source: 2011/31/PeetuL/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/King kong ping pong.cs @ 2490

Revision 2490, 4.5 KB checked in by peossalu, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlös = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13    PhysicsObject pallo;
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    PhysicsObject vasenReuna;
17    PhysicsObject oikeaReuna;
18    IntMeter Pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter Pelaajan2Pisteet;
20
21    public override void Begin()
22    {
23        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
24        LuoKentta();
25        AsetaOhjaimet();
26        Aloitapeli();
27        LisaaLaskurit();
28        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
29    }
30
31    void LuoKentta()
32    {
33        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
34        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
35        pallo.Shape = Shape.Circle;
36        Add(pallo);
37        pallo.X = -200.0;
38        pallo.Y = 00.0;
39        pallo.Restitution = 1.0;
40
41        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 00);
42        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 00);
43
44
45        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
46        vasenReuna.Restitution = 1.0;
47        vasenReuna.IsVisible = false;
48        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
49        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
50        oikeaReuna.IsVisible = false;
51        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
52        ylaReuna.Restitution = 1.0;
53        ylaReuna.IsVisible = false;
54        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
55        alaReuna.Restitution = 1.0;
56        alaReuna.IsVisible = false;
57        Level.BackgroundColor = Color.Black;
58
59        Camera.ZoomToLevel();
60    }
61    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
62    {
63        if (kohde == oikeaReuna)
64        {
65            Pelaajan1Pisteet.Value += 1;
66        }
67        else if (kohde == vasenReuna)
68        {
69            Pelaajan2Pisteet.Value += 2;
70        }
71    }
72
73
74    void Aloitapeli()
75    {
76        Vector impulssi = new Vector(1000.0, 00);
77        pallo.Hit(impulssi);
78    }
79    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
80    {
81        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
82        maila.Shape = Shape.Rectangle;
83        maila.X = x;
84        maila.Y = y;
85        maila.Restitution = 1.0;
86        Add(maila);
87        return maila;
88
89    }
90    void AsetaOhjaimet()
91    {
92        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1:Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlös);
93        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
94        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1:Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
95        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
96
97        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2:Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlös);
98        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
99        Keyboard.Listen(Key.L, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2:Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
100        Keyboard.Listen(Key.L, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
101        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
102        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
103    }
104    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
105    {
106        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))//Yläreuna
107        {
108            maila.Velocity = Vector.Zero;
109            return;
110        }
111
112        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))//Alareuna
113        {
114            maila.Velocity = Vector.Zero;
115            return;
116        }
117
118        maila.Velocity = nopeus;
119    }
120
121    void LisaaLaskurit()
122    {
123        Pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
124        Pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
125    }
126
127    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
128    {
129        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
130        laskuri.MaxValue = 10;
131        Label naytto = new Label();
132        naytto.BindTo(laskuri);
133        naytto.X = x;
134        naytto.Y = y;
135        naytto.TextColor = Color.White;
136        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
137        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
138        Add(naytto);
139        return laskuri;
140    }
141}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.