source: 2012/24/AnnaS/Hiiripeli/Hiiripeli/Hiiripeli/Hiiripeli.cs @ 2956

Revision 2956, 3.6 KB checked in by anmasavo, 11 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Hiiripeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 1000;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("Hiiri");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25
26        luoKentta();
27        lisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = 1.2;
31        Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void luoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
37        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso);
38        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti);
39        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateBorders();
42        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
43    }
44
45    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
48        taso.Position = paikka;
49        taso.Color = Color.Green;
50        Add(taso);
51    }
52
53    void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
56        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
57        tahti.Position = paikka;
58        tahti.Image = tahtiKuva;
59        tahti.Tag = "tahti";
60        Add(tahti);
61    }
62
63    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
66        pelaaja1.Position = paikka;
67        pelaaja1.Mass = 4.0;
68        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
69        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
70        Add(pelaaja1);
71    }
72
73    void lisaaNappaimet()
74    {
75        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
76        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
77        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
78
79        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
80        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
81        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
82
83        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
84
85        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
86        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
87        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
88
89        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
90    }
91
92    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
93    {
94        hahmo.Walk(nopeus);
95    }
96
97    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
98    {
99        hahmo.Jump(nopeus);
100    }
101
102    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
103    {
104        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
105        {
106            maaliAani.Play();
107            MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
108            kohde.Destroy();
109        }
110    }
111}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.