source: 2012/26/EliasY/test1/test1/test1/test1.cs @ 3318

Revision 3318, 9.3 KB checked in by elalylon, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class test1 : PhysicsGame
10{
11    const int ruudunLeveys = 50;
12    const int ruudunKorkeus = 50;
13    PhysicsObject pelaaja, avain;
14    AssaultRifle kivaari;
15    GameObject pimeys;
16    IntMeter pelaajanterveys;
17    Label label1;
18    public override void Begin()
19    {
20        LuoPelaaja();
21        LuoKentta();
22        Pimenna();
23        AsetaOhjaimet();
24
25        LuoNaytto(500, 450, "Terveys: ", pelaajanterveys);
26        LuoNaytto(300, 450, "Ammukset: ", kivaari.Ammo);
27
28        Camera.Follow(pelaaja);
29        Camera.ZoomFactor = 1.7;
30        /*todo:
31         * mapin parantelu
32         * vihujen AI:n debuggaus
33         */
34    }
35
36    protected override void Update(Time time)
37    {
38        pimeys.Position = pelaaja.Position;
39        pimeys.Angle = pelaaja.Angle + Angle.FromDegrees(-90);
40        //zombi.Angle = pelaaja.Angle.Degrees;
41        base.Update(time);
42    }
43
44    void AsetaOhjaimet()
45    {
46        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Liiku, null, 1);
47        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liiku, null, 2);
48        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, Liiku, null, 3);
49        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liiku, null, 4);
50
51        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Kaanny, null, 2.0);
52        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Kaanny, null, -2.0);
53
54        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, Pysayta, null, new Vector(1, 0));
55        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, Pysayta, null, new Vector(0, 1));
56        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, Pysayta, null, new Vector(1, 0));
57        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, Pysayta, null, new Vector(0, 1));
58
59        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, LopetaKaantyminen, null);
60        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, LopetaKaantyminen, null);
61
62        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Ammu, null);
63
64        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, null);
65    }
66
67    void Ammu()
68    {
69        PhysicsObject ammus = kivaari.Shoot();
70        if (ammus != null)
71        {
72            ammus.Position = pelaaja.Position + Vector.FromLengthAndAngle(25, pelaaja.Angle);
73            ammus.Size /= 3;
74            ammus.Mass = 30;
75            ammus.LifetimeLeft = TimeSpan.FromMilliseconds(500);
76            AddCollisionHandler<PhysicsObject, Zombi>(ammus, "zombi", ViholliseenOsuu);
77            AddCollisionHandler<PhysicsObject, Zombi>(ammus, "zombi", CollisionHandler.DestroyObject);
78        }
79    }
80
81    void Kaanny(double suunta)
82    {
83        pelaaja.AngularVelocity = suunta;
84    }
85
86    void LopetaKaantyminen()
87    {
88        pelaaja.AngularVelocity = 0;
89    }
90
91    void Liiku(int nappain)
92    {
93        Vector pulssi;
94        switch (nappain)
95        {
96            case 1:
97                pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(50, pelaaja.Angle);
98                pelaaja.Velocity = pulssi;
99                break;
100            case 2:
101                pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(50, pelaaja.Angle + Angle.RightAngle);
102                pelaaja.Velocity = pulssi;
103                break;
104            case 3:
105                pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(50, pelaaja.Angle - Angle.StraightAngle);
106                pelaaja.Velocity = pulssi;
107                break;
108            case 4:
109                pulssi = Vector.FromLengthAndAngle(50, pelaaja.Angle - Angle.RightAngle);
110                pelaaja.Velocity = pulssi;
111                break;
112        }
113    }
114
115    void Pysayta(Vector nopeusKerroin)
116    {
117        pelaaja.Velocity = Vector.ComponentProduct(nopeusKerroin, pelaaja.Velocity);
118    }
119
120    void LuoPelaaja()
121    {
122        pelaaja = new PhysicsObject(30, 30);
123        pelaaja.X = 550;
124        pelaaja.Y = -550;
125        pelaaja.Mass = 10;
126        pelaaja.Angle = Angle.FromDegrees(90);
127        pelaaja.MomentOfInertia = 10000;
128        Animation pelaajaanimation = new Animation(LoadImage("pelaaja_1"), LoadImage("pelaaja_2"));
129        pelaajaanimation.FPS = 5;
130        pelaaja.Animation = pelaajaanimation;
131        pelaajaanimation.Start();
132        AddCollisionHandler(pelaaja, "zombi", PelaajaanOsuu);
133        kivaari = new AssaultRifle(30, 7.5);
134        kivaari.X = 14;
135        kivaari.Image = LoadImage("ase");
136        kivaari.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromMilliseconds(1000);
137        kivaari.Ammo.Value = 30;
138        kivaari.AttackSound = LoadSoundEffect("smgsound");
139
140        pelaajanterveys = new IntMeter(5, 0, 5);
141        pelaaja.Add(kivaari);
142        Add(pelaaja);
143    }
144
145    void Pimenna()
146    {
147        pimeys = new GameObject(new Animation(LoadImage("pimeys2")));
148        pimeys.Width = 1050;
149        pimeys.Height = 1050;
150        pimeys.Position = pelaaja.Position;
151        Add(pimeys, 1);
152    }
153
154    void LuoKentta()
155    {
156        //tee konepistooli, maali
157
158        Level.BackgroundColor = Color.DarkBrown;
159        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("kentta.txt");
160        ruudut['='] = LuoSeina;
161        ruudut['z'] = LuoZombi;
162        ruudut['a'] = LuoAmmoBox;
163        ruudut['m'] = LuoMedikit;
164        ruudut['k'] = LuoAvain;
165        ruudut['g'] = LuoPortti;
166        ruudut['s'] = LuoKonepistooli;
167        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
168
169        label1 = new Label("Ase: Kivääri");
170        label1.X = 100;
171        label1.Y = 450;
172        label1.TextColor = Color.Green;
173        label1.BorderColor = Color.Green;
174        label1.Color = Color.Black;
175        Add(label1);
176    }
177
178    PhysicsObject LuoKonepistooli()
179    {
180        PhysicsObject konepistooli = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 15.0);
181        konepistooli.Image = LoadImage("konepistooli");
182        AddCollisionHandler(pelaaja, konepistooli, delegate { 
183            konepistooli.Destroy();
184            kivaari.Ammo.AddValue(50);
185            kivaari.TimeBetweenUse = TimeSpan.FromMilliseconds(100);
186        });
187        return konepistooli;
188    }
189
190    PhysicsObject LuoAvain()
191    {
192        avain = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 15.0);
193        avain.Image = LoadImage("avain");
194        return avain;
195    }
196
197    PhysicsObject LuoPortti()
198    {
199        PhysicsObject portti = PhysicsObject.CreateStaticObject(100.0, 50.0);
200        portti.Image = LoadImage("portti");
201        AddCollisionHandler(pelaaja, avain, delegate { portti.Destroy(); avain.Destroy(); MessageDisplay.Add("Löysit avaimen, jolla pääset portista!"); });
202        return portti;
203    }
204
205    PhysicsObject LuoAmmoBox()
206    {
207        PhysicsObject ammobox = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 30.0);
208        ammobox.Image = LoadImage("ammobox");
209        AddCollisionHandler(pelaaja, ammobox, delegate { ammobox.Destroy(); kivaari.Ammo.AddValue(50); });
210        return ammobox;
211    }
212
213    PhysicsObject LuoMedikit()
214    {
215        PhysicsObject medikit = PhysicsObject.CreateStaticObject(40.0, 30.0);
216        medikit.Image = LoadImage("medikit");
217        AddCollisionHandler(pelaaja, medikit, delegate { medikit.Destroy(); pelaajanterveys.Value = 5; });
218        return medikit;
219    }
220
221    PhysicsObject LuoZombi()
222    {
223        Zombi zombi = new Zombi(35.0, 35.0);
224        zombi.Tag = "zombi";
225        FollowerBrain zombinaivot = new FollowerBrain(pelaaja);
226        zombinaivot.DistanceFar = 600;
227        zombinaivot.DistanceToTarget.Changed += delegate { zombi.Angle = (zombi.Position - zombinaivot.CurrentTarget.Position).Angle - Angle.RightAngle; };
228        zombinaivot.Speed = 50;
229        zombi.Brain = zombinaivot;
230        Animation zombianimation = new Animation(LoadImage("zombi_1"), LoadImage("zombi_2"));
231        zombi.Animation = zombianimation;
232        zombianimation.FPS = 5;
233        zombianimation.Start();
234        return zombi;
235    }
236
237    PhysicsObject LuoSeina()
238    {
239        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0);
240        seina.Image = LoadImage("seina");
241        return seina;
242    }
243
244    void PelaajaanOsuu(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde)
245    {
246        pelaajanterveys.AddValue(-1);
247        pelaajanterveys.LowerLimit += delegate { pelaaja.Destroy(); MessageDisplay.Add("Kuolit!"); };
248    }
249
250    void ViholliseenOsuu(PhysicsObject tormaaja, Zombi kohde)
251    {
252        kohde.elamaLaskuri.Value--;
253    }
254   
255    void LuoNaytto(double x, double y, String title, IntMeter mittari)
256    {
257        Label naytto = new Label();
258        naytto.BindTo(mittari);
259        naytto.X = x;
260        naytto.Title = title;
261        naytto.Y = y;
262        naytto.TextColor = Color.Green;
263        naytto.BorderColor = Color.Green;
264        naytto.Color = Color.Black;
265        Add(naytto);
266    }
267}
268
269class Zombi : PhysicsObject
270{
271    public IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
272
273    public Zombi(double leveys, double korkeus)
274        : base(leveys, korkeus)
275    {
276        elamaLaskuri.Changed += delegate {
277            int asd = RandomGen.NextInt(2);
278            switch (asd){
279                case 0:
280                    Game.PlaySound("zombie_damage_1");
281                    break;
282                case 1:
283                    Game.PlaySound("zombie_damage_2");
284                    break;
285            }
286
287        };
288        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); };
289    }
290}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.