source: 2012/24/AkiR/Fight the Rambo/Fight the Rambo/Fight the Rambo/obj/x86/Debug/cachefile-{B0E0BEF2-BE44-4A05-9208-56A1391AC4FE}-targetpath.txt @ 3044

Revision 3044, 657 bytes checked in by akosrahi, 10 years ago (diff)

ampuvan vihun kanssa antaa error coden muuten melkein valmis.
täytyisi velä lisätä vahinko ääni pelaajalle ja se olis siinä :D

Line 
1Content\Nuhasotilas.xnb
2Content\goal.xnb
3Content\sponer.xnb
4Content\spikewire.xnb
5Content\TEKSTI.xnb
6Content\ground.xnb
7Content\Ammus.xnb
8Content\Kulta.xnb
9Content\taysipalkki.xnb
10Content\tyhjapalkki.xnb
11Content\rambo2.xnb
12Content\tausta.xnb
13Content\rambo3.xnb
14Content\Nuhasotilas1.xnb
15Content\kill.xnb
16Content\GameStarts.xnb
17Content\yes.xnb
18Content\laake.xnb
19Content\tunnari.xnb
20Content\tunnari.wma
21Content\cash.xnb
22Content\shit.xnb
23Content\bullet.xnb
24Content\yappee.xnb
25Content\Nuhasotilas.png
26Content\Ammus.png
27Content\Kulta.png
28Content\laake.png
29Content\tunnari.mp3
30Content\shit.wav
31Content\bullet.wav
32Content\tausta.png
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.