source: 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 3021

Revision 3021, 12.1 KB checked in by vievkang, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 400;
12    const double hyppyNopeus = 1300;
13    double ruudunLeveys;
14    double ruudunKorkeus;
15    int ruudunKoko = 40;
16    int kaikkiTimantit = 0;
17    int kenttanro = 1;
18
19    int viimeinenKentta = 8;
20
21    PlatformCharacter pelaaja1;
22
23    Image pelaajanKuva = LoadImage("Pingviini");
24    //Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
25
26    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
27
28    IntMeter timanttiLaskuri; 
29
30   
31
32
33    public override void Begin()
34    {
35        Gravity = new Vector(0, -1000);
36
37        AlkuValikko();
38
39       
40
41       
42    }
43
44    void AlkuValikko()
45    {
46        Level.Width = Screen.Width;
47        Level.Height = Screen.Height;
48        Level.Background.Image = LoadImage("Saaripeli");
49        Level.Background.FitToLevel();
50        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin",
51        "Aloita peli", "Ohjeet", "Lopeta");
52        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia;
53        Add(valikko);
54    }
55
56
57
58    void PainettiinValikonNappia(int valinta)
59    {
60        switch (valinta)
61        {
62            case 0:
63                Aloita();
64                break;
65            case 1:
66                Ohjeet();
67                break;
68            case 2:
69                Poistu();
70                break;
71        } 
72    }
73        void Aloita()
74        {
75            ClearAll();
76            Gravity = new Vector(0, -1000);
77            luoKentta(kenttanro);
78        lisaaNappaimet();
79        //Image taustaKuva = LoadImage("rantatausta");
80        //Level.Background.Image = taustaKuva;
81        Level.Background.FitToLevel();
82        Camera.ZoomToLevel();
83        //AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
84        // Camera.ZoomToAllObjects();
85        //Camera.StayInLevel = true;
86        //Camera.Follow(pelaaja1);
87        }
88
89        void Ohjeet()
90        {
91            Label tekstikentta = new Label("Tavoitteena on kerätä kaikki timantit.\n Laavaan kentässä 3 ei saa osua eikä veteen kentissä 4 ja 5.");
92            Add(tekstikentta);
93            AlkuValikko();
94            //MessageDisplay.Add ("Tavoitteena on kerätä kaikki timantit. Laavaan kentässä 4 ei saa osua eikä veteen kentissä 3 ja 5.");
95            tekstikentta.X = Screen.Left + 600;
96            tekstikentta.Y = Screen.Bottom + 200;
97
98        }
99
100        void Poistu()
101        {
102            Exit();
103        }
104
105    void seuraavaKentta()
106    {
107        kenttanro++;
108        ClearAll();
109        luoKentta(kenttanro);
110        Gravity = new Vector(0, -1000);
111        lisaaNappaimet();
112
113       
114    }
115
116    void aloitaKenttaAlusta()
117    {
118        ClearAll();
119        luoKentta(kenttanro);
120        Gravity = new Vector(0, -1000);
121        lisaaNappaimet();
122    }
123
124    void luoKentta(int nro)
125    {
126        if (nro < viimeinenKentta)
127        {
128
129            timanttiLaskuri = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue);
130            timanttiLaskuri.LowerLimit += delegate
131            {
132                seuraavaKentta();
133            };
134            TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + nro);
135            kentta.SetTileMethod('b', lisaaTaso);
136            kentta.SetTileMethod('*', lisaaTimantti);
137            kentta.SetTileMethod('P', lisaaPelaaja);
138            kentta.SetTileMethod('m', lisaaHiekka);
139            kentta.SetTileMethod('g', lisaaMaa);
140            kentta.SetTileMethod('l', lisaaLiaani);
141            kentta.SetTileMethod('t', lisaaLaava);
142            kentta.SetTileMethod('v', lisaaVesi);
143            kentta.SetTileMethod('k', lisaaKarkki);
144            //kentta.SetTileMethod('j', lisaaJaa);
145            // kentta.SetTileMethod('J', lisaaJaaPuikko);
146            ruudunLeveys = Screen.Width / kentta.GetLength(1);
147            ruudunKorkeus = Screen.Height / kentta.GetLength(0);
148            kentta.Execute(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
149        }
150
151        Image taustaKuva = null;
152
153        if (kenttanro == 0)
154        {
155            taustaKuva = LoadImage("Saaripeli");
156        }
157
158
159        if (kenttanro == 1)
160        {
161            taustaKuva = LoadImage("rantatausta");
162        }
163
164        if (kenttanro == 2)
165        {
166            taustaKuva = LoadImage("viidakkotausta");
167        }
168
169        if (kenttanro == 3)
170        {
171            taustaKuva = LoadImage("tulivuori");
172        }
173
174        if (kenttanro == 4)
175        {
176            taustaKuva = LoadImage("jaatikko");
177        }
178        if (kenttanro == 5)
179        {
180            taustaKuva = LoadImage("myrsky");
181
182        }
183
184        if (kenttanro == 6)
185        {
186            taustaKuva = LoadImage("kuu");
187            //ruudunLeveys = Screen.Width / kentta.GetLength(1);
188            //ruudunKorkeus = Screen.Height / kentta.GetLength(0);
189            //kentta.Execute(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
190        }
191        if (kenttanro == 7)
192        {
193            taustaKuva = LoadImage("karkkilandia");
194        }
195
196        if (kenttanro == viimeinenKentta)
197        {
198            taustaKuva = LoadImage("Saaripeli2");
199        }
200
201
202        //kaikkiTimantit = 0;
203       
204        //timanttiLaskuri.Value = kaikkiTimantit;
205        if (kenttanro == 4)
206        {
207            LuoEpatasainenMaasto();
208        }
209        Level.CreateBorders();
210        Level.Background.Image = taustaKuva;
211        Level.Background.FitToLevel();
212        // Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
213        //Level.BackgroundColor = Color.Yellow;
214    }
215
216    void LuoEpatasainenMaasto()
217    {
218
219        CollisionShapeParameters csp = new CollisionShapeParameters();
220        csp.DistanceGridSpacing = 10;
221        csp.MaxVertexDistance = 10;
222
223        Surface ylareuna = new Surface(Level.Width,
224            Level.Height / 200, // ylin kohta yläreunassa
225            Level.Height / 8, // alin kohta
226            RandomGen.NextInt(50, 100), // kuinka monta piikkiä
227            csp);
228        ylareuna.Angle = Angle.FromDegrees(180);
229        ylareuna.Left = Level.Left;
230        ylareuna.Top = Level.Top;
231        ylareuna.TextureFillsShape = true;
232        ylareuna.Color = Color.LightBlue;
233        // Toivottavasti saadaan allaoleva toimimaan kurssin aikana
234        // ylareuna.Image = Image.FromGradient((int)ylareuna.Width, (int)ylareuna.Height, Color.White, Color.Black);
235        Add(ylareuna);
236    }
237
238    //void lisaaJaaPuikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
239    //{
240    //    PhysicsObject puikko = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
241    //    puikko.Position = paikka;
242    //    puikko.Image = LoadImage("jaa");
243    //    Add(puikko);
244   // }
245    //void lisaaJaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
246    //{
247    //    PhysicsObject jaa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
248    //    jaa.Position = paikka;
249    //    jaa.Color = new Color(40, 165, 255);
250    //    Add(jaa);
251   // }
252
253    //void lisaaJaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
254    //{
255    //    PhysicsObject jaa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
256    //    jaa.Position = paikka;
257    //    jaa.Image = LoadImage("jaa");
258    //    Add(jaa);
259    //}
260
261    void lisaaKarkki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
262    {
263        PhysicsObject karkki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
264        karkki.Position = paikka;
265        karkki.Image = LoadImage("karkki2");
266       
267        Add(karkki);
268    }
269
270    void lisaaVesi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
271    {
272        PhysicsObject vesi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
273        vesi.Position = paikka;
274        vesi.Image = LoadImage("vesi");
275        vesi.Tag = "v";
276        Add(vesi);
277    }
278
279    void lisaaLaava(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
280    {
281        PhysicsObject laava = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
282        laava.Position = paikka;
283        laava.Image = LoadImage("laava");
284        laava.Tag = "t";
285        Add(laava);
286    }
287
288    void lisaaLiaani(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
289    {
290        PhysicsObject liaani = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
291        liaani.Position = paikka;
292        liaani.Image = LoadImage("liaani");
293        Add(liaani);
294    }
295
296
297    void lisaaMaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
298    {
299        PhysicsObject maa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
300        maa.Position = paikka;
301        maa.Image = LoadImage("viidakko");
302        Add(maa);
303    }
304
305    void lisaaHiekka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
306    {
307        PhysicsObject hiekka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
308        hiekka.Position = paikka;
309        // maa.Color = Color.Brown;
310        hiekka.Image = LoadImage("hiekka");
311        Add(hiekka);
312    }
313
314
315    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
316    {
317        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
318        taso.Position = paikka;
319        taso.Color = Color.Green;
320        Add(taso);
321    }
322
323    void lisaaTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
324    {
325        PhysicsObject timantti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
326        timantti.IgnoresCollisionResponse = false;
327        timantti.Position = paikka;
328        timantti.Shape = Shape.Diamond;
329        timantti.Color = Color.Orange;
330        //timantti.Image = tahtiKuva;
331        timantti.Tag = "timantti";
332        timanttiLaskuri.Value++;
333        Add(timantti);
334        kaikkiTimantit++;
335    }
336
337    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
338    {
339        pelaaja1 = new PlatformCharacter(50, 75);
340        pelaaja1.Position = paikka;
341        pelaaja1.Mass = 4.0;
342        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
343        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
344        Add(pelaaja1);
345    }
346
347    void lisaaNappaimet()
348    {
349        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
350        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
351
352        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
353        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
354        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
355
356        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
357
358        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
359        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
360        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
361
362        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
363    }
364
365    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
366    {
367        hahmo.Walk(nopeus);
368    }
369
370    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
371    {
372        hahmo.Jump(nopeus);
373    }
374
375    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
376    {
377        if (kohde.Tag.ToString() == "timantti")
378        {
379            //maaliAani.Play();
380            timanttiLaskuri.AddValue(-1);
381            MessageDisplay.Add(timanttiLaskuri.Value.ToString());
382            kohde.Destroy();
383           
384        }
385        if (kohde.Tag.ToString() == "t")
386        {
387            hahmo.Destroy();
388            aloitaKenttaAlusta();
389        }
390
391        if (kohde.Tag.ToString() == "v")
392        {
393            aloitaKenttaAlusta();
394            hahmo.Destroy();
395        }
396
397    }
398
399    //void LuoTausta()
400    //{
401    //   // Image taustaKuva = LoadImage ("Saaripeli");
402    //   GameObject tausta = new GameObject(1024, 768);
403    //   Image taustaKuva = LoadImage("Saaripeli");
404    //   Level.Background.Image = taustaKuva;
405    //   Level.Background.FitToLevel();
406
407    //   Add(tausta);
408
409   
410}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.