source: 2012/23/EetuK/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 2802

Revision 2802, 6.8 KB checked in by sijoseha, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 1000;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    // PlatformCharacter vihollinen;
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("tyyppi");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image vihukuva = LoadImage("vihu");
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21    Image vihukuva2 = LoadImage("lentävä pahis");
22    public override void Begin()
23    {
24        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Tervetuloa peliin",
25            "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta");
26        valikko.ItemSelected += PainettiinValikonNappia;
27        Add(valikko);
28
29       
30    }
31
32    void AloitaPeli()
33    {
34        Gravity = new Vector(0, -1000);
35        LuoLaskuri();
36        luoKentta();
37        lisaaNappaimet();
38        Camera.Follow(pelaaja1);
39       // Camera.ZoomToLevel();
40         Camera.StayInLevel = true;
41    }
42
43    void luoKentta()
44    {
45        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
46        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso);
47        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti);
48        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja);
49        kentta.SetTileMethod('v', lisaavihollinen);
50        kentta.SetTileMethod('l', lisaavihu2);
51        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
52        Level.CreateBorders();
53        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
54    }
55
56    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        taso.Position = paikka;
60        taso.Color = Color.Green;
61        Add(taso);
62    }
63
64    void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
65    {
66        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
67        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
68        tahti.Position = paikka;
69        tahti.Image = tahtiKuva;
70        tahti.Tag = "tahti";
71        Add(tahti);
72    }
73
74    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
75    {
76       
77
78
79        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
80        pelaaja1.Position = paikka;
81        pelaaja1.Mass = 4.0;
82        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
83        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
84        Add(pelaaja1); 
85        pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(20, 5);
86        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = int.MaxValue;
87
88    }
89
90    void lisaaNappaimet()
91    {
92        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
93        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
94        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
95
96        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
97        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
98        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
99        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Down, AmmuAseella, "pelaaja ampuu");
100        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
101
102        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
103        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
104        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
105
106        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
107    }
108    void AmmuAseella()
109    {
110        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot();
111
112        if (ammus != null)
113        {
114            ammus.Size *= 3;
115            AddCollisionHandler(ammus, AmmusTormasi);
116        }
117    }
118
119    void AmmusTormasi(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
120    {
121        if (kohde.Tag.ToString() == "vihu")
122        {
123            kohde.Destroy();
124        }
125    }
126
127    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
128    {
129        hahmo.Walk(nopeus);
130    }
131
132    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
133    {
134        hahmo.Jump(nopeus);
135    }
136
137    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
138    {
139        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
140        {  pisteLaskuri.Value += 1;
141            maaliAani.Play();
142            MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
143            kohde.Destroy();
144        }
145    }
146
147    void lisaavihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
148    {
149        PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
150        vihollinen.Position = paikka;
151        FollowerBrain aivot = new FollowerBrain(pelaaja1);
152        aivot.TargetFollowDistance = 500;
153        aivot.Speed = 100;
154        aivot.Active = true;
155        vihollinen.Brain = aivot;
156        vihollinen.Tag = "vihu";
157        vihollinen.Mass = 40;
158        vihollinen.Image = vihukuva;
159        AddCollisionHandler(vihollinen, pelaaja1, kasitteleVihollisenTormays);
160        Add(vihollinen);
161    }
162
163    void kasitteleVihollisenTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
164    {
165        pisteLaskuri.Value += 1;
166        maaliAani.Play();
167        MessageDisplay.Add("KUOLIT!!!");
168        kohde.Destroy();
169    }
170    void PainettiinValikonNappia(int valinta)
171    {
172        switch (valinta)
173        {
174            case 0:
175                AloitaPeli();
176                break;
177            case 1:
178                // ParhaatPisteet();
179                break;
180            case 2:
181                Exit();
182                break;
183        }
184    }
185     void lisaavihu2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
186    {
187        PhysicsObject vihu2 = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
188        vihu2.Position = paikka;
189        FollowerBrain aivot = new FollowerBrain(pelaaja1);
190        aivot.TargetFollowDistance = 500;
191        aivot.Speed = 100;
192        aivot.Active = true;
193        vihu2.Brain = aivot;
194        vihu2.Tag = "vihu";
195        vihu2.IgnoresGravity = true;
196        //vihu2.Mass = 40;
197        vihu2.Image = vihukuva2;
198        AddCollisionHandler(vihu2, pelaaja1, kasitteleVihollisenTormays);
199        Add(vihu2);
200    }IntMeter pisteLaskuri;
201
202     void LuoLaskuri()
203     {
204         pisteLaskuri = new IntMeter(0);
205
206         Label pisteNaytto = new Label();
207         pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
208         pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
209         pisteNaytto.TextColor = Color.Red;
210
211         pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
212         Add(pisteNaytto);
213         
214         
215     }
216
217}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.