source: 2012/24/TatuS/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 10337

Revision 2961, 4.7 KB checked in by sijoseha, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusylos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusalas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject Pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenreuna;
19    PhysicsObject oikeareuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23   
24    public override void Begin()
25    {
26        LuoKentta();
27        AsetaOhjaimet();
28        LisaaLaskurit();
29        AloitaPeli();
30
31       
32
33        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
34
35        Vector impulssi = new Vector(500, 0);
36        Pallo.Hit(impulssi);
37
38    }
39    void LuoKentta()
40    {
41        Pallo = new PhysicsObject(100, 100);   
42        Pallo.Shape = Shape.Circle;
43       
44        vasenreuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenreuna.Restitution = 1.0;
46        vasenreuna.IsVisible = false;
47
48        oikeareuna = Level.CreateRightBorder();
49        oikeareuna.Restitution = 1.0;
50        oikeareuna.IsVisible = false;
51
52        PhysicsObject alareuna = Level.CreateBottomBorder();
53        alareuna.Restitution =1.0;
54        alareuna.IsVisible = false;
55
56        PhysicsObject ylareuna = Level.CreateTopBorder();
57        ylareuna.Restitution = 1.0;
58        ylareuna.IsVisible = false;
59
60
61        Level.BackgroundColor = Color.Cyan;
62        Camera.ZoomToLevel();
63        Pallo.Restitution = 1.0;
64        Add(Pallo);
65
66        AddCollisionHandler(Pallo, KasittelePallonTormays);
67
68        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
69        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
70    }
71    void AloitaPeli()
72    {
73        Vector impulssi = new Vector(500, 0);
74        Pallo.Hit(impulssi);
75    }
76
77
78    PhysicsObject LuoMaila(double X, double y)
79    {
80        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
81        maila.Shape = Shape.Rectangle;
82        maila.X = X;
83        maila.Y = y;
84        maila.Restitution = 1.0;
85        Add(maila);
86
87        return maila;
88    }
89    void AsetaOhjaimet()
90    {
91        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
92        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
93        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta Mailaa Ylös", maila1, nopeusylos);
94        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
95        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta Mailaa Alas", maila1, nopeusalas);
96        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
97       
98        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusylos );
99        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
100        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: liikuta Mailaa Alas", maila2, nopeusalas);
101        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
102        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä Ohjeet");
103
104
105    }
106    void AsetaNopeus( PhysicsObject maila, Vector nopeus)
107    {
108        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
109        {
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111            return;
112        }
113        if (( nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
114
115        {
116            maila.Velocity = Vector.Zero;
117            return;
118            }
119        maila.Velocity = nopeus; 
120    }
121        void LisaaLaskurit()
122        {
123            pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
124            pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
125        }
126        IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
127        {
128            IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
129            laskuri.MaxValue = 10;
130            Label naytto = new Label();
131            naytto.BindTo(laskuri);
132            naytto.X = x;
133            naytto.Y = y;
134            naytto.TextColor = Color.Black;
135            naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
136            naytto.Color = Level.BackgroundColor;
137            Add(naytto);
138            return laskuri;
139        }
140
141        void KasittelePallonTormays( PhysicsObject Pallo, PhysicsObject kohde)
142        {
143            if ( kohde == oikeareuna )
144            {
145              pelaajan1Pisteet.Value += 1;
146            }
147            else if ( kohde == vasenreuna )
148            {
149              pelaajan2Pisteet.Value += 1;
150            }
151        }
152
153    }
154
155
156
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.