddCollisionHandler(vene, "pluselama", elamalisaa);
169        return (vene);
170
171    }
172
173    void LuoKentta()
174    {
175        Surface vasenreuna = Surface.CreateLeft(Level, 300, 100, 20);
176        vasenreuna.Color = Color.LightGreen;
177        vasenreuna.Tag = "este";
178        Add(vasenreuna);
179
180        Surface oikeareuna = Surface.CreateRight(Level, 300, 100, 20);
181        oikeareuna.Color = Color.LightGreen;
182        oikeareuna.Tag = "este";
183        Add(oikeareuna);
184
185        Level.BackgroundColor = Color.Aqua;
186    }
187    void lisaakuusia()
188    {
189        PhysicsObject kuusi = PhysicsObject.CreateStaticObject(kuusenKuva);
190        kuusi.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550);
191        kuusi.Y = 500;
192        kuusi.Velocity = new Vector(0, -100);
193        Add(kuusi);
194       
195        PhysicsObject kuusi2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(kuusenKuva);
196        kuusi2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550);
197        kuusi2.Y = 500;
198        kuusi2.Velocity = new Vector(0, -100);
199        Add(kuusi2);
200    }
201    void lisaataloja()
202    {
203        PhysicsObject talo = PhysicsObject.CreateStaticObject(talonKuva);
204        talo.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550);
205        talo.Y = 500;
206        talo.Velocity = new Vector(0, -100);
207        Add(talo);
208
209        PhysicsObject talo2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(talonKuva);
210        talo2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550);
211        talo2.Y = 500;
212        talo2.Velocity = new Vector(0, -100);
213        Add(talo2);
214
215    }
216    void lisaakukkia()
217    {
218        PhysicsObject kukka = PhysicsObject.CreateStaticObject(kukankuva);
219        kukka.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550);
220        kukka.Y = 500;
221        kukka.Velocity = new Vector(0, -100);
222        Add(kukka);
223
224        PhysicsObject kukka2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(kukankuva);
225        kukka2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550);
226        kukka2.Y = 500;
227        kukka2.Velocity = new Vector(0, -100);
228        Add(kukka2);
229    }
230    void lisaalokkeja()
231    {
232        PhysicsObject lokki = PhysicsObject.CreateStaticObject(lokinkuva);
233        lokki.X = RandomGen.NextDouble(-630, -550);
234        lokki.Y = 500;
235        lokki.Velocity = new Vector(0, -100);
236        Add(lokki);
237
238        PhysicsObject lokki2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(lokinkuva);
239        lokki2.X = RandomGen.NextDouble(630, 550);
240        lokki2.Y = 500;
241        lokki2.Velocity = new Vector(0, -100);
242        Add(lokki2);
243
244    }
245
246    void lisaakivia()
247    {
248        kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(kivenKuva);
249        kivi.Y = 500;
250        kivi.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450);
251        kivi.Velocity = new Vector(0, -100);
252        kivi.Tag = "este";
253        Add(kivi);
254    }
255    void ajastin()
256    {
257        Timer ajastin = new Timer();
258        ajastin.Interval = 3;
259        ajastin.Timeout += lisaakivia;
260        ajastin.Start();
261        Timer ajastin2 = new Timer();
262        ajastin2.Interval = 7;
263        ajastin2.Timeout += lisaarengas;
264        ajastin2.Start();
265        Timer ajastin3 = new Timer();
266        ajastin3.Interval = 4;
267        ajastin3.Timeout += lisaamaili;
268        ajastin3.Start();
269        Timer ajastin4 = new Timer();
270        ajastin4.Interval = 5;
271        ajastin4.Timeout += lisaaverkko;
272        ajastin4.Start();
273        Timer ajastin5 = new Timer();
274        ajastin5.Interval = 11;
275        ajastin5.Timeout += lisaaarkku;
276        ajastin5.Start();
277        Timer ajastin6 = new Timer();
278        ajastin6.Interval = 9.5;
279        ajastin6.Timeout += lisaamatala;
280        ajastin6.Start();
281        Timer ajastin7 = new Timer();
282        ajastin7.Interval = 13;
283        ajastin7.Timeout += lisaavasara;
284        ajastin7.Start();
285        Timer ajastin8 = new Timer();
286        ajastin8.Interval = 7;
287        ajastin8.Timeout += lisaakala;
288        ajastin8.Start();
289        Timer ajastin9 = new Timer();
290        ajastin9.Interval = 12;
291        ajastin9.Timeout += lisaaMvene;
292        ajastin9.Start();
293        Timer ajastin10 = new Timer();
294        ajastin10.Interval = 5;
295        ajastin10.Timeout += lisaakuusia;
296        ajastin10.Start();
297        Timer ajastin11 = new Timer();
298        ajastin11.Interval = 23;
299        ajastin11.Timeout += lisaataloja;
300        ajastin11.Start();
301        Timer ajastin12 = new Timer();
302        ajastin12.Interval =7.5;
303        ajastin12.Timeout += lisaalokkeja;
304        ajastin12.Start();
305        Timer ajastin13 = new Timer();
306        ajastin13.Interval = 16.5;
307        ajastin13.Timeout += lisaakukkia;
308        ajastin13.Start();
309    }
310    void lisaarengas()
311    {
312        rengas = PhysicsObject.CreateStaticObject(renkaankuva);
313        rengas.Y = 500;
314        rengas.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450);
315        rengas.Velocity = new Vector(0, -100);
316        rengas.Tag = "hyvis";
317        rengas.IgnoresCollisionResponse = true;
318        Add(rengas);
319
320    }
321    void lisaakala()
322    {
323        kala = PhysicsObject.CreateStaticObject(kalankuva);
324        kala.Y = 500;
325        kala.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450);
326        kala.Velocity = new Vector(0, -100);
327        kala.Tag = "hyvis";
328        kala.IgnoresCollisionResponse = true;
329        Add(kala);
330
331    }
332    void lisaavasara()
333    {
334        vasara = PhysicsObject.CreateStaticObject(vasarankuva);
335        vasara.Y = 500;
336        vasara.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450);
337        vasara.Velocity = new Vector(0, -100);
338        vasara.Tag = "pluselama";
339        vasara.IgnoresCollisionResponse = true;
340        Add(vasara);
341    }
342    void lisaaverkko()
343    {
344        verkko = PhysicsObject.CreateStaticObject(verkonKuva);
345        verkko.Y = 500;
346        verkko.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450);
347        verkko.Velocity = new Vector(0, -100);
348        verkko.Tag = "este";
349        Add(verkko);
350    }
351    void lisaamatala()
352    {
353        matala = PhysicsObject.CreateStaticObject(matalankuva);
354        matala.Y = 500;
355        matala.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450);
356        matala.Velocity = new Vector(0, -100);
357        matala.Tag = "este";
358        Add(matala);
359
360    }
361    void lisaaMvene()
362    {
363        Mvene = PhysicsObject.CreateStaticObject(Mveneenkuva);
364        Mvene.Y = RandomGen.NextDouble(0, Level.Top);
365        Mvene.X = Level.Left;
366        Mvene.Velocity = new Vector(200, -100);
367        Mvene.Tag = "este";
368        Add(Mvene);
369
370    }
371    void lisaaarkku()
372    {
373        arkku = PhysicsObject.CreateStaticObject(arkunKuva);
374        arkku.Y = 500;
375        arkku.X = RandomGen.NextDouble(-450, 450);
376        arkku.Velocity = new Vector(0, -100);
377        arkku.Tag = "Aarkku";
378        arkku.IgnoresCollisionResponse = true;
379        Add(arkku);
380    }
381    void pistelisaa(PhysicsObject vene, PhysicsObject rengas)
382    {
383        if (vene == vene1)
384        {
385            pisteet.Value += 10;
386        }
387        if (vene == vene2)
388        {
389            pisteet2.Value += 10;
390        }
391        rengas.Destroy();
392    }
393
394    void pistelisaaA(PhysicsObject vene, PhysicsObject arkku)
395    {
396        if (vene == vene1) pisteet.Value += 30;
397        if (vene == vene2) pisteet2.Value += 30;
398
399        arkku.Destroy();
400    }
401
402    void elamalisaa(PhysicsObject vene, PhysicsObject vasara)
403    {
404        if (vene == vene1)
405        {
406            elamamittari.Value += 1;
407
408        }
409        if (vene == vene2)
410        {
411            elamamittari2.Value += 1;
412        }
413        vasara.Destroy();
414    }
415
416    void lisaaPlaskin()
417    {
418        pisteet = new IntMeter(0);
419        Label pistenaytto = new Label();
420        pistenaytto.X = Screen.Right-150;
421        pistenaytto.Y = Screen.Bottom + 300;
422        pistenaytto.TextColor = Color.Blue;
423        pistenaytto.Color = Color.Aqua;
424        pistenaytto.Title = "Augustan Pisteet";
425
426        pistenaytto.BindTo(pisteet);
427        Add(pistenaytto);
428    }
429
430    void lisaaMlaskin()
431    {
432        merimailit = new IntMeter(0);
433        merimailit.MaxValue = 100;
434        merimailit.UpperLimit += mailittaynna;
435        Label mailinaytto = new Label();
436        mailinaytto.X = Screen.Right-150;
437        mailinaytto.Y = Screen.Bottom+250;
438        mailinaytto.TextColor = Color.DarkBlue;
439        mailinaytto.Color = Color.Aqua;
440        mailinaytto.Title = "Augustan NM";
441
442
443        mailinaytto.BindTo(merimailit);
444        Add(mailinaytto);
445    }
446
447    void lisaaEmittari()
448    {
449
450        elamamittari = new DoubleMeter(10);
451        elamamittari.MaxValue = 10;
452        ProgressBar elamapalkki = new ProgressBar(150, 15);
453        elamapalkki.BindTo(elamamittari);
454        elamapalkki.BarColor = Color.Green;
455        elamapalkki.BorderColor = Color.Red;
456        elamapalkki.Color = Color.Red;
457        elamapalkki.X = Screen.Right - 150;
458        elamapalkki.Y = Screen.Bottom + 200;
459        Add(elamapalkki);
460        elamamittari.LowerLimit += elamaloppui;
461    }
462
463    void asetaohjaimet()
464    {
465        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä oikealle", vene1, nopeusoikea);
466        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene1, Vector.Zero);
467        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä oikealle", vene1, nopeusvasen);
468        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene1, Vector.Zero);
469        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
470        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä ylös", vene1, nopeusylos);
471        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene1, Vector.Zero);
472        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja, liikuta venettä alas", vene1, nopeusalas);
473        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene1, Vector.Zero);
474        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, suovene, "pelaaja, suorista vene", vene1);
475
476    }
477    void asetaveneen2ohjaimet()
478    {
479        Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja2, liikuta venettä oikealle", vene2, nopeusoikea);
480        Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene2, Vector.Zero);
481        Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja2, liikuta venettä oikealle", vene2, nopeusvasen);
482        Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene2, Vector.Zero);
483        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
484        Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja2, liikuta venettä ylös", vene2, nopeusylos);
485        Keyboard.Listen(Key.NumPad8, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene2, Vector.Zero);
486        Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Down, asetanopeus, "pelaaja2, liikuta venettä alas", vene2, nopeusalas);
487        Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Released, asetanopeus, null, vene2, Vector.Zero);
488        Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Pressed, suovene, "pelaaja2, suorista vene", vene2);
489
490    }
491    void suovene(PhysicsObject vene)
492    {
493        vene.Angle = Angle.Zero;
494        vene.AngularVelocity = 0;
495    }
496    void asetanopeus(PhysicsObject vene, Vector nopeus)
497    {
498        if ((nopeus.Y < 0) && (vene.Bottom < Level.Bottom))
499        {
500            vene.Velocity = Vector.Zero;
501            return;
502        }
503
504
505        if ((nopeus.Y > 0) && (vene.Top > Level.Top))
506        {
507            vene.Velocity = Vector.Zero;
508            return;
509        }
510        vene.Velocity = nopeus;
511    }
512
513    void elamaloppui()
514    {
515
516        MessageDisplay.Add("Veneesi upposi!");
517        if (elamamittari.Value == 0)
518        {
519
520            ClearAll();
521            naytavalikko();
522        }
523        if (elamamittari2 != null)
524        {
525            if (elamamittari2.Value == 0)
526            {
527                ClearAll();
528                naytavalikko();
529            }
530        }
531    }
532    void veneosuu(PhysicsObject vene, PhysicsObject kivi)
533    {
534        if (vene == vene1)
535            elamamittari.Value -= 1;
536        if (vene == vene2)
537            elamamittari2.Value -= 1;
538    }
539
540    void lisaamaili()
541    {
542        merimailit.Value += 1;
543        if (merimailit2 != null) merimailit2.Value += 1;
544    }
545    void mailittaynna()
546    {
547        MessageDisplay.Add("Onnittelut! Purjehdit regatan loppuun!");
548        naytavalikko();
549    }
550
551    void naytavalikko()
552    {
553        MultiSelectWindow loppuvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Alkuvalikko", "Parhaat pisteet", "Lopeta peli", "Loppupisteet");
554        Add(loppuvalikko);
555        loppuvalikko.ItemSelected += painettiinnuppia;
556        loppuvalikko.Color = Color.Green;
557    }
558    void painettiinnuppia(int valinta)
559    {
560        switch (valinta)
561        {
562            case 0:
563                alkuvalikko();
564                break;
565            case 1:
566                HighScoreWindow topikkuna = new HighScoreWindow("Top 5-lista",
567                    "Onnea, Pääsit parhaiden purjehtijoiden joukkoon loppupisteillä %p! Syötä nimesi:",
568                     toplista, merimailit.Value * 10 + pisteet.Value);
569                topikkuna.Closed += tallennapisteet;
570                Add(topikkuna);
571
572                break;
573            case 2:
574                Exit();
575                break;
576            case 3:
577               
578                    Label mailit = new Label();
579                    mailit.X = 0;
580                    mailit.Y = 300;
581                    mailit.TextColor = Color.Blue;
582                    mailit.Title = "Augustan merimalit yhteensä";
583                    Add(mailit);
584
585                    mailit.BindTo(merimailit);
586
587                    Label pointit = new Label();
588                    pointit.X = 0;
589                    pointit.Y = 200;
590                    pointit.TextColor = Color.Blue;
591                    pointit.Title = "Augustan pisteet yhteensä";
592                    Add(pointit);
593                    pointit.BindTo(pisteet);
594
595                    loppupoint = new IntMeter(0);
596                    loppupoint.Value = merimailit.Value * 10 + pisteet.Value;
597                    Label Lopulliset = new Label();
598                    Lopulliset.X = 0;
599                    Lopulliset.Y = 100;
600                    Lopulliset.TextColor = Color.Blue;
601                    Lopulliset.Title = "Augustan loppupisteet yhteensä";
602                    Add(Lopulliset);
603                    Lopulliset.BindTo(loppupoint);
604
605                    MultiSelectWindow loppuPisteetvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Lopeta", "Loppuvalikko");
606                    Add(loppuPisteetvalikko);
607                    loppuPisteetvalikko.ItemSelected += painettiinvalikonnapikkaa;
608                    loppuPisteetvalikko.Color = Color.DarkBlue;
609
610               
611                    if(tuplapeli==true)
612                {
613
614                    Label mailit2 = new Label();
615                    mailit2.X = 0;
616                    mailit2.Y = 350;
617                    mailit2.TextColor = Color.Red;
618                    mailit2.Title = "Astridin merimalit yhteensä";
619                    Add(mailit2);
620
621                    mailit2.BindTo(merimailit2);
622
623                    Label pointit2 = new Label();
624                    pointit2.X = 0;
625                    pointit2.Y = 250;
626                    pointit2.TextColor = Color.Red;
627                    pointit2.Title = "Astridin pisteet yhteensä";
628                    Add(pointit2);
629                    pointit2.BindTo(pisteet2);
630
631                    loppupoint2 = new IntMeter(0);
632                    loppupoint2.Value = merimailit2.Value * 10 + pisteet2.Value;
633                    Label Lopulliset2 = new Label();
634                    Lopulliset2.X = 0;
635                    Lopulliset2.Y = 150;
636                    Lopulliset2.TextColor = Color.Red;
637                    Lopulliset2.Title = "Astridin loppupisteet yhteensä";
638                    Add(Lopulliset2);
639                    Lopulliset2.BindTo(loppupoint2);
640                    if (pisteet2.Value > pisteet.Value)
641                    {
642                        Label astridvoitti = new Label();
643                        astridvoitti.X = 0;
644                        astridvoitti.Y = 400;
645                        astridvoitti.Title="Astrid voitti!";
646                        Add(astridvoitti);
647                        astridvoitti.BindTo(loppupoint2);
648                    }
649                    if (pisteet.Value > pisteet2.Value)
650                    {
651                        Label augustavoitti = new Label();
652                        augustavoitti.X = 0;
653                        augustavoitti.Y = 400;
654                        augustavoitti.Title = "Augusta voitti!";
655                        Add(augustavoitti);
656                        augustavoitti.BindTo(loppupoint);
657                    }
658                    MultiSelectWindow loppuPisteetvalikko2 = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Lopeta", "Loppuvalikko");
659                    Add(loppuPisteetvalikko2);
660                    loppuPisteetvalikko2.ItemSelected += painettiinvalikonnapikkaa;
661                    loppuPisteetvalikko2.Color = Color.Blue;
662                    loppuPisteetvalikko2.SelectionColor = Color.LightGreen;
663                }
664
665                break;
666            default:
667                break;
668        }
669
670    }
671    void painettiinvalikonnapikkaa(int valinta)
672    {
673        switch (valinta)
674        {
675            case 0:
676                Exit();
677                break;
678            case 1:
679                ClearAll();
680                naytavalikko();
681                break;
682        }
683    }
684    void tallennapisteet(Window Sender)
685    {
686        DataStorage.Save<ScoreList>(toplista, "point.xml");
687        MultiSelectWindow topvalikko = new MultiSelectWindow("Sail 'Til You Sink", "Lopeta","Loppuvalikko");
688        Add(topvalikko);
689        topvalikko.ItemSelected += Painettiinvalikkonnuppua;
690        topvalikko.Color = Color.Blue;
691    }
692    void Painettiinvalikkonnuppua(int valinta)
693    {
694        switch (valinta)
695        {
696            case 0:
697                Exit();
698                break;
699            case 1:
700                ClearAll();
701                naytavalikko();
702                break;
703        }
704    }
705}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.