source: 2011/31/RobertJ/Miner/Miner/Miner/Peli.cs @ 2608

Revision 2608, 12.3 KB checked in by rojohans, 12 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 90);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -90);
13    Vector nopeusStop = new Vector(0, 0);
14    Vector nopeusVasen = new Vector(-90, 0);
15    Vector nopeusOikea = new Vector(90, 0);
16    //Vector viholinen = new Vector();
17
18    AssaultRifle isoase;
19
20    Inventory inventory;
21    Image puukuva = LoadImage("puu");
22    Image kultakuva = LoadImage("kulta2");
23    Image ironkuva = LoadImage("iron2");
24    Image timantikuva = LoadImage("timanti3");
25
26    List<Widget> sydamet = new List<Widget>();
27
28    PhysicsObject Miner;
29    Image olionKuva = LoadImage("player 1 version 4");
30    Image[] KavelyKuvat = LoadImages("player 1", "player 1 frame2");
31
32    Image[] zombiekavelykuvat = LoadImages("zombie animatio osa 1", "zombie animatio osa 2");
33    Image olionKuva1 = LoadImage("zombie seiso");
34
35    IntMeter pisteLaskuri;
36
37    //Image[] KavelyKuvatPeilattu;
38    public override void Begin()
39    {
40        tesydämet();
41        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentaa");
42        ruudut.SetTileMethod('=', LouPuu);
43        ruudut.SetTileMethod('$', Loukulta);
44        ruudut.SetTileMethod('*', LouPuu);
45        ruudut.SetTileMethod('P', LouMiner);
46        ruudut.SetTileMethod('#', Louiron);
47        ruudut.SetTileMethod('T', Loutimanti);
48        ruudut.SetTileMethod('z', Louzombie);
49        ruudut.Execute(50, 50);
50
51        inventory = new Inventory();
52        inventory.Left = Screen.Left;
53        inventory.Top = Screen.Top;
54        Add(inventory);
55
56
57        //Camera.ZoomToLevel();
58        //KavelyKuvatPeilattu = Image.Mirror(KavelyKuvat);
59
60        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
61
62        Level.BackgroundColor = Color.ForestGreen;
63
64        Camera.Follow(Miner);
65        Camera.Zoom(9.0);
66
67        AsetaOhjaimet();
68        louzombierandompaikka();
69        LuoLaskuri();
70        //Louzombie();
71
72        //Cannon tykki = new Cannon(50, 10);
73        //tykki.Power.Value += 1000;
74    }
75    void AsetaOhjaimet()
76    {
77        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaaMinerYlos, "Pelaaja 1: Liikuta Miner ylös");
78        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null);
79
80        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaaMinerAlas, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Alas");
81        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null);
82
83        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaaMinerVasen, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Vasemalle");
84        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null);
85
86        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaaMinerOikea, "Pelaaja 1: Liikuta Miner Oikealle");
87        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaMiner, null);
88
89        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, rikkokivi, "Pelaaja 1: rikko kiven");
90        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, rikkokulta, "Pelaaja 1: rikko kultan");
91        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, rikkotimanti, "Pelaaja 1: rikko timantin");
92
93        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Released, tekasiase, "Pelaaja 1: teke kasiasen");
94        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Released, teisoase, "Pelaaja 1: teke isonasen");
95
96        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, ammu, "Pelaaja 1: ammpu");
97        //Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, alaammu, "Pelaaja 1: loppeta ampumisen");
98
99
100        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
101    }
102    void PysaytaMiner()
103    {
104        Miner.Velocity = nopeusStop;
105        Miner.Animation.Stop();
106    }
107    void LiikutaaMinerYlos()
108    {
109        Miner.Velocity = nopeusYlos;
110        Miner.Animation.Resume();
111        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(90);
112    }
113    void LiikutaaMinerAlas()
114    {
115        Miner.Velocity = nopeusAlas;
116        Miner.Animation.Resume();
117        //Miner.Animation.FPS = 10;
118        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(-90);
119    }
120    void LiikutaaMinerVasen()
121    {
122        Miner.Velocity = nopeusVasen;
123        Miner.Animation.Resume();
124        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(180);
125
126    }
127    void LiikutaaMinerOikea()
128    {
129        Miner.Velocity = nopeusOikea;
130        Miner.Animation.Resume();
131        Miner.Angle = Angle.FromDegrees(0);
132    }
133    void Louzombie(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
134    {
135        Vihulainen zombie = new Vihulainen(10, 10);
136        Add(zombie);
137        zombie.Image = olionKuva1;
138        zombie.Position = paikka;
139
140        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(Miner, 10);
141        seuraajanAivot.Target = Miner;
142        zombie.Brain = seuraajanAivot;
143        zombie.Tag = "zombie";
144    }
145    void LouPuu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
146    {
147        PhysicsObject Puu = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
148        Puu.Position = paikka;
149        Puu.Shape = Shape.Circle;
150        Puu.Color = Color.Green;
151        Add(Puu);
152        Puu.Image = puukuva;
153        puut.Add(Puu);
154
155
156    }
157    void LouMiner(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
158    {
159        Miner = new PhysicsObject(10.0, 10.0);
160        Add(Miner);
161        Miner.Shape = Shape.Rectangle;
162        Miner.Color = Color.Black;
163        Miner.Image = olionKuva;
164        //Miner.Animation = new Animation(KavelyKuvat);
165        Miner.Animation.FPS = 2;
166        Miner.Position = paikka;
167        Miner.Restitution = 0.0;
168        Miner.CanRotate = false;
169        AddCollisionHandler(Miner, tormays);
170    }
171    void tesydämet()
172    {
173        HorizontalLayout asettelu = new HorizontalLayout();
174        asettelu.Spacing = 10;
175
176        Widget sydamet = new Widget(asettelu);
177        sydamet.Color = Color.Transparent;
178        sydamet.X = Screen.Center.X;
179        sydamet.Y = Screen.Top - 30;
180        Add(sydamet);
181
182        for (int i = 0; i < 10; i++)
183        {
184            Widget sydan = new Widget(30, 30, Shape.Heart);
185            sydan.Color = Color.Red;
186            sydamet.Add(sydan);
187            this.sydamet.Add(sydan);
188
189        }
190
191    }
192
193    void Loukulta(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
194    {
195        PhysicsObject kulta = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20);
196        kulta.Position = paikka;
197        kullat.Add(kulta);
198        Add(kulta);
199        kulta.Image = kultakuva;
200
201    }
202
203    void Louiron(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
204    {
205        PhysicsObject iron = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20);
206        iron.Position = paikka;
207        irons.Add(iron);
208        Add(iron);
209        iron.Image = ironkuva;
210    }
211    void Loutimanti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
212    {
213        PhysicsObject timanti = PhysicsObject.CreateStaticObject(20, 20);
214        timanti.Position = paikka;
215        timantit.Add(timanti);
216        Add(timanti);
217        timanti.Image = timantikuva;
218
219    }
220    //PhysicsObject zombie;
221    List<PhysicsObject> puut = new List<PhysicsObject>();
222    List<PhysicsObject> irons = new List<PhysicsObject>();
223    List<PhysicsObject> kullat = new List<PhysicsObject>();
224    List<PhysicsObject> timantit = new List<PhysicsObject>();
225    void rikkokivi()
226    {
227        foreach (var iron in irons)
228        {
229
230            if (Vector.Distance(iron.Position, Miner.Position) < 22 && !iron.IsDestroyed)
231            {
232                iron.Destroy();
233                pisteLaskuri.Value += 50;
234                inventory.AddItem( iron, ironkuva );
235            }
236           
237        }
238    }
239    void rikkokulta()
240    {
241        foreach (var kulta in kullat )
242        {
243
244            if (Vector.Distance(kulta.Position, Miner.Position) < 22 &&! kulta.IsDestroyed)
245            {
246                kulta.Destroy();
247                pisteLaskuri.Value += 200;
248                inventory.AddItem(kulta, kultakuva);
249            }
250        }
251    }
252    void rikkotimanti()
253    {
254        foreach (var timanti in timantit )
255        {
256
257            if (Vector.Distance(timanti.Position, Miner.Position) < 22 && !timanti.IsDestroyed)
258            {
259                timanti.Destroy();
260                pisteLaskuri.Value += 500;
261                inventory.AddItem(timanti, timantikuva);
262            }
263        }
264    }
265
266    void teisoase()
267    {
268        if (inventory.inventlaskin(ironkuva) >= 3)
269        {
270            int poistettuja = 0;
271            while (poistettuja > 3)
272            {
273                if (inventory.Items[poistettuja].Image == ironkuva)
274                {
275                    inventory.Items.Remove(inventory.Items[poistettuja]);
276                    poistettuja++;
277                }
278            }
279
280            isoase = new AssaultRifle(20, 5);
281            isoase.ProjectileCollision = ammusOsuu;
282            Miner.Add(isoase);
283            pisteLaskuri.Value += 50;
284        }
285    }
286
287    void ammusOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
288    {
289        if (kohde is Vihulainen)
290        {
291            Vihulainen k = (Vihulainen)kohde;
292            k.HP--;
293            if (k.HP < 0)
294            {
295                k.Destroy();
296                pisteLaskuri.Value += 100;
297            }
298        }
299        ammus.Destroy();
300    }
301    void tekasiase()
302    {
303
304    }
305    void ammu()
306    {
307        if (isoase != null)
308        {
309            PhysicsObject ammus = isoase.Shoot();
310
311            if (ammus != null)
312            {
313                ammus.Size *= 0.1;
314            }
315        }
316    }
317    void alaammu()
318    {
319
320    }
321    void tormays(PhysicsObject Miner, PhysicsObject kohde)
322    {
323        if (kohde.Tag.ToString() == "zombie")
324        {
325            if (sydamet.Count == 1)
326            {
327                Miner.Destroy();
328                Label tekstikentta = new Label("Game over");
329                Add(tekstikentta);
330            }
331            else
332            {
333                int viimeinenSydan = sydamet.Count - 1;
334                sydamet[viimeinenSydan].Destroy();
335                sydamet.RemoveAt(viimeinenSydan);
336               
337            }
338        }
339    }
340    void louzombierandompaikka()
341    {
342        int i = 1000;
343        bool valmis = false;
344
345        while (i > 0)
346        {
347            Vector paikka = Level.GetRandomPosition();
348            foreach (var Puu in puut)
349            {
350                if (!Puu.IsInside(paikka))
351                {
352                    valmis = true;
353                }
354                else
355                    valmis = false;
356            }
357
358            if (valmis)
359            {
360                Louzombie(paikka, 30, 30);
361                i--;
362            }
363
364           
365        }
366    }
367    void LuoLaskuri()
368    {
369        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
370
371        Label pisteNaytto = new Label();
372        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
373        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
374        pisteNaytto.TextColor = Color.Red;
375
376        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
377        Add(pisteNaytto);
378    }
379
380} 
381
382class Inventory : Widget
383{
384    public List<Widget> Items = new List<Widget>();
385
386    /// <summary>
387    /// Tapahtuma, kun esine on valittu.
388    /// </summary>
389    public event Action<PhysicsObject> ItemSelected;
390
391    /// <summary>
392    /// Luo uuden esinevalikon.
393    /// </summary>
394    public Inventory()
395        : base(new HorizontalLayout())
396    {
397    }
398
399    /// <summary>
400    /// Lisää esineen.
401    /// </summary>
402    /// <param name="item">Lisättävä esine.</param>
403    /// <param name="kuva">Esineen ikoni, joka näkyy valikossa.</param>
404    public void AddItem(PhysicsObject item, Image kuva)
405    {
406        PushButton icon = new PushButton(kuva);
407        Add(icon);
408        Items.Add(icon);
409        icon.Clicked += delegate() { SelectItem(item); };
410    }
411
412    void SelectItem(PhysicsObject item)
413    {
414        if (ItemSelected != null)
415        {
416            ItemSelected(item);
417        }
418    }
419
420    public int inventlaskin( Image itemType )
421    {
422        int laskuri = 0;
423
424        foreach (var item in Items)
425        {
426            if (item.Image == itemType)
427                laskuri++;
428        }
429
430        return laskuri;
431    }
432
433}
434
435public class Vihulainen : PhysicsObject
436{
437    public int HP = 3;
438    public Vihulainen(double width, double height) : base(width, height) { }
439}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.