source: 2012/24/TeemuT/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 2916

Revision 2916, 4.6 KB checked in by tenituun, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusylös = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusalas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1pisteet;
22    IntMeter pelaajan2pisteet;
23    public override void Begin()
24    {
25        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
26        luokentta();
27        asetaohjaimet();
28        lisaalaskurit();
29
30        aloitapeli();   
31
32    }
33
34    void luokentta()
35    {
36        pallo = new PhysicsObject(40, 40);
37        pallo.Shape = Shape.Circle;
38        pallo.X = -200;
39        pallo.Y = 0;
40        pallo.Restitution = 1.0;
41
42        maila1 = luomaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
43        maila2 = luomaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
44
45        Add(pallo);
46        AddCollisionHandler(pallo, käsittelepallontörmäys);
47
48        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
49        vasenReuna.Restitution = 1.0;
50        vasenReuna.IsVisible = false;
51
52        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
53        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
54        oikeaReuna.IsVisible = false;
55
56        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
57        yläReuna.Restitution = 1.0;
58        yläReuna.IsVisible = false;
59
60        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
61        alaReuna.Restitution = 1.0;
62        alaReuna.IsVisible = false;
63
64
65
66
67        Level.BackgroundColor = Color.Black;
68        Camera.ZoomToLevel();
69
70
71    }
72
73    void aloitapeli()
74    {
75        Vector impulssi = new Vector(500, 0);
76        pallo.Hit(impulssi);
77
78    }
79
80
81    PhysicsObject luomaila(double X, double Y)
82    {
83        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
84        maila.Shape = Shape.Rectangle;
85        maila.X = X;
86        maila.Y = Y;
87        maila.Restitution = 1.0;
88        Add(maila);
89        return maila;
90
91    }
92
93    void asetaohjaimet()
94    {
95        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusylös);
96        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
97        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusalas);
98        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
99
100        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusylös);
101        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
102        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusalas);
103        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
104
105        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
106
107
108        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
109        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
110
111    }
112
113    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
114    {
115        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
116        {
117            maila.Velocity = Vector.Zero;
118            return;
119
120        }
121        if ( (nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom) )
122        {
123            maila.Velocity = Vector.Zero;
124            return;
125
126        }
127
128
129            maila.Velocity = nopeus;
130
131    }
132
133
134
135
136    IntMeter luopistelaskuri( double x, double y )
137    {
138        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
139        laskuri.MaxValue = 10;
140        Label näyttö = new Label();
141        näyttö.BindTo(laskuri);
142        näyttö.X = x;
143        näyttö.Y = y;
144        näyttö.TextColor = Color.White;
145        näyttö.BorderColor = Level.BackgroundColor;
146        näyttö.Color = Level.BackgroundColor;
147        Add(näyttö);
148
149
150        return laskuri;
151    }
152
153    void lisaalaskurit()
154    {
155        pelaajan1pisteet = luopistelaskuri ( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
156        pelaajan2pisteet = luopistelaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
157
158    }
159
160
161
162    void käsittelepallontörmäys(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
163    {
164        if (kohde == oikeaReuna)
165        {
166            pelaajan1pisteet.Value += 1;
167        }
168
169        else if (kohde == vasenReuna)
170        {
171            pelaajan2pisteet.Value += 1;
172        }
173   
174   
175    }
176
177
178}
179
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.