source: 2011/31/HenryS/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 2486

Revision 2486, 4.5 KB checked in by hejusiuk, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13    PhysicsObject Pallo;
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    IntMeter pelaajan1Pisteet;
17    IntMeter pelaajan2Pisteet;
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    public override void Begin()
22    {
23
24
25
26        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
27
28        LuoKentta();
29        AsetaOhjaimet();
30        LisaaLaskurit();
31        AloitaPeli();
32
33    }
34    void LuoKentta()
35    {
36        Pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
37        Pallo.Shape = Shape.Circle;
38        Add(Pallo);
39        Pallo.X = -200.0;
40        Pallo.Y = 0.0;
41        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
42        vasenReuna.Restitution = 1.0;
43        vasenReuna.IsVisible = false;
44        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
45        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
46        oikeaReuna.IsVisible = false;
47        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
48        yläReuna.Restitution = 1.0;
49        yläReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
51        alaReuna.Restitution = 1.0;
52        alaReuna.IsVisible = false;
53        Pallo.Restitution = 1.0;
54        Level.BackgroundColor = Color.Black;
55        Camera.ZoomToLevel();
56        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
57        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
58        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
59        AddCollisionHandler(Pallo, KasittelePallonTormays);
60
61
62    }
63    void AloitaPeli()
64    {
65        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
66        Pallo.Hit(impulssi);
67    }
68    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
69    {
70        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
71        maila.Shape = Shape.Rectangle;
72        maila.X = x;
73        maila.Y = y;
74        maila.Restitution = 1.0;
75        Add(maila);
76        return maila;
77    }
78    void AsetaOhjaimet()
79    {
80        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
81        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
82        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
83        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
84
85        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
86        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
87        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
88        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
89
90        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
91
92        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
93    }
94    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
95    {
96        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
97        {
98            maila.Velocity = Vector.Zero;
99            return;
100        }
101
102        if ( (nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top) )
103        {
104            maila.Velocity = Vector.Zero;
105            return;
106        }
107        maila.Velocity = nopeus;
108    }
109    void LisaaLaskurit()
110    {
111        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
112        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
113
114       
115    }
116    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
117    {
118        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
119        laskuri.MaxValue = 10;
120        Label naytto = new Label();
121        naytto.BindTo(laskuri);
122        naytto.X = x;
123        naytto.Y = y;
124        naytto.TextColor = Color.White;
125        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
126        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
127        Add(naytto);
128        return laskuri;
129    }
130
131    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
132    { if ( kohde == oikeaReuna )
133    {
134        pelaajan1Pisteet.Value += 1;
135    }
136    else if ( kohde == vasenReuna )
137    {
138        pelaajan2Pisteet.Value += 1;
139
140    }
141
142
143}}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.