source: 2011/31/HeidiH/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Peli.cs @ 2479

Revision 2479, 5.6 KB checked in by heemhama, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{   Vector nopeusYlos =new Vector (0, +200.0);
11    Vector nopeusAlas = new Vector (0, -200.0);
12    PhysicsObject pallo;
13   
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    IntMeter pelaajan1Pisteet;
17    IntMeter pelaajan2Pisteet;
18
19
20    public override void Begin()
21    {
22        LuoKentta();
23        AsetaOhjaimet();
24        LisaaLaskurit();
25        AloitaPeli();   // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
26     
27       
28       
29       
30    }
31
32
33    void LuoKentta()
34    {   
35      pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
36        Add(pallo);
37        pallo.Shape = Shape.Circle;
38        pallo.X = -200.0;
39        pallo.Y = 0.0;
40        Level.CreateBorders ( 1.0, false);
41        pallo.Restitution = 1.0;
42        Level.BackgroundColor = Color.Black;
43        Camera.ZoomToLevel ();
44        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
45
46        maila1 = LuoMaila ( Level.Left +20.0, 0.0);
47        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
48
49    }
50
51    void AloitaPeli()
52    {
53        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
54        pallo.Hit(impulssi);
55    }
56
57
58    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
59    {
60        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
61        maila.Shape = Shape.Rectangle;
62        maila.X = x;
63        maila.Y = y;
64        maila.Restitution = 1.0;
65        Add(maila);
66        return maila;
67    }
68
69    void AsetaOhjaimet()
70    {
71
72        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
73        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
74
75        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
76        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
77        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
78        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
79
80        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
81
82        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
83        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
84
85    }
86
87    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
88    {
89        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
90        {
91            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
92            Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
93            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
94            Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
95
96            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
97            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
98            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
99            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
100
101            Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
102            Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
103
104            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
105            ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
106            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
107            ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
108
109            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
110            ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
111            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
112            ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
113
114            ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
115            ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
116
117            maila.Velocity = Vector.Zero;
118            return;
119        }
120        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
121        {
122            maila.Velocity = Vector.Zero;
123            return;
124        }
125        maila.Velocity = nopeus;
126    }
127
128    void LisaaLaskurit()
129    {
130
131    }
132
133    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
134    {
135        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
136        laskuri.MaxValue = 10;
137        Label naytto = new Label();
138        naytto.BindTo(laskuri);
139        naytto.X = x;
140        naytto.Y = y;
141        naytto.TextColor = Color.White;
142        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
143        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
144        Add(naytto);
145
146        return laskuri;
147
148    }
149
150    }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.