source: 2011/31/OnniP/Pong/Pong/Peli.cs @ 2512

Revision 2512, 4.8 KB checked in by onpernu, 12 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    PhysicsObject vasenReuna;
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21
22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    IntMeter pelaajan2Pisteet;
24
25    public override void Begin()
26    {
27        LuoKenttä();
28        AsetaOhjaimet();
29        Lisaalaskurit();
30        Aloitapeli();
31
32    }
33    void LuoKenttä()
34    {
35        pallo = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
36        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
37        Add(pallo);
38        pallo.Shape = Shape.Circle;
39        pallo.X = -200.0;
40        pallo.Y = 0.0;
41        pallo.KineticFriction = 0;
42        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
43        vasenReuna.Restitution = 1.0;
44        vasenReuna.KineticFriction = 0;
45        vasenReuna.IsVisible = false;
46        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
47        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
48        oikeaReuna.IsVisible = false;
49        oikeaReuna.KineticFriction = 0;
50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
51        alaReuna.Restitution = 1.0;
52        alaReuna.IsVisible = false;
53        alaReuna.KineticFriction = 0;
54        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
55        yläReuna.Restitution = 1.0;
56        yläReuna.IsVisible = false;
57        yläReuna.KineticFriction = 0;
58        pallo.CanRotate = false;
59
60           
61
62        pallo.Restitution = 1.0;
63        Level.BackgroundColor = Color.Black;
64        Camera.ZoomToLevel();
65        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
66        maila1.KineticFriction = 0;
67        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
68        maila2.KineticFriction = 0;
69        MessageDisplay.TextColor = Color.ForestGreen;
70        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
71
72    }
73    void Aloitapeli()
74    {
75        Vector impulssi = new Vector(1100.0, 0.0);
76        pallo.Hit(impulssi);
77    }
78    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
79    {
80        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
81        maila.Shape = Shape.Rectangle;
82        maila.X = x;
83        maila.Y = y;
84        maila.Restitution = 1.0;
85        Add(maila);
86
87        return maila;
88    }
89    void AsetaOhjaimet()
90    {
91        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
92        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
93        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "poistu");
94        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
95        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
96
97        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
98        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
99        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
100        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
101
102        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä Ohjeet");
103    }
104    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
105    {
106        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
107        {
108            maila.Velocity = Vector.Zero;
109            return;
110        }
111
112        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
113        {
114            maila.Velocity = Vector.Zero;
115            return;
116        }
117        maila.Velocity = nopeus;
118    }
119
120
121    void Lisaalaskurit()
122    {
123        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
124        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
125
126    }
127
128    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
129    {
130        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
131        laskuri.MaxValue = 10;
132        Label naytto = new Label();
133        naytto.BindTo(laskuri);
134        naytto.X = x;
135        naytto.Y = y;
136        naytto.TextColor = Color.White;
137        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
138        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
139        Add(naytto);
140        return laskuri;
141
142    }
143
144    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
145    {
146        if (kohde == oikeaReuna)
147        {
148            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
149        }
150
151        else if (kohde == vasenReuna)
152        {
153            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
154
155        }
156    }
157}
158
159
160
161
162
163
164 
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.