source: 2011/31/TeemuT/pong/pong/Peli.cs @ 2500

Revision 2500, 4.5 KB checked in by tenituun, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12    Vector NopeusYlos = new Vector(0, 200);
13    Vector NopeusAlas = new Vector(0, -200);
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    PhysicsObject vasenReuna;
17    PhysicsObject oikeaReuna;
18
19
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    IntMeter pelaajan2Pisteet;
22
23    public override void Begin()
24    {
25        LuoKentta();
26        AsetaOhjaimet();
27        LisaaLaskurit();
28        AloitaPeli();
29        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
30
31
32
33    }
34    void LuoKentta()
35    {
36        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
37        Add(pallo);
38        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormaus);
39        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
40        vasenReuna.Restitution = 1.0;
41        vasenReuna.IsVisible = false;
42
43
44        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
45        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
46        oikeaReuna.IsVisible = false;
47        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
48        alaReuna.Restitution = 1.0;
49        alaReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
51        ylaReuna.Restitution = 1.0;
52        ylaReuna.IsVisible = false;
53
54        Level.BackgroundColor = Color.Black;
55        pallo.X = -200.0;
56        pallo.Y = 0.0;
57        pallo.Restitution = 1.0;
58        pallo.Shape = Shape.Circle;
59        Camera.ZoomToLevel();
60        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
61        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
62
63        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
64
65
66    }
67
68    void AloitaPeli()
69    {
70        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
71        pallo.Hit(impulssi);
72    }
73
74    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
75    {
76        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
77        maila.Shape = Shape.Rectangle;
78        maila.X = x;
79        maila.Y = y;
80        maila.Restitution = 1.0;
81        Add(maila);
82        return maila;
83    }
84
85    void AsetaOhjaimet()
86    {
87        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
88        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, NopeusYlos);
89        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, NopeusAlas);
90        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
91
92        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, NopeusYlos);
93        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
94        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, NopeusAlas);
95        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
96
97        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
98
99        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
100    }
101
102    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
103    {
104        maila.Velocity = nopeus;
105
106        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
107        {
108            maila.Velocity = Vector.Zero;
109        }
110
111        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
112        {
113            maila.Velocity = Vector.Zero;
114        }
115    }
116    void LisaaLaskurit()
117    {
118        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
119        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
120
121
122    }
123
124    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
125    {
126        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
127        laskuri.MaxValue = 10;
128        Label naytto = new Label();
129        naytto.BindTo(laskuri);
130        naytto.X = x;
131        naytto.Y = y;
132        naytto.TextColor = Color.White;
133        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
134        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
135        Add(naytto);
136
137        return laskuri;
138    }
139
140
141    void KasittelePallonTormaus(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
142    {
143        if (kohde == oikeaReuna)
144        {
145            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
146        }
147
148        else if (kohde == vasenReuna)
149        {
150            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
151        }
152    }
153}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.