source: 2011/31/EsaN/DevOid/DevOid/DevOid/Peli.cs @ 2542

Revision 2542, 10.2 KB checked in by eskuniem, 12 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Widget hiiris;
12    Widget hiirip;
13    Label maara1;
14    Label maara2;
15    Label maara3;
16    Label maara4;
17    Label maara5;
18    int aluksia1;
19    int aluksia2;
20    int aluksia3;
21    int aluksia4;
22    int aluksia5;
23
24
25    public override void Begin()
26    {
27
28
29        //kenttä
30
31        IsFullScreen = true;
32
33        Level.CreateBorders();
34
35        LuoMeri();
36        LuoSaari2(700, 700, -385, 200, -45);
37        LuoSaari1(700, 700, -100, -250, 0);
38        LuoSaari1(700, 700, 200, 50, 220);
39        LuoSaari3(700, 700, 287, 250, 0);
40        LuoSaari4(700, 700, 200, -100, 0);
41        LuoBBase(50, 50, 200, -150, 0, 1);
42        LuoRBase(50, 50, -200, 200, 0, 2);
43        LuoPBase(30, 30, 200, 100, 0, 3);
44        LuoPBase(50, 50, -100, -250, 0, 4);
45        LuoPBase(40, 40, 425, 200, 0, 5);
46        LuoPBase(35, 35, -375, 0, 0, 6);
47        LuoHiiri1(50, 50, -400, 350, 0);
48        LuoHiiri2(50, 50, 400, -350, 0);
49
50        //pelaaja 1
51
52    Keyboard.Listen(Key.Left,  ButtonState.Down, 
53    LiikutaRastia1, null, new Vector( -2, 0 ));
54    Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down,
55    LiikutaRastia1, null, new Vector(2, 0));
56    Keyboard.Listen(Key.Up,    ButtonState.Down,
57    LiikutaRastia1, null, new Vector(0, 2));
58    Keyboard.Listen(Key.Down,  ButtonState.Down,
59    LiikutaRastia1, null,   new Vector(0, -2));
60
61
62        //pelaaja 2
63
64    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down,
65    LiikutaRastia2, null, new Vector (-2, 0));
66    Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down,
67    LiikutaRastia2, null, new Vector(2, 0));
68    Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down,
69    LiikutaRastia2, null, new Vector(0, 2));
70    Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down,
71    LiikutaRastia2, null, new Vector(0, -2));
72
73        //tukikohtien tekstit ja ajastimet
74
75    LuoAjastin1(1, 0, 200, -150);
76    LuoAjastin2(1, 0, 200, 200);
77    LuoAjastin3(1, 0, 200, 5);
78    LuoAjastin4(1, 0, 200, 100);
79    LuoAjastin5(1, 0, 425, 200);
80
81
82
83        Camera.ZoomToLevel();
84    }
85
86    void LuoSaari1 (double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation)
87    {
88        Image Saari1k = LoadImage("Saari1k");
89
90        GameObject saari1 = new GameObject(leveys, korkeus);
91        saari1.X = x;
92        saari1.Y = y;
93        saari1.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
94        saari1.Image = Saari1k;
95        Add (saari1);
96
97
98    }
99
100    void LuoSaari2(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation)
101    {
102        Image Saari2k = LoadImage("Saari2k");
103
104        GameObject saari2 = new GameObject(leveys, korkeus);
105        saari2.X = x;
106        saari2.Y = y;
107        saari2.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
108        saari2.Image = Saari2k;
109        Add(saari2);
110
111
112    }
113
114    void LuoSaari3(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation)
115    {
116        Image Saari3k = LoadImage("Saari3k");
117
118        GameObject saari3 = new GameObject(leveys, korkeus);
119        saari3.X = x;
120        saari3.Y = y;
121        saari3.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
122        saari3.Image = Saari3k;
123        Add(saari3);
124
125
126    }
127
128    void LuoMeri()
129    {
130        Image merik = LoadImage("meri");
131        Level.Background.Image = merik;
132        Level.Background.FitToLevel();
133   
134   
135    }
136
137    void LuoSaari4(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation)
138    {
139        Image Saari4k = LoadImage("Saari4k");
140
141        GameObject saari4 = new GameObject(leveys, korkeus);
142        saari4.X = x;
143        saari4.Y = y;
144        saari4.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
145        saari4.Image = Saari4k;
146        Add(saari4);
147
148
149    }
150
151    void LuoBBase(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation, int basenumero)
152    {
153   
154        Image bbasek = LoadImage("bluebase");
155        PhysicsObject bluebase = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
156        PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
157        bluebase.X = x;
158        bluebase.Y = y;
159        bluebase.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
160        bluebase.Image = bbasek;
161        Add (bluebase);
162
163    }
164
165    void LuoRBase(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation, int basenumero)
166    {
167
168        Image rbasek = LoadImage("redbase");
169        PhysicsObject redbase = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
170        PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
171        redbase.X = x;
172        redbase.Y = y;
173        redbase.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
174        redbase.Image = rbasek;
175        Add(redbase);
176
177    }
178
179    void LuoPBase(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation, int basenumero)
180    {
181
182        Image pbasek = LoadImage("plainbase");
183        PhysicsObject plainbase = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
184        PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
185        plainbase.X = x;
186        plainbase.Y = y;
187        plainbase.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
188        plainbase.Image = pbasek;
189        Add(plainbase);
190
191    }
192
193    void LuoAlus(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation)
194    {
195
196        Image alusk = LoadImage("alus");
197        PhysicsObject alus = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
198        alus.X = x;
199        alus.Y = y;
200        alus.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
201        alus.Image = alusk;
202        Add(alus);
203
204    }
205
206    void LuoHiiri2(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation)
207    {
208
209        Image hiirisk = LoadImage("hiiris");
210        hiiris = new Widget(leveys, korkeus);
211        hiiris.X = x;
212        hiiris.Y = y;
213        hiiris.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
214        hiiris.Image = hiirisk;
215        Add(hiiris);
216
217
218    }
219
220    void LuoHiiri1(double leveys, double korkeus, double x, double y, double rotation)
221    {
222
223        Image hiiripk = LoadImage("hiirip");
224        hiirip = new Widget(leveys, korkeus);
225        hiirip.X = x;
226        hiirip.Y = y;
227        hiirip.Angle = Angle.FromDegrees(rotation);
228        hiirip.Image = hiiripk;
229        Add(hiirip);
230
231    }
232
233    void LiikutaRastia1(Vector vektori)
234    {
235
236
237        if (hiirip.X > Screen.Right)
238        {
239            hiirip.X -= 10;
240        }
241
242        else
243        {
244            hiirip.Position += vektori;
245        }
246
247        if (hiirip.X < Screen.Left)   
248        {
249            hiirip.X += 10;
250        }
251        else
252        {
253            hiirip.Position += vektori;
254        }
255
256        if (hiirip.Y > Screen.Top)
257        {
258            hiirip.Y -= 10;
259        }
260        else
261        {
262            hiirip.Position += vektori;
263        }
264
265        if (hiirip.Y < Screen.Bottom)
266        {
267            hiirip.Y += 10;
268        }
269        else
270        {
271            hiirip.Position += vektori;
272        }
273    }
274
275    void LiikutaRastia2(Vector vektori)
276    {
277        if (hiiris.X > Screen.Right)
278        {
279            hiiris.X -= 10;
280        }
281
282        else
283        {
284            hiiris.Position += vektori;
285        }
286
287        if (hiiris.X < Screen.Left)
288        {
289            hiiris.X += 10;
290        }
291        else
292        {
293            hiiris.Position += vektori;
294        }
295
296        if (hiiris.Y > Screen.Top)
297        {
298            hiiris.Y -= 10;
299        }
300        else
301        {
302            hiiris.Position += vektori;
303        }
304
305        if (hiiris.Y < Screen.Bottom)
306        {
307            hiiris.Y += 10;
308        }
309        else
310        {
311            hiiris.Position += vektori;
312        }
313    }
314
315    void LuoAjastin1( double perusnopeus, int aluksia1, double x, double y)
316    {
317       Timer ajastin = new Timer();
318       ajastin.Interval = perusnopeus;
319        ajastin.Timeout += lisaaalus1;
320        ajastin.Start();
321
322        maara1 = new Label(50.0, 20.0, aluksia1.ToString());
323        maara1.TextColor = Color.White;
324        maara1.X = x;
325        maara1.Y = y;
326
327
328        Add(maara1);
329    }
330    void LuoAjastin2( double perusnopeus, int aluksia2, double x, double y)
331    {
332        Timer ajastin = new Timer();
333        ajastin.Interval = perusnopeus;
334        ajastin.Timeout += lisaaalus2;
335        ajastin.Start();
336
337        maara2 = new Label(50.0, 20.0, aluksia2.ToString());
338        maara2.TextColor = Color.White;
339        maara2.X = x;
340        maara2.Y = y;
341
342
343        Add(maara2);
344    }
345
346    void LuoAjastin3( double perusnopeus, int aluksia3, double x, double y)
347    {
348        Timer ajastin = new Timer();
349        ajastin.Interval = perusnopeus;
350        ajastin.Timeout += lisaaalus3;
351        ajastin.Start();
352
353        maara3 = new Label(50.0, 20.0, aluksia3.ToString());
354        maara3.TextColor = Color.White;
355        maara3.X = x;
356        maara3.Y = y;
357
358        Add(maara3);
359    }
360
361    void LuoAjastin4( double perusnopeus, int aluksia4, double x, double y)
362    {
363        Timer ajastin = new Timer();
364        ajastin.Interval = perusnopeus;
365        ajastin.Timeout += lisaaalus4;
366        ajastin.Start();
367
368        maara4 = new Label(50.0, 20.0, aluksia4.ToString());
369        maara4.TextColor = Color.White;
370        maara4.X = x;
371        maara4.Y = y;
372
373
374        Add(maara4);
375    }
376
377    void LuoAjastin5( double perusnopeus, int aluksia5, double x, double y)
378    {
379        Timer ajastin = new Timer();
380        ajastin.Interval = perusnopeus;
381        ajastin.Timeout += lisaaalus5;
382        ajastin.Start();
383
384        maara5 = new Label(50.0, 20.0, aluksia5.ToString());
385        maara5.TextColor = Color.White;
386        maara5.X = x;
387        maara5.Y = y;
388
389
390        Add(maara5);
391    }
392
393
394
395    void lisaaalus1()
396    {
397       
398        aluksia1 ++;
399        maara1.Text = aluksia1.ToString();
400   
401    }
402
403    void lisaaalus2()
404    {
405
406        aluksia2++;
407        maara2.Text = aluksia2.ToString();
408
409    }
410
411    void lisaaalus3()
412    {
413
414        aluksia3++;
415        maara3.Text = aluksia3.ToString();
416
417    }
418
419    void lisaaalus4()
420    {
421
422        aluksia4++;
423        maara4.Text = aluksia4.ToString();
424
425    }
426
427    void lisaaalus5()
428    {
429
430        aluksia5++;
431        maara5.Text = aluksia5.ToString();
432
433    }
434
435
436
437}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.