source: 2012/23/SamuH/BOMBDUDE/BOMBDUDE/BOMBDUDEContent/BOMBDUDE mappi1.txt @ 2872

Revision 2872, 268 bytes checked in by hesahaut, 10 years ago (diff)
Line 
1kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
2ktlllklllltktll l    p  k
3k lkll ll  kkkklll lk l k
4kkkll lklllll ll llll k k
5kk lkllkl l lkklll llll k
6klkkkkllkkklllk  lllklkkk
7utkt...kl tkkk lllkl  ltk
8k.lkkkklllkll k lllkl lkk
9kkll lllll   ll lllkkl.tk
10kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.