source: 2012/23/LeoL/pong1/pong1/pong1/Peli.cs @ 2815

Revision 2815, 7.8 KB checked in by lemilaht, 8 years ago (diff)

Jatkuu

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Controls;
8using Jypeli.Effects;
9using Jypeli.Widgets;
10
11public class Peli : PhysicsGame
12{
13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500);
14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -1000);
15    Vector nopeusOikea = new Vector(500, 0);
16    Vector nopeusVasen = new Vector(-500, 0);
17
18    PhysicsObject pallo;
19   
20
21    PhysicsObject maila1;
22    PhysicsObject maila2;
23
24    PhysicsObject vasenReuna;
25    PhysicsObject oikeaReuna;
26
27    IntMeter pelaajan1Pisteet;
28    IntMeter pelaajan2Pisteet;
29
30    public override void Begin()
31    {
32        LuoKentta();
33        AsetaOhjaimet();
34        LisaaLaskurit();
35        luoPallo(100.0);
36        luoPallo(-100.0);
37        AloitaPeli();
38       
39
40
41    }
42    void LuoKentta()
43    {
44       
45
46       
47
48        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
49        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
50
51        maila1.Color = Color.Aqua;
52        maila2.Color = Color.GreenYellow;
53
54        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
55        vasenReuna.Restitution = 1.0;
56        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
57        vasenReuna.IsVisible = true;
58        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
59        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
60        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
61        oikeaReuna.IsVisible = true;
62        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
63        ylaReuna.Restitution = 1.0;
64        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
65        ylaReuna.IsVisible = true;
66        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
67        alaReuna.Restitution = 1.0;
68        alaReuna.IsVisible = true;
69        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
70       
71
72        Level.Background.Image = LoadImage("galaxy1");
73
74        Camera.ZoomToLevel();
75    }
76
77    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
78    {
79        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
80        maila.Shape = Shape.Rectangle;
81        maila.X = x;
82        maila.Y = y;
83        maila.Restitution = 1.0;
84        maila.KineticFriction = 0.0;
85        Add(maila);
86        return maila;
87    }
88
89    void LisaaLaskurit()
90    {
91        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
92        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
93    }
94
95    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
96    {
97        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
98        laskuri.MaxValue = 10;
99        laskuri.UpperLimit += explosion;
100        laskuri.UpperLimit += explosion;
101       
102
103   
104
105        Label naytto = new Label();
106        naytto.BindTo(laskuri);
107        naytto.X = x;
108        naytto.Y = y;
109        naytto.TextColor = Color.White;
110        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
111        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
112        Add(naytto);
113        return laskuri;
114    }
115
116    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
117    {
118        if (kohde == oikeaReuna)
119        {
120            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
121        }
122        else if (kohde == vasenReuna)
123        {
124            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
125        }
126       
127         
128    }
129
130    void AloitaPeli()
131    {
132       
133        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
134        pallo.Hit(impulssi);
135       
136    }
137
138    void AsetaOhjaimet()
139    {
140        Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500);
141        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
142        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
143        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
144        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
145        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa vasemmalle", maila1, nopeusVasen);
146        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
147        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa oikealle", maila1, nopeusOikea);
148        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
149
150        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
151        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
152        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
153        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
154        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa vasemmalle", maila2, nopeusVasen);
155        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
156        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa oikealle", maila2, nopeusOikea);
157        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
158
159        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
160        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
161
162        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
163        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
164        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
165        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
166
167        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
168        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
169        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
170        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
171
172        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
173        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
174    }
175
176    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
177    {
178        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
179        {
180            maila.Velocity = Vector.Zero;
181            return;
182        }
183        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
184        {
185            maila.Velocity = Vector.Zero;
186            return;
187        }
188
189        maila.Velocity = nopeus;
190    }
191    void luoPallo(double x)
192    {pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
193        pallo.Shape = Shape.Star;
194        pallo.X = x;
195        pallo.Y = 0.0;
196        pallo.Restitution = 1.0;
197        pallo.KineticFriction = 0.0;
198        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
199        Add(pallo);
200        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
201        pallo.Color = Color.Wheat;
202        pallo.AngularVelocity = 100;
203
204       
205    }
206    void explosion(int laskuri)
207    {
208        Explosion rajahdys = new Explosion(5000);
209        rajahdys.Position = pallo.Position;
210        Add(rajahdys);
211        pallo.Destroy();
212
213        Explosion rajahdys1 = new Explosion(5000);
214        rajahdys1.Position = maila1.Position;
215        Add(rajahdys1);
216        maila1.Destroy();
217
218        Explosion rajahdys2 = new Explosion(5000);
219        rajahdys2.Position = maila2.Position;
220        Add(rajahdys2);
221        maila2.Destroy();
222       
223    }
224   
225   
226}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.