source: 2012/24/EeroF/LabTank/LabTank/LabTank/LabTank.cs @ 3003

Revision 3003, 3.8 KB checked in by eefadjuk, 11 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class LabTank : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 200;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14   
15    PhysicsObject pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    { 
24 
25
26        luoKentta();
27        lisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = 1.2;
31        Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void luoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
37        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso);
38        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti);
39        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateBorders();
42        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
43    }
44
45    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
48        taso.Position = paikka;
49        taso.Color = Color.Green;
50        Add(taso);
51    }
52
53    void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
56        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
57        tahti.Position = paikka;
58        tahti.Image = tahtiKuva;
59        tahti.Tag = "tahti";
60        Add(tahti);
61    }
62
63    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
66        pelaaja1.Position = paikka;
67        pelaaja1.Mass = 4.0;
68        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
69        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
70        Add(pelaaja1);
71    }
72
73    void lisaaNappaimet()
74    {
75        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
76        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
77        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
78
79       // Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
80       // Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
81        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, hyppaa, "Liikkuu ylös", pelaaja1, hyppyNopeus);
82        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, hyppaa, "Liikkuu alas", pelaaja1, -hyppyNopeus);
83
84        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
85
86
87        //ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
88        //ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
89        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, hyppaa, "Pelaaja liikkuu ylös", pelaaja1, hyppyNopeus);
90        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, hyppaa, "Pelaaja liikkuu alas", pelaaja1, -hyppyNopeus);
91
92        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
93    }
94
95    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
96    {
97        hahmo.Walk(nopeus);
98    }
99
100    void hyppaa(PhysicsObject hahmo, double nopeus)
101    {
102        hahmo.Velocity = new Vector(0, nopeus);
103    }
104
105    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
106    {
107        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
108        {
109            maaliAani.Play();
110            MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
111            kohde.Destroy();
112        }
113    }
114}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.