source: 2012/23/SamuH/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 3608

Revision 2800, 5.9 KB checked in by hesahaut, 9 years ago (diff)

BOMBDUDE:en grafiikoita ja hahmo liikkumaan

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10
11{
12    Vector nopeusYlos = new Vector( 0, 900 );
13    Vector nopeusAlas = new Vector( 0, -900 );
14
15    PhysicsObject pallo;
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter pelaajan2Pisteet;
24
25    public override void Begin()
26    {
27        LuoKentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        AloitaPeli();
31    }
32
33    void LuoKentta()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject( 38.0, 38.0 );
36        pallo.Shape = Shape.Circle;
37        pallo.Color = Color.Silver;
38        pallo.X = -200.0;
39        pallo.Y = 0.0;
40        pallo.Restitution = 1.0;
41        pallo.KineticFriction = 0.0;
42        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
43        Add( pallo );
44        AddCollisionHandler( pallo, KasittelePallonTormays );
45
46        maila1 = LuoMaila( Level.Left + 20.0, 0.0 );
47        maila2 = LuoMaila( Level.Right - 20.0, 0.0 );
48
49        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
50        vasenReuna.Restitution = 1.0;
51        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
52        vasenReuna.IsVisible = true;
53        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
54        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
55        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
56        oikeaReuna.IsVisible = true;
57        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
58        ylaReuna.Restitution = 1.0;
59        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
60        ylaReuna.IsVisible = true;
61        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
62        alaReuna.Restitution = 1.0;
63        alaReuna.IsVisible = true;
64        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
65
66        Level.BackgroundColor = Color.Gray;
67
68        Camera.ZoomToLevel();
69    }
70
71    PhysicsObject LuoMaila( double x, double y )
72    {
73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject( 20.0, 100.0 );
74        maila.Shape = Shape.Rectangle;
75        maila.X = x;
76        maila.Y = y;
77        maila.Restitution = 1.0;
78        maila.KineticFriction = 0.0;
79        Add( maila );
80        return maila;
81    }
82
83    void LisaaLaskurit()
84    {
85        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0 );
86        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri( Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0 );
87    }
88
89    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
90    {
91        IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
92        laskuri.MaxValue = 5;
93        Label naytto = new Label();
94        naytto.BindTo( laskuri );
95        naytto.X = x;
96        naytto.Y = y;
97        naytto.TextColor = Color.Red;
98        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
99        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
100        Add( naytto );
101        return laskuri;
102    }
103
104    void KasittelePallonTormays( PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde )
105    {
106        if ( kohde == oikeaReuna )
107        {
108            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
109        }
110        else if ( kohde == vasenReuna )
111        {
112            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
113        }
114    }
115
116    void AloitaPeli()
117    {
118        Vector impulssi = new Vector( 600.0, 0.0 );
119        pallo.Hit( impulssi );
120    }
121
122    void AsetaOhjaimet()
123    {
124        Keyboard.Listen( Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1 Liikuta mailaa ylös.", maila1, nopeusYlos );
125        Keyboard.Listen( Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
126        Keyboard.Listen( Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1 Liikuta mailaa alas.", maila1, nopeusAlas );
127        Keyboard.Listen( Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
128
129        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2 Liikuta mailaa ylös.", maila2, nopeusYlos );
130        Keyboard.Listen( Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
131        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2 Liikuta mailaa alas.", maila2, nopeusAlas );
132        Keyboard.Listen( Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
133
134        Keyboard.Listen( Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet." );
135        Keyboard.Listen( Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu." );
136
137        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös.", maila1, nopeusYlos );
138        ControllerOne.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
139        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas.", maila1, nopeusAlas );
140        ControllerOne.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero );
141
142        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös.", maila2, nopeusYlos );
143        ControllerTwo.Listen( Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
144        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas.", maila2, nopeusAlas );
145        ControllerTwo.Listen( Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero );
146
147        ControllerOne.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu." );
148        ControllerTwo.Listen( Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu." );
149    }
150
151    void AsetaNopeus( PhysicsObject maila, Vector nopeus )
152    {
153        if ( ( nopeus.Y < 0 ) && ( maila.Bottom < Level.Bottom ) )
154        {
155            maila.Velocity = Vector.Zero;
156            return;
157        }
158        if ( ( nopeus.Y > 0 ) && ( maila.Top > Level.Top ) )
159        {
160            maila.Velocity = Vector.Zero;
161            return;
162        }
163
164        maila.Velocity = nopeus;
165    }
166}
167   
168
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.