source: 2012/23/SamuH/BOMBDUDE/BOMBDUDE/BOMBDUDEContent/BOMBDUDE mappi2.txt @ 2872

Revision 2872, 268 bytes checked in by hesahaut, 9 years ago (diff)
Line 
1kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
2k l kll  tttt l l   k   k
3kpk   kkkkkkklllk   k klk
4k  k  l ll  ktkk k k  k k
5kll kl l   l k t l  l k k
6kk l k  kl    lll    kklk
7m kk tkkklk  ll   l ktklk
8k k kk l l kkkkkkkkkklk k
9k      k  l     l    l  k
10kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.