source: 2012/26/EliasY/test1/test1/test1/test1.cs @ 3827

Revision 3827, 10.8 KB checked in by anlakane, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class test1 : PhysicsGame
10{
11    const int ruudunLeveys = 50;
12    const int ruudunKorkeus = 50;
13    PhysicsObject pelaaja, avain, portti, maali;
14    AssaultRifle kivaari;
15    GameObject pimeys, tahtain;
16    IntMeter pelaajanterveys;
17    Label label1;
18    public override void Begin()
19    {
20        LuoPelaaja();
21        LuoKentta();
22        AddCollisionHandler(pelaaja, avain, delegate { portti.Destroy(); avain.Destroy(); MessageDisplay.Add("Löysit avaimen, jolla pääset portista!"); });
23        AddCollisionHandler(pelaaja, portti, delegate { MessageDisplay.Add("Löysit portin, mutta se on lukittu. Etsi avain päästäksesi ulos zombien valtaamasta talosta!");});
24        Pimenna();
25        AsetaOhjaimet();
26
27        MediaPlayer.Play("Silence");
28        MediaPlayer.IsRepeating = true;
29        SoundEffect.MasterVolume = 0.5;
30
31        LuoNaytto(500, 450, "Terveys: ", pelaajanterveys);
32        LuoNaytto(300, 450, "Ammukset: ", kivaari.Ammo);
33
34        Camera.Follow(pelaaja);
35        Camera.ZoomFactor = 1.7;
36    }
37
38    protected override void Update(Time time)
39    {
40        pimeys.Position = pelaaja.Position;
41        pimeys.Angle = pelaaja.Angle + Angle.FromDegrees(-90);
42        tahtain.Position = Mouse.PositionOnWorld;
43        base.Update(time);
44    }
45
46    void AsetaOhjaimet()
47    {
48        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liiku, null, 1);
49        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liiku, null, 2);
50        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liiku, null, 3);
51        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liiku, null, 4);
52
53        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, PysaytaY, null, new Vector(1, 0));
54        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaX, null, new Vector(0, 1));
55        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, PysaytaY, null, new Vector(1, 0));
56        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, PysaytaX, null, new Vector(0, 1));
57
58        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, Ammu, null);
59
60        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, null);
61
62        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, null);
63    }
64
65    void Ammu()
66    {
67        PhysicsObject ammus = kivaari.Shoot();
68        if (ammus != null)
69        {
70            ammus.Position = pelaaja.Position + Vector.FromLengthAndAngle(25, pelaaja.Angle);
71            ammus.Size /= 3;
72            ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromMilliseconds(500);
73            AddCollisionHandler<PhysicsObject, Zombi>(ammus, "zombi", ViholliseenOsuu);
74            AddCollisionHandler<PhysicsObject, Zombi>(ammus, "zombi", CollisionHandler.DestroyObject);
75        }
76    }
77
78    void Liiku(int nappain)
79    {
80        Vector pulssi;
81        switch (nappain)
82        {
83            case 1:
84                //pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(95, pelaaja.Angle); //Suhtellinen liikkuminen
85                pulssi = new Vector(0, 95);
86                pelaaja.Velocity = pulssi;
87                break;
88            case 2:
89                //pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(95, pelaaja.Angle + Angle.RightAngle); //Suhtellinen liikkuminen
90                pulssi = new Vector(-95, 0);
91                pelaaja.Velocity = pulssi;
92                break;
93            case 3:
94                //pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(95, pelaaja.Angle - Angle.StraightAngle); //Suhtellinen liikkuminen
95                pulssi = new Vector(0, -95);
96                pelaaja.Velocity = pulssi;
97                break;
98            case 4:
99                //pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(95, pelaaja.Angle - Angle.RightAngle); //Suhtellinen liikkuminen
100                pulssi = new Vector(95, 0);
101                pelaaja.Velocity = pulssi;
102                break;
103        }
104    }
105
106    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
107    {
108        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja.AbsolutePosition).Normalize();
109        pelaaja.Angle = suunta.Angle;
110    }
111
112    void PysaytaX(Vector nopeusKerroin)
113    {
114        //pelaaja.Velocity = Vector.ComponentProduct(nopeusKerroin, pelaaja.Velocity);
115        pelaaja.StopHorizontal();
116    }
117
118    void PysaytaY(Vector nopeusKerroin)
119    {
120        //pelaaja.Velocity = Vector.ComponentProduct(nopeusKerroin, pelaaja.Velocity);
121        pelaaja.StopVertical();
122    }
123
124    void LuoPelaaja()
125    {
126        pelaaja = new PhysicsObject(30, 30);
127        pelaaja.Shape = Shape.FromImage(LoadImage("pelaaja_1"));
128        pelaaja.X = 600;
129        pelaaja.Y = -675;
130        pelaaja.Angle = Angle.FromDegrees(90);
131        pelaaja.MomentOfInertia = 10000;
132        Animation pelaajaanimation = new Animation(LoadImage("pelaaja_1"), LoadImage("pelaaja_2"));
133        pelaajaanimation.FPS = 5;
134        pelaaja.Animation = pelaajaanimation;
135        pelaajaanimation.Start();
136        pelaaja.CanRotate = false;
137        AddCollisionHandler(pelaaja, "zombi", PelaajaanOsuu);
138        kivaari = new AssaultRifle(30, 7.5);
139        kivaari.X = 14;
140        kivaari.Image = LoadImage("ase");
141        kivaari.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromMilliseconds(600);
142        kivaari.Ammo.Value = 30;
143        kivaari.AttackSound = LoadSoundEffect("smgsound");
144        tahtain = new GameObject(25, 25);
145        tahtain.Image = LoadImage("tahtain");
146        Add(tahtain, 1);
147
148        pelaajanterveys = new IntMeter(5, 0, 5);
149        pelaaja.Add(kivaari);
150        Add(pelaaja);
151    }
152
153    void Pimenna()
154    {
155        pimeys = new GameObject(new Animation(LoadImage("pimeys2")));
156        pimeys.Width = 1350;
157        pimeys.Height = 1350;
158        pimeys.Position = pelaaja.Position;
159        Add(pimeys, 1);
160    }
161
162    void LuoKentta()
163    {
164        //tee konepistooli, maali
165
166        Level.BackgroundColor = Color.DarkBrown;
167        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt");
168        ruudut['='] = LuoSeina;
169        ruudut['z'] = LuoZombi;
170        ruudut['a'] = LuoAmmoBox;
171        ruudut['m'] = LuoMedikit;
172        ruudut['k'] = LuoAvain;
173        ruudut['g'] = LuoPortti;
174        ruudut['p'] = LuoKonepistooli;
175        ruudut['w'] = LuoMaali;
176        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
177
178        label1 = new Label("Ase: Kivääri");
179        label1.X = 100;
180        label1.Y = 450;
181        label1.TextColor = Color.Green;
182        label1.BorderColor = Color.Green;
183        label1.Color = Color.Black;
184        Add(label1);
185    }
186
187    PhysicsObject LuoMaali()
188    {
189        maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
190        maali.Image = LoadImage("maali");
191        AddCollisionHandler(pelaaja, maali, delegate { Game.PlaySound("kling1"); MessageDisplay.Add("Voitit Pelin!!!"); });
192        return maali;
193    }
194
195    PhysicsObject LuoKonepistooli()
196    {
197        PhysicsObject konepistooli = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 15.0);
198        konepistooli.Image = LoadImage("konepistooli");
199        AddCollisionHandler(pelaaja, konepistooli, delegate {
200            label1.Text = "Ase: Konepistooli";
201            konepistooli.Destroy();
202            MessageDisplay.Add("Löysit konepistoolin! Pystyt ampumaan sarjatulta.");
203            kivaari.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromMilliseconds(100);
204        });
205        return konepistooli;
206    }
207
208    PhysicsObject LuoAvain()
209    {
210        avain = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 15.0);
211        avain.Image = LoadImage("avain");
212        AddCollisionHandler(pelaaja, avain, delegate { Game.PlaySound("kling1"); });
213        return avain;
214    }
215
216    PhysicsObject LuoPortti()
217    {
218        portti = PhysicsObject.CreateStaticObject(100.0, 50.0);
219        portti.Image = LoadImage("portti");
220        return portti;
221    }
222
223    PhysicsObject LuoAmmoBox()
224    {
225        PhysicsObject ammobox = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 30.0);
226        ammobox.Image = LoadImage("ammobox");
227        AddCollisionHandler(pelaaja, ammobox, delegate { ammobox.Destroy(); kivaari.Ammo.AddValue(50); });
228        return ammobox;
229    }
230
231    PhysicsObject LuoMedikit()
232    {
233        PhysicsObject medikit = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 30.0);
234        medikit.Image = LoadImage("medikit");
235        AddCollisionHandler(pelaaja, medikit, delegate { medikit.Destroy(); pelaajanterveys.Value = 5; });
236        return medikit;
237    }
238
239    PhysicsObject LuoZombi()
240    {
241        Zombi zombi = new Zombi(35.0, 35.0);
242        zombi.Tag = "zombi";
243        FollowerBrain zombinaivot = new FollowerBrain(pelaaja);
244        zombinaivot.DistanceFar = 300;
245        zombinaivot.DistanceToTarget.Changed += delegate { zombi.Angle = (zombi.Position - zombinaivot.CurrentTarget.Position).Angle - Angle.RightAngle; };
246        zombinaivot.Speed = 140;
247        zombi.Brain = zombinaivot;
248        Animation zombianimation = new Animation(LoadImage("zombi_1"), LoadImage("zombi_2"));
249        zombi.Animation = zombianimation;
250        zombianimation.FPS = 5;
251        zombianimation.Start();
252        return zombi;
253    }
254
255    PhysicsObject LuoSeina()
256    {
257        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
258        seina.Image = LoadImage("seina");
259        return seina;
260    }
261
262    void PelaajaanOsuu(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
263    {
264        pelaajanterveys.AddValue(-1);
265        pelaajanterveys.LowerLimit += delegate { Kuolit(); };
266    }
267
268    void Kuolit()
269    {
270        pelaaja.Destroy();
271        MessageDisplay.Add("Kuolit!");
272        ClearAll();
273        Begin();
274        //banneri + restart
275    }
276
277    void ViholliseenOsuu(PhysicsObject tormaaja, Zombi kohde)
278    {
279        kohde.elamaLaskuri.Value--;
280    }
281   
282    void LuoNaytto(double x, double y, String title, IntMeter mittari)
283    {
284        Label naytto = new Label();
285        naytto.BindTo(mittari);
286        naytto.X = x;
287        naytto.Title = title;//Titlen kannatta sisältää otsikon jälkeen space
288        naytto.Y = y;
289        naytto.TextColor = Color.Green;
290        naytto.BorderColor = Color.Green;
291        naytto.Color = Color.Black;
292        Add(naytto);
293    }
294}
295
296class Zombi : PhysicsObject
297{
298    public IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
299
300    public Zombi(double leveys, double korkeus)
301        : base(leveys, korkeus)
302    {
303        elamaLaskuri.Changed += delegate {
304            int asd = RandomGen.NextInt(2);
305            switch (asd){
306                case 0:
307                    //SoundEffect aani = Game.LoadSoundEffect("zombie_damage_1");
308                    //aani.Play(0.5, 0, 0);
309                    Game.PlaySound("zombie_damage_1");
310                    break;
311                case 1:
312                    Game.PlaySound("zombie_damage_2");
313                    break;
314            }
315
316        };
317        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); };
318        //PISTEITÄ TAPOISTA
319    }
320}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.