source: 2012/24/VilmaK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 2991

Revision 2991, 8.7 KB checked in by vievkang, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 400;
12    const double hyppyNopeus = 1300;
13    double ruudunLeveys;
14    double ruudunKorkeus;
15    int ruudunKoko = 40;
16    int kaikkiTimantit = 0;
17
18    PlatformCharacter pelaaja1;
19
20    Image pelaajanKuva = LoadImage("Pingviini");
21    //Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
22
23    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
24
25    IntMeter timanttiLaskuri; 
26
27    public override void Begin()
28    {
29
30        Gravity = new Vector(0, -1000);
31
32        luoKentta();
33        lisaaNappaimet();
34        Image taustaKuva = LoadImage("rantatausta");
35        Level.Background.Image = taustaKuva;
36        Level.Background.FitToLevel();
37        Camera.ZoomToLevel();
38        // Camera.ZoomToAllObjects();
39        //Camera.StayInLevel = true;
40        //Camera.Follow(pelaaja1);
41    }
42
43    void luoKentta()
44    {
45        timanttiLaskuri = new IntMeter(0, 0, int.MaxValue);
46        timanttiLaskuri.LowerLimit += delegate { MessageDisplay.Add("Kaikki timantit kerätty"); };
47        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
48        kentta.SetTileMethod('b', lisaaTaso);
49        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTimantti);
50        kentta.SetTileMethod('P', lisaaPelaaja);
51        kentta.SetTileMethod('m', lisaaHiekka);
52        kentta.SetTileMethod('g', lisaaMaa);
53        kentta.SetTileMethod('l', lisaaLiaani);
54        kentta.SetTileMethod('t', lisaaLaava);
55        kentta.SetTileMethod('v', lisaaVesi);
56        //kentta.SetTileMethod('j', lisaaJaa);
57       // kentta.SetTileMethod('J', lisaaJaaPuikko);
58
59        ruudunLeveys = Screen.Width / kentta.GetLength(1);
60        ruudunKorkeus = Screen.Height / kentta.GetLength(0);
61        kentta.Execute(ruudunLeveys, ruudunKorkeus);
62        timanttiLaskuri.Value = kaikkiTimantit;
63        Level.CreateBorders();
64        // Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
65        Level.BackgroundColor = Color.Yellow;
66
67        LuoEpatasainenMaasto();
68    }
69
70    void LuoEpatasainenMaasto()
71    {
72
73        CollisionShapeParameters csp = new CollisionShapeParameters();
74        csp.DistanceGridSpacing = 10;
75        csp.MaxVertexDistance = 10;
76
77        Surface ylareuna = new Surface(Level.Width,
78            Level.Height / 200, // ylin kohta yläreunassa
79            Level.Height / 8, // alin kohta
80            RandomGen.NextInt(50, 100), // kuinka monta piikkiä
81            csp);
82        ylareuna.Angle = Angle.FromDegrees(180);
83        ylareuna.Left = Level.Left;
84        ylareuna.Top = Level.Top;
85        ylareuna.TextureFillsShape = true;
86        ylareuna.Color = Color.LightBlue;
87        // Toivottavasti saadaan allaoleva toimimaan kurssin aikana
88        // ylareuna.Image = Image.FromGradient((int)ylareuna.Width, (int)ylareuna.Height, Color.White, Color.Black);
89        Add(ylareuna);
90    }
91
92    //void lisaaJaaPuikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
93    //{
94    //    PhysicsObject puikko = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
95    //    puikko.Position = paikka;
96    //    puikko.Image = LoadImage("jaa");
97    //    Add(puikko);
98   // }
99    //void lisaaJaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
100    //{
101    //    PhysicsObject jaa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
102    //    jaa.Position = paikka;
103    //    jaa.Color = new Color(40, 165, 255);
104    //    Add(jaa);
105   // }
106
107    //void lisaaJaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
108    //{
109    //    PhysicsObject jaa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
110    //    jaa.Position = paikka;
111    //    jaa.Image = LoadImage("jaa");
112    //    Add(jaa);
113    //}
114
115    void lisaaVesi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
116    {
117        PhysicsObject vesi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
118        vesi.Position = paikka;
119        vesi.Image = LoadImage("vesi");
120        Add(vesi);
121    }
122
123    void lisaaLaava(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
124    {
125        PhysicsObject laava = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
126        laava.Position = paikka;
127        laava.Image = LoadImage("laava");
128        Add(laava);
129    }
130
131    void lisaaLiaani(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
132    {
133        PhysicsObject liaani = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
134        liaani.Position = paikka;
135        liaani.Image = LoadImage("liaani");
136        Add(liaani);
137    }
138
139
140    void lisaaMaa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
141    {
142        PhysicsObject maa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
143        maa.Position = paikka;
144        maa.Image = LoadImage("viidakko");
145        Add(maa);
146    }
147
148    void lisaaHiekka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
149    {
150        PhysicsObject hiekka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
151        hiekka.Position = paikka;
152        // maa.Color = Color.Brown;
153        hiekka.Image = LoadImage("hiekka");
154        Add(hiekka);
155    }
156
157
158    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
159    {
160        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
161        taso.Position = paikka;
162        taso.Color = Color.Green;
163        Add(taso);
164    }
165
166    void lisaaTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
167    {
168        PhysicsObject timantti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
169        timantti.IgnoresCollisionResponse = false;
170        timantti.Position = paikka;
171        timantti.Shape = Shape.Diamond;
172        timantti.Color = Color.Orange;
173        //timantti.Image = tahtiKuva;
174        timantti.Tag = "timantti";
175        timanttiLaskuri.Value++;
176        Add(timantti);
177        kaikkiTimantit++;
178    }
179
180    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
181    {
182        pelaaja1 = new PlatformCharacter(50, 75);
183        pelaaja1.Position = paikka;
184        pelaaja1.Mass = 4.0;
185        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
186        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
187        Add(pelaaja1);
188    }
189
190    void lisaaNappaimet()
191    {
192        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
193        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
194        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
195
196        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
197        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
198        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
199
200        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
201
202        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
203        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
204        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
205
206        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
207    }
208
209    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
210    {
211        hahmo.Walk(nopeus);
212    }
213
214    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
215    {
216        hahmo.Jump(nopeus);
217    }
218
219    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
220    {
221        if (kohde.Tag.ToString() == "timantti")
222        {
223            //maaliAani.Play();
224
225            //MessageDisplay.Add("Keräsit timantin!");
226            timanttiLaskuri.AddValue(-1);
227            kohde.Destroy();
228        }
229    }
230    void LuoPingviini()
231    {
232        PhysicsObject pingviini = new PhysicsObject(100, 100);
233        pingviini.Shape = Shape.Circle;
234        pingviini.Color = Color.Transparent;
235        Image hahmo = LoadImage("Pingviini");
236        pingviini.X = 100;
237        pingviini.Y = 200;
238        Add(pingviini);
239
240        //GameObject timantti = new GameObject(10, 10);
241        // timantti.Shape = Shape.Diamond;
242        // timantti.Color = Color.Turquoise;
243        // Add(timantti);
244
245    }
246    //void LuoTausta()
247    //{
248    //   // Image taustaKuva = LoadImage ("Saaripeli");
249    //   GameObject tausta = new GameObject(1024, 768);
250    //   Image taustaKuva = LoadImage("Saaripeli");
251    //   Level.Background.Image = taustaKuva;
252    //   Level.Background.FitToLevel();
253
254    //   Add(tausta);
255
256    void LuoRantatausta()
257    {
258        // rantatausta.Image
259    }
260
261}
262
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.