source: 2012/09-22/SanteriH/Kynari/Kynari/Kynari/Kynari.cs @ 3927

Revision 3927, 30.6 KB checked in by sieerinn, 10 years ago (diff)
Line 
1using System;
2
3using Jypeli;
4using Jypeli.Widgets;
5using Jypeli.Assets;
6using Jypeli.Controls;
7
8public class Pelaaja : PlatformCharacter
9{
10    public bool voikoPoimiaAseen { get; set; }
11    public Pelaaja(double width, double height, Shape shape)
12        : base(width, height, shape)
13    {
14        voikoPoimiaAseen = true;
15    }
16}
17
18// Yksinkertainen tasohyppely.
19public class Kynari : PhysicsGame
20{
21    #region Muuttujat
22
23    const double liikeVoima = 400;
24    const double hyppyVoima = 800;
25
26    Pelaaja pelaaja1;
27    Pelaaja pelaaja2;
28    DoubleMeter HitPoint1 = new DoubleMeter(100);
29    DoubleMeter HitPoint2 = new DoubleMeter(100);
30
31    Image kranaatinheittimenkuva = LoadImage("grenade");
32    Image magnumkuva = LoadImage("magnum");
33    Image norsu = LoadImage("norsu");
34    Image haulikonkuva = LoadImage("shotgun");
35    Image pistoolinkuva = LoadImage("pistol");
36    Image kivaarinkuva = LoadImage("assaultrifle");
37    bool saaAmpua = false;
38    //bool peliohi = false;
39
40    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("hyppays");
41
42    ProgressBar hpNaytto;
43    ProgressBar hpNaytto2;
44
45    IntMeter pelaajan1Pisteet;
46    IntMeter pelaajan2Pisteet;
47
48    #endregion
49
50    #region Alustukset
51    public override void Begin()
52    {
53        pelaajan1Pisteet = new IntMeter(0);
54        pelaajan2Pisteet = new IntMeter(0);
55
56
57        DrawPerimeter = false; // ei haluta piirtää kentän reunoja
58
59        // Asetetaan painovoima
60
61        // Zoomataan lähemmäksi
62        //Camera.ZoomFactor = 0.73;
63        LuoAlkuValikko();
64        //aloitaUusiPeli();
65    }
66
67    void aloitaUusiPeli()
68    {
69
70        MessageDisplay.Clear();
71        // ladataan kenttä
72        seuraavaKentta();
73        LisaaLaskurit();
74        naytaTiedot();
75        //peliohi = false;
76        saaAmpua = false;
77        Timer.SingleShot(0.1, delegate
78        {
79            saaAmpua = true;
80        });
81    }
82    #endregion
83
84
85    #region KentanLataus
86    void seuraavaKentta()
87    {
88        ClearAll();
89        luoKentta();
90        lisaaNappaimet();
91        Camera.Position = new Vector(0, 0);
92    }
93
94    Level luoKentta()
95    {
96        Level.Width = 4000;
97        Level.Height = 1000;
98        Level.CreateBorders();
99        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Gray);
100        Gravity = new Vector(0, -1500);
101        luoTasot();
102        lisaaPelaajat();
103        lisaaAsePelaajalle();
104        lisaaKerattavaAse();
105        lisaaHPNaytot();
106
107        Timer timer = new Timer();
108        timer.Interval = 0.1;
109        timer.Timeout += delegate { TarkistaReunat(300, 1000); };
110        timer.Start();
111
112        return Level;
113    }
114
115    void TarkistaReunat(double leveys, double korkeus)
116    {
117        if (pelaaja1.Position.X < -leveys)
118        {
119            pelaaja1.Position = new Vector(-leveys, pelaaja1.Position.Y);
120        }
121        if (pelaaja1.Position.X > leveys)
122        {
123            pelaaja1.Position = new Vector(leveys, pelaaja1.Position.Y);
124        }
125        if (pelaaja1.Position.Y < -korkeus)
126        {
127            pelaaja1.Position = new Vector(pelaaja1.Position.X, -korkeus);
128        }
129        if (pelaaja1.Position.Y > korkeus)
130        {
131            pelaaja1.Position = new Vector(pelaaja1.Position.Y, korkeus);
132        }
133    }
134
135    void LuoAlkuValikko()
136    {
137        ClearAll();
138        NollaaLaskurit();
139        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Kynäri",
140        "Aloita peli", "Lopeta");
141        Add(alkuValikko);
142        alkuValikko.AddItemHandler(0, aloitaUusiPeli);
143        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
144        alkuValikko.DefaultCancel = 1;
145        alkuValikko.Color = Color.Gray;
146        Level.BackgroundColor = Color.Gray;
147    }
148
149    void luoTasot()
150    {
151        PhysicsObject alusta = new PhysicsObject(Level.Width, 300);
152        alusta.Color = Color.Gray;
153        alusta.X = 0;
154        alusta.Y = Level.Bottom - alusta.Height / 2;
155        Add(alusta);
156
157        lisaaPieniTaso(-200, -350);
158        lisaaPieniTaso(0, -400);
159        lisaaPieniTaso(100, -300);
160        lisaaPieniTaso(400, -350);
161        lisaaPieniTaso(450, -200);
162        lisaaPieniTaso(-500, -400);
163        lisaaPieniTaso(-550, -200);
164        lisaaPieniTaso(-400, -300);
165        lisaaPieniTaso(-150, -150);
166        lisaaPieniTaso(-870, -350);
167        lisaaPieniTaso(-700, -400);
168
169        lisaaPieniTaso(600, -300);
170        lisaaPieniTaso(850, -300);
171        lisaaPieniTaso(750, -400);
172        lisaaPieniTaso(200, -200);
173        lisaaPieniTaso(-200, -150);
174
175        lisaaPystyTaso(600, -450);
176        lisaaPystyTaso(-600, -500);
177        lisaaPystyTaso(0, -450);
178
179        lisaaReuna(-1375, 0);
180        lisaaReuna(1375, 0);
181    }
182
183    void lisaaHPNaytot()
184    {
185        // luodaan elämänäyttö
186        hpNaytto = new ProgressBar(250, 30);
187        //hpNaytto.Angle = Angle.FromDegrees(90);
188        hpNaytto.BarColor = Color.LightGreen;
189        hpNaytto.Color = Color.Red;
190        hpNaytto.BindTo(HitPoint1);
191        hpNaytto.Position = new Vector(Screen.LeftSafe + 300, Screen.TopSafe - 170);
192        Add(hpNaytto);
193
194        hpNaytto2 = new ProgressBar(250, 30);
195        //hpNaytto2.Angle = Angle.FromDegrees(90);
196        hpNaytto2.BarColor = Color.LightGreen;
197        hpNaytto2.Color = Color.Red;
198        hpNaytto2.BindTo(HitPoint2);
199        hpNaytto2.Position = new Vector(Screen.RightSafe - 300, Screen.TopSafe - 170);
200        Add(hpNaytto2);
201    }
202
203    void LisaaLaskurit()
204    {
205        LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 175.0, pelaajan1Pisteet);
206        LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 175.0, pelaajan2Pisteet);
207        pelaajan1Pisteet.MaxValue = 3;
208        pelaajan2Pisteet.MaxValue = 3;
209        //pelaajan1Pisteet.UpperLimit += (laskuri1_UpperLimit);
210        //pelaajan2Pisteet.UpperLimit += (laskuri2_UpperLimit);
211    }
212
213    void NollaaLaskurit()
214    {
215        pelaajan1Pisteet.Reset();
216        pelaajan2Pisteet.Reset();
217    }
218
219    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y, IntMeter laskuri)
220    {
221        //IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
222        Label naytto = new Label();
223        naytto.BindTo(laskuri);
224        naytto.X = x;
225        naytto.Y = y;
226        Add(naytto);
227        return laskuri;
228    }
229
230    void Pelaaja1Voitti()
231    {
232        /*
233        if (peliohi) {
234            return;
235        }
236        peliohi = true;
237         */
238        MessageDisplay.Clear();
239        if (pelaaja1.IsDestroying && pelaajan2Pisteet.Value == pelaajan2Pisteet.MaxValue)
240        {
241            MessageDisplay.Add("Tasapeli!");
242        }
243        else
244        {
245            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voittaa!");
246        }
247        MessageDisplay.X = 0;
248    }
249
250    void Pelaaja2Voitti()
251    {
252        /*
253        if (peliohi)
254        {
255            return;
256        }
257        peliohi = true;
258         */
259        MessageDisplay.Clear();
260        if (pelaaja2.IsDestroying && pelaajan1Pisteet.Value == pelaajan1Pisteet.MaxValue)
261        {
262            MessageDisplay.Add("Tasapeli!");
263        }
264        else
265        {
266            MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voittaa!");
267        }
268        MessageDisplay.X = 0;
269
270    }
271
272    void lisaaPieniTaso(double x, double y)
273    {
274        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(100, 30, Shape.Rectangle);
275        taso.Color = Color.Gray;
276        taso.X = x;
277        taso.Y = y;
278        Add(taso);
279    }
280
281    void lisaaReuna(double x, double y)
282    {
283        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(1000, 1000, Shape.Rectangle);
284        taso.Color = Color.Gray;
285        taso.X = x;
286        taso.Y = y;
287        Add(taso);
288    }
289
290    void lisaaPystyTaso(double x, double y)
291    {
292        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(30, 100, Shape.Rectangle);
293        taso.Color = Color.Gray;
294        taso.X = x;
295        taso.Y = y;
296        Add(taso);
297    }
298
299    void lisaaPelaajat()
300    {
301        pelaaja1 = new Pelaaja(40, 40, Shape.Circle);
302        pelaaja1.Image = norsu;
303        pelaaja1.X = -700;
304        pelaaja1.Y = Level.Bottom + 50;
305        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
306
307        pelaaja2 = new Pelaaja(40, 40, Shape.Circle);
308        pelaaja2.Image = norsu;
309        pelaaja2.X = 700;
310        pelaaja2.Y = Level.Bottom + 50;
311        pelaaja2.Tag = "pelaaja";
312
313        HitPoint1.MaxValue = 100;
314        HitPoint1.Value = 100;
315        HitPoint1.LowerLimit += pelaaja1Kuoli;
316
317        HitPoint2.MaxValue = 100;
318        HitPoint2.Value = 100;
319        HitPoint2.LowerLimit += pelaaja2Kuoli;
320
321        Add(pelaaja1);
322        Add(pelaaja2);
323    }
324
325    void pelaaja1Kuoli()
326    {
327        if (pelaaja1.IsDestroying)
328        {
329            return;
330        }
331         
332        pelaaja1.Destroy();
333        VaihdaAse(pelaaja1);
334        MessageDisplay.Clear();
335        MessageDisplay.X = 0;
336        pelaajan2Pisteet.Value += 1;
337
338        if (!(pelaajan1Pisteet.Value == pelaajan1Pisteet.MaxValue || pelaajan2Pisteet.Value == pelaajan2Pisteet.MaxValue))
339        {
340            if (pelaaja2.IsDestroying && pelaajan1Pisteet.Value != pelaajan1Pisteet.MaxValue)
341            {
342                MessageDisplay.Clear();
343                MessageDisplay.Add("Erä tasan!");
344            }
345            else if (pelaajan1Pisteet.Value != pelaajan1Pisteet.MaxValue)
346            {
347                MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voitti erän!");
348            }
349
350            Timer.SingleShot(3.0, aloitaUusiPeli);
351        }
352        else if (pelaajan2Pisteet.Value == pelaajan2Pisteet.MaxValue)
353        {
354            Pelaaja2Voitti();
355            ClearTimers();
356            Timer.SingleShot(3.0, LuoAlkuValikko);
357        }
358
359        /*
360        if (pelaajan2Pisteet.Value == pelaajan2Pisteet.MaxValue)
361        {
362            Timer.SingleShot(3.0, LuoAlkuValikko);
363        }
364
365        else
366        {
367            Timer.SingleShot(3.0, aloitaUusiPeli);
368        }
369         */
370       
371
372    }
373    void pelaaja2Kuoli()
374    {
375        if (pelaaja2.IsDestroying)
376        {
377            return;
378        }
379        pelaaja2.Destroy();
380        VaihdaAse(pelaaja2);
381        //MessageDisplay.Clear();
382        MessageDisplay.X = 0;
383        pelaajan1Pisteet.Value += 1;
384
385        if (!(pelaajan2Pisteet.Value == pelaajan2Pisteet.MaxValue || pelaajan1Pisteet.Value == pelaajan1Pisteet.MaxValue))
386        {
387            if (pelaaja1.IsDestroying && pelaajan2Pisteet.Value != pelaajan2Pisteet.MaxValue)
388            {
389                MessageDisplay.Clear();
390                MessageDisplay.Add("Erä tasan!");
391            }
392            else if (pelaajan1Pisteet.Value != pelaajan2Pisteet.MaxValue)
393            {
394                MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti erän!");
395            }
396
397            Timer.SingleShot(3.0, aloitaUusiPeli);
398        }
399        else if (pelaajan1Pisteet.Value == pelaajan1Pisteet.MaxValue)
400        {
401            Pelaaja1Voitti();
402            ClearTimers();
403            Timer.SingleShot(3.0, LuoAlkuValikko);
404        }
405        /*if (pelaaja1.IsDestroying && pelaajan2Pisteet.Value != pelaajan2Pisteet.MaxValue)
406        {
407            MessageDisplay.Add("Erä tasan!");
408        }
409        else if (pelaajan2Pisteet.Value != pelaajan2Pisteet.MaxValue)
410        {
411            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti erän!");
412        }
413
414        if (pelaajan1Pisteet.Value == pelaajan1Pisteet.MaxValue)
415        {
416            Timer.SingleShot(3.0, LuoAlkuValikko);
417        }
418        else
419        {
420            Timer.SingleShot(3.0, aloitaUusiPeli);
421        }*/
422    }
423
424    void keraaAse(PhysicsObject ase, Pelaaja pelaaja)
425    {
426        Weapon ase2 = null; //
427
428        if (!pelaaja.voikoPoimiaAseen) return;
429
430        ase.Destroy();
431
432        if (pelaaja == pelaaja1)
433        {
434            //PudotaAse(pelaaja1);
435            VaihdaAse(pelaaja1); // tiputtaa vanhan aseen maahan
436            ase2 = LuoAse(ase, pelaaja1); // ase2 on uusi ase
437
438        }
439
440        if (pelaaja == pelaaja2)
441        {
442            //PudotaAse(pelaaja2);
443
444            VaihdaAse(pelaaja2); // tiputtaa vanhan aseen maahan
445            ase2 = LuoAse(ase, pelaaja2);
446        }
447
448        naytaTiedot();
449        //Timer ajastin = new Timer();
450        //ajastin.Interval = 1;
451        //ajastin.Tag = collision.Other;
452        //ajastin.Trigger += new Timer.TriggerHandler(salliAseenvaihto);
453        //ajastin.Start();
454        //AddTimer(ajastin);
455
456        // Pelaaja törmäsi aseeseen
457
458
459
460        /*  PlatformCharacter pelaaja = (PlatformCharacter)collision.Other;
461          if (ase.Owner != null)
462          {
463              return;
464          }
465          pelaaja.UnequipWeapon();
466          Weapon vanhaAse = pelaaja.Weapon;
467          vanhaAse.RemoveFromOwner();
468          vanhaAse.X = pelaaja.X + vanhaAse.Width;
469          vanhaAse.Y = pelaaja.Y;
470          vanhaAse.Visible = true;
471          vanhaAse.Hit(new Vector(100, 20));
472          pelaaja.Weapon = ase;
473          pelaaja.EquipWeapon();
474          pelaaja.Weapon.Texture = ase.Texture;
475          */
476
477    }
478
479    /*private void PudotaAse(PlatformCharacter pelaaja)
480    {
481        Weapon tiputettu = new Weapon(pelaaja.Weapon.Width, pelaaja.Weapon.Height);
482        tiputettu.Position = pelaaja.Position;
483       
484        Add(tiputettu);
485
486    }*/
487
488    private void VaihdaAse(Pelaaja pelaaja)
489    {
490        if (pelaaja.Weapon == null) return;
491
492        pelaaja.voikoPoimiaAseen = false;
493        Timer.SingleShot(1.0, delegate { pelaaja.voikoPoimiaAseen = true; });
494        String aseenTagi = pelaaja.Weapon.Tag.ToString();
495        Vector koko = pelaaja.Weapon.Size;
496        Vector paikka = pelaaja.Position;
497
498        PhysicsObject tiputettuAse = new PhysicsObject(koko.X, koko.Y);
499        tiputettuAse.Position = paikka;
500        tiputettuAse.Tag = aseenTagi;
501        tiputettuAse.CollisionIgnoreGroup = 1;
502        pelaaja.CollisionIgnoreGroup = 1;
503        Timer.SingleShot(1.0, delegate
504        {
505            tiputettuAse.CollisionIgnoreGroup = 0;
506            pelaaja.CollisionIgnoreGroup = 0;
507        });
508        //tiputettuAse.IgnoresCollisionWith(pelaaja2);
509        Add(tiputettuAse);
510        tiputettuAse.Image = pelaaja.Weapon.Image;
511        //tiputettuAse.Hit(new Vector(0, 100));
512        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(tiputettuAse, "pelaaja", keraaAse);
513
514        pelaaja.Weapon = null;
515
516        //naytaTiedot();
517        //pelaaja.UnequipWeapon();
518        //Weapon vanhaAse = pelaaja.Weapon;
519        //vanhaAse.RemoveFromOwner();
520        //vanhaAse.X = pelaaja.X + vanhaAse.Width;
521        //vanhaAse.Y = pelaaja.Y;
522
523        //vanhaAse.Visible = true;
524        //vanhaAse.Hit(new Vector(100, 20));
525        //pelaaja.Weapon = ase;
526
527        // pelaaja..EquipWeapon();
528        // pelaaja.Weapon.Texture = ase.Texture;
529
530
531
532    }
533
534    void KranaattiOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
535    {
536        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja")
537        {
538            ammus.Destroy();
539        }
540    }
541    void PaineaaltoOsuu(IPhysicsObject kohde, Vector shokki)
542    {
543        if (kohde == pelaaja1) { HitPoint1.Value -= 75; }
544        if (kohde == pelaaja2) { HitPoint2.Value -= 75; }
545    }
546
547    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
548    {
549        if ((string)kohde.Tag != "ammus")
550        {
551            ammus.Destroy();
552        }
553
554        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja")
555        {
556            if (kohde == pelaaja1) { HitPoint1.Value -= 15; }
557            if (kohde == pelaaja2) { HitPoint2.Value -= 15; }
558        }
559    }
560    void KivaariOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
561    {
562        if ((string)kohde.Tag != "ammus")
563        {
564            ammus.Destroy();
565        }
566        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja")
567        {
568            if (kohde == pelaaja1) { HitPoint1.Value -= 10; }
569            if (kohde == pelaaja2) { HitPoint2.Value -= 10; }
570        }
571    }
572    void MagnumOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
573    {
574        if ((string)kohde.Tag != "ammus")
575        {
576            ammus.Destroy();
577        }
578        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja")
579        {
580            if (kohde == pelaaja1) { HitPoint1.Value -= 35; }
581            if (kohde == pelaaja2) { HitPoint2.Value -= 35; }
582        }
583    }
584    void HaulikkoOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
585    {
586        if ((string)kohde.Tag != "ammus")
587        {
588            ammus.Destroy();
589        }
590
591        if (kohde.Tag.ToString() == "pelaaja")
592        {
593            if (kohde == pelaaja1) { HitPoint1.Value -= 13; }
594            if (kohde == pelaaja2) { HitPoint2.Value -= 13; }
595        }
596    }
597
598    private Weapon LuoAse(PhysicsObject ase, Pelaaja pelaaja)
599    {
600        Weapon ase2 = null;
601
602        if (ase.Tag.ToString() == "Kivääri")
603        {
604            ase2 = new AssaultRifle(39, 13);
605            ase2.FireRate = 7;
606            ase2.ProjectileCollision = KivaariOsui;
607            ase2.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10);
608            //kivaari.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
609            //kivaari.Mass = 0.1;
610            ase2.Tag = "Kivääri";
611            ase2.Image = kivaarinkuva;
612            //pelaaja.Add(ase2);
613            pelaaja.Weapon = ase2;
614        }
615        if (ase.Tag.ToString() == "Magnum")
616        {
617            ase2 = new AssaultRifle(17, 12);
618            ase2.FireRate = 1.2;
619            ase2.ProjectileCollision = MagnumOsui;
620            ase2.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10);
621            //magnum.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
622            //magnum.Mass = 0.1;
623            ase2.Tag = "Magnum";
624            ase2.Image = magnumkuva;
625            ase2.X = 10;
626            ase2.Y = 10;
627            //magnum.Shape = Shapes.CreateFromTexture(magnumtexture, new Vector(magnumtexture.Width, magnumtexture.Height), 100);
628            //magnum.Size = new Vector(magnumtexture.Width, magnumtexture.Height);
629            //magnum.UpdateShapeFromSize();
630            //magnum.AmmoType.Damage = new Damage(20);
631            // pelaaja.Add(ase2);
632            pelaaja.Weapon = ase2;
633        }
634
635        if (ase.Tag.ToString() == "Haulikko")
636        {
637
638            ase2 = new AssaultRifle(39, 13);
639            ase2.FireRate = 0.75;
640            ase2.ProjectileCollision = HaulikkoOsui;
641            ase2.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.4);
642
643            //haulikko.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
644            //haulikko.Mass = 0.1;
645            ase2.Tag = "Haulikko";
646            //haulikko.AmmoType.Damage = new Damage(35);
647            //haulikko.AmmoType.ClusterArc = 3;
648
649            ase2.Image = haulikonkuva;
650            //pelaaja.Add(ase2);
651            pelaaja.Weapon = ase2;
652        }
653
654        if (ase.Tag.ToString() == "Kranaatinheitin")
655        {
656            ase2 = new Cannon(37, 19);
657            ase2.FireRate = 0.5;
658            ase2.ProjectileCollision = KranaattiOsui;
659            ase2.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2);
660            //kranaatinheitin.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
661            //kranaatinheitin.Mass = 0.1;
662            //kranaatinheitin.Power = new Meter<double>(5000, 0, 5000);
663            ase2.Tag = "Kranaatinheitin";
664            ase2.Image = kranaatinheittimenkuva;
665            //kranaatinheitin.Shape = Shapes.CreateFromTexture(grenade, new Vector(grenade.Width, grenade.Height), 100);
666            //kranaatinheitin.Size = new Vector(grenade.Width, grenade.Height);
667            //kranaatinheitin.UpdateShapeFromSize();
668            //pelaaja.Add(ase2);
669            pelaaja.Weapon = ase2;
670        }
671
672        if (ase.Tag.ToString() == "Pistooli")
673        {
674            ase2 = new AssaultRifle(16, 11);
675            ase2.FireRate = 2;
676            ase2.ProjectileCollision = AmmusOsui;
677            ase2.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(10);
678            //pelaaja1.Weapon.Mass = 0.1;
679            //pelaaja1.EquipWeapon();
680            //pelaaja1.Weapon.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
681            ase2.Tag = "Pistooli";
682            //pelaaja1.Weapon.Shape = Shapes.CreateFromTexture(pistol, new Vector(pistol.Width, pistol.Height), 100);
683            //pelaaja1.Weapon.Size = new Vector(pistol.Width, pistol.Height);
684            //pelaaja1.Weapon.UpdateShapeFromSize();
685            ase2.Image = pistoolinkuva;
686            //pelaaja.Add(ase2);
687            pelaaja.Weapon = ase2;
688        }
689        return ase2;
690    }
691
692    void lisaaKerattavaAse()
693    {
694        //Täällä lisätään ase kenttään
695        /*Bullet luoti = new Bullet(1);
696        Bullet luoti2 = new Bullet(1);
697        Bullet hauli = new Bullet(1);
698
699        Grenade kranaatti = new Grenade(1);
700        kranaatti.Explosion = new Explosion(20);
701        */
702        // kranaatti.ExplodeCondition = OnkoPelaaja; TODO: räjähtää kun osuu pelaajaan!
703
704        PhysicsObject kivaari = new PhysicsObject(39, 13);
705        kivaari.X = 200;
706        kivaari.Y = -150;
707        //kivaari.FireRate = 5;
708        //kivaari.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
709        //kivaari.Mass = 0.1;
710        kivaari.Tag = "Kivääri";
711        kivaari.Image = kivaarinkuva;
712        Add(kivaari);
713
714        PhysicsObject magnum = new PhysicsObject(17, 12);
715        magnum.X = 0;
716        magnum.Y = -350;
717        //magnum.FireRate = 1;
718        //magnum.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
719        //magnum.Mass = 0.1;
720        magnum.Tag = "Magnum";
721        magnum.Image = magnumkuva;
722        //magnum.Shape = Shapes.CreateFromTexture(magnumtexture, new Vector(magnumtexture.Width, magnumtexture.Height), 100);
723        //magnum.Size = new Vector(magnumtexture.Width, magnumtexture.Height);
724        //magnum.UpdateShapeFromSize();
725        //magnum.AmmoType.Damage = new Damage(20);
726        Add(magnum);
727
728        PhysicsObject haulikko = new PhysicsObject(39, 13);
729        haulikko.X = -550;
730        haulikko.Y = -150;
731        //haulikko.FireRate = 0.75;
732        //haulikko.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
733        //haulikko.Mass = 0.1;
734        haulikko.Tag = "Haulikko";
735        //haulikko.AmmoType.Damage = new Damage(35);
736        //haulikko.AmmoType.ClusterArc = 3;
737        haulikko.Image = haulikonkuva;
738        Add(haulikko);
739
740        PhysicsObject kranaatinheitin = new PhysicsObject(37, 19);
741        kranaatinheitin.X = -180;
742        kranaatinheitin.Y = -100;
743        // kranaatinheitin.FireRate = 0.2;
744        //kranaatinheitin.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
745        //kranaatinheitin.Mass = 0.1;
746        //kranaatinheitin.Power = new Meter<double>(5000, 0, 5000);
747        kranaatinheitin.Tag = "Kranaatinheitin";
748        kranaatinheitin.Image = kranaatinheittimenkuva;
749        //kranaatinheitin.Shape = Shapes.CreateFromTexture(grenade, new Vector(grenade.Width, grenade.Height), 100);
750        //kranaatinheitin.Size = new Vector(grenade.Width, grenade.Height);
751        //kranaatinheitin.UpdateShapeFromSize();
752        Add(kranaatinheitin);
753
754        //Lisää myös törmäyksen käsittelijä aseelle, jossa kutsutaan keraaAse -aliohjelmaa
755
756        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(kivaari, "pelaaja", keraaAse);
757        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(haulikko, "pelaaja", keraaAse);
758        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(kranaatinheitin, "pelaaja", keraaAse);
759        AddCollisionHandler<PhysicsObject, Pelaaja>(magnum, "pelaaja", keraaAse);
760    }
761
762    void lisaaAsePelaajalle()
763    {
764        Bullet luoti = new Bullet(1);
765        PhysicsObject pistol1 = new PhysicsObject(16, 11);
766        pistol1.Image = pistoolinkuva;
767        pistol1.Tag = "Pistooli";
768
769        LuoAse(pistol1, pelaaja1);
770        LuoAse(pistol1, pelaaja2);
771
772        //pelaaja1.UnequipWeapon();
773        /*   pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(10, 10);
774           pelaaja1.Weapon.FireRate = 2;
775           //pelaaja1.Weapon.Mass = 0.1;
776           Add(pelaaja1.Weapon);
777           //pelaaja1.EquipWeapon();
778           //pelaaja1.Weapon.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
779           pelaaja1.Weapon.Tag = "Pistooli";
780           //pelaaja1.Weapon.Shape = Shapes.CreateFromTexture(pistol, new Vector(pistol.Width, pistol.Height), 100);
781           //pelaaja1.Weapon.Size = new Vector(pistol.Width, pistol.Height);
782           //pelaaja1.Weapon.UpdateShapeFromSize();
783           pelaaja1.Weapon.Image = pistoolinkuva;
784           AddCollisionHandler(pelaaja1.Weapon, keraaAse);
785
786           //pelaaja2.UnequipWeapon();
787           pelaaja2.Weapon = new AssaultRifle(10, 10);
788           pelaaja2.Weapon.FireRate = 2;
789           //pelaaja2.Weapon.Mass = 0.1;
790           Add(pelaaja2.Weapon);
791           //pelaaja2.EquipWeapon();
792           // pelaaja2.Weapon.MomentOfInertia = double.PositiveInfinity;
793           pelaaja2.Weapon.Tag = "Pistooli";
794           //pelaaja2.Weapon.Shape = Shapes.CreateFromTexture(pistol, new Vector(pistol.Width, pistol.Height), 100);
795           //pelaaja2.Weapon.Size = new Vector(pistol.Width, pistol.Height);
796           // pelaaja2.Weapon.UpdateShapeFromSize();
797           pelaaja2.Weapon.Image = pistoolinkuva;
798           AddCollisionHandler(pelaaja2.Weapon, keraaAse); */
799    }
800
801    #endregion
802
803
804    #region Nappaimet
805    // Lisää peliin kaikki näppäimet
806    void lisaaNappaimet()
807    {
808        ClearControls();
809        //Yleiset näppäimet
810        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
811
812        // Pelaajan näppäimet
813        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(-liikeVoima, 0));
814        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector(liikeVoima, 0));
815        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima);
816        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja1);
817
818        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, new Vector(-liikeVoima, 0));
819        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, new Vector(liikeVoima, 0));
820        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja2, hyppyVoima);
821        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja2);
822
823        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, PeliPauselle, "Pysäyttää pelin");
824
825        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne, pelaaja1);
826        lisaaGamePadNappaimet(ControllerTwo, pelaaja2);
827    }
828
829    void lisaaGamePadNappaimet(GamePad pelaajaNro, PlatformCharacter pelaaja)
830    {
831        //Yleiset näppäimet
832        //pelaajaNro.Listen(pelaajaNro, Button.Start, ButtonState.Pressed, uusiPeli, "Aloittaa uuden pelin");
833
834        //pelaajaNro.Listen(pelaajaNro, Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja, new Vector(-liikeVoima, 0));
835        //pelaajaNro.Listen(pelaajaNro, Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja, new Vector(liikeVoima, 0));
836        //pelaajaNro.Listen(pelaajaNro, Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja, hyppyVoima);
837        //pelaajaNro.Listen(pelaajaNro, Button.RightTrigger, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", pelaaja);
838    }
839
840    void PeliPauselle()
841    {
842        Pause();
843        MultiSelectWindow PauseValikko = new MultiSelectWindow("Kynäri",
844        "Jatka peliä", "Aloita peli alusta", "Päävalikko", "Lopeta");
845        Add(PauseValikko);
846        PauseValikko.AddItemHandler(0, Pause);
847        PauseValikko.AddItemHandler(1, delegate { uusiPeli(); Pause(); });
848        PauseValikko.AddItemHandler(2, delegate { LuoAlkuValikko(); Pause(); });
849        PauseValikko.AddItemHandler(3, Exit);
850        PauseValikko.DefaultCancel = 0;
851        PauseValikko.Color = Color.Gray;
852    }
853
854    // Näppäimiin liitetyt toiminnot alkavat tästä -->
855    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, Vector voima)
856    {
857        //hahmo.Walk(e.Time, voima);
858        hahmo.Walk(voima.X);
859    }
860
861    void naytaTiedot()
862    {
863        MessageDisplay.Clear();
864        MessageDisplay.X = 0;
865        if (pelaaja1.Weapon != null)
866        {
867            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1: " + pelaaja1.Weapon.Tag);
868        }
869        if (pelaaja2.Weapon != null)
870        {
871            MessageDisplay.Add("Pelaaja 2: " + pelaaja2.Weapon.Tag);
872        }
873    }
874
875    void Ammu(PlatformCharacter hahmo)
876    {
877        if (hahmo.IsDestroyed || saaAmpua == false)
878        {
879            return;
880        }
881
882        PhysicsObject ammus = hahmo.Weapon.Shoot();
883
884        if (ammus != null)
885        {
886            ammus.Tag = "ammus";
887            ammus.IgnoresCollisionResponse = true;
888            ammus.IgnoresExplosions = true;
889
890            if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Kranaatinheitin")
891            {
892                ammus.Destroying += delegate { KranaattiRajahdys(ammus); };
893                ammus.IgnoresCollisionResponse = false;
894
895                Timer.SingleShot(0.1, delegate { ammus.CollisionIgnorer = null; });
896            }
897            if ((string)hahmo.Weapon.Tag == "Haulikko")
898            {
899                for (int i = 0; i < 5; i++)
900                {
901                    PhysicsObject ammus2 = new PhysicsObject(ammus.Image);
902                    ammus2.IgnoresGravity = true;
903                    ammus2.Size = ammus.Size;
904                    ammus2.Position = ammus.Position;
905                    ammus2.Velocity = ammus.Velocity;
906                    ammus2.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.4);
907                    ammus2.Hit(new Vector(RandomGen.NextDouble(-100, 100), RandomGen.NextDouble(-300, 300)));
908                    //ammus2.CollisionIgnoreGroup = 2;
909                    ammus2.CollisionIgnorer = ammus.CollisionIgnorer;
910                    ammus2.Tag = "ammus";
911                    ammus2.IgnoresCollisionResponse = true;
912                    ammus2.IgnoresExplosions = true;
913                    AddCollisionHandler(ammus2, HaulikkoOsui);
914                    Add(ammus2);
915                }
916            }
917            Add(ammus);
918        }
919
920        return;
921    }
922
923    void KranaattiRajahdys(PhysicsObject ammus)
924    {
925        Explosion rajahdys = new Explosion(100);
926        rajahdys.Position = ammus.Position;
927        rajahdys.AddShockwaveHandler("pelaaja", PaineaaltoOsuu);
928        Add(rajahdys);
929        rajahdys.Force = 100;
930        rajahdys.Speed = 1000;
931    }
932
933    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima)
934    {
935        //PlatformCharacter hahmo = e.Parameter0 as PlatformCharacter;
936        //double voima = e.Parameter1.ToDouble();
937
938        /* if (Math.Abs(hahmo.Velocity.Y) > 0.001)
939         {
940             return;
941         }
942         */
943
944        if (hahmo.Jump(voima))
945        {
946            hyppyAani.Play();
947        }
948    }
949
950    void uusiPeli()
951    {
952        NollaaLaskurit();
953        aloitaUusiPeli();
954    }
955    #endregion
956
957
958}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.