source: 2012/23/EetuK/FysiikkaPeli4/FysiikkaPeli4/FysiikkaPeli4/FysiikkaPeli4.cs @ 2769

Revision 2769, 6.2 KB checked in by sijoseha, 11 years ago (diff)

tein pong pelin kokonaan

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7using Jypeli.Controls;
8using Jypeli.Effects;
9using Jypeli.Widgets;
10
11public class FysiikkaPeli4 : PhysicsGame
12{
13    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 900);
14    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -900);
15
16    PhysicsObject pallo;
17    PhysicsObject maila1;
18    PhysicsObject maila2;
19
20    PhysicsObject vasenReuna;
21    PhysicsObject oikeaReuna;
22
23    IntMeter pelaajan1Pisteet;
24    IntMeter pelaajan2Pisteet;
25
26    public override void Begin()
27    {
28        LuoKentta();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisaaLaskurit();
31        AloitaPeli();
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0 );
37        pallo.Shape = Shape.Circle;
38        pallo.X = -200.0;
39        pallo.Y = 0.0;
40        pallo.Restitution = 1.0;
41        pallo.KineticFriction = 0.0;
42        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity;
43        Add(pallo);
44        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
45
46        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
47        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
48
49        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
50        vasenReuna.Restitution = 1.0;
51        vasenReuna.KineticFriction = 0.0;
52        vasenReuna.IsVisible = false;
53        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
54        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
55        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0;
56        oikeaReuna.IsVisible = false;
57        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
58        ylaReuna.Restitution = 1.0;
59        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
60        ylaReuna.IsVisible = false;
61        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
62        alaReuna.Restitution = 1.0;
63        alaReuna.IsVisible = false;
64        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
65
66        Level.BackgroundColor = Color.Red;
67
68        Camera.ZoomToLevel();
69    }
70
71    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
72    {
73        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
74        maila.Shape = Shape.Rectangle;
75        maila.X = x;
76        maila.Y = y;
77        maila.Restitution = 1.0;
78        maila.KineticFriction = 0.0;
79        Add(maila);
80        return maila;
81    }
82
83    void LisaaLaskurit()
84    {
85        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
86        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
87    }
88
89    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
90    {
91        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
92        laskuri.MaxValue = 10;
93        Label naytto = new Label();
94        naytto.BindTo(laskuri);
95        naytto.X = x;
96        naytto.Y = y;
97        naytto.TextColor = Color.White;
98        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
99        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
100        Add(naytto);
101        return laskuri;
102    }
103
104    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
105    {
106        if (kohde == oikeaReuna)
107        {
108            pelaajan1Pisteet.Value += 5; if (pelaajan1Pisteet.Value == 10)
109            {
110                Explosion rajahdys = new Explosion(100000);
111                rajahdys.Position = maila2.Position;
112                Add(rajahdys);
113            }
114        }   
115        else if (kohde == vasenReuna)
116        {
117            pelaajan2Pisteet.Value += 5;
118           if (pelaajan2Pisteet.Value == 10)
119           {
120               Explosion rajahdys = new Explosion(100000); 
121               rajahdys.Position = maila1.Position;
122               Add(rajahdys);
123       
124           }
125        }
126    }
127
128    void AloitaPeli()
129    {
130        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
131        pallo.Hit(impulssi);
132    }
133
134    void AsetaOhjaimet()
135    {
136        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
137        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
138        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
139        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
140
141        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
142        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
143        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
144        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
145
146        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
147        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
148
149        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
150        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
151        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
152        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
153
154        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
155        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
156        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
157        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
158
159        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
160        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
161    }
162
163    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
164    {
165        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
166        {
167            maila.Velocity = Vector.Zero;
168            return;
169        }
170        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
171        {
172            maila.Velocity = Vector.Zero;
173            return;
174        }
175
176        maila.Velocity = nopeus;
177    }
178
179
180}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.