source: 2011/31/AlisaJ/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Peli.cs @ 2506

Revision 2506, 2.8 KB checked in by alromaju, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 400;
12    const int RUUDUN_KOKO = 5;
13
14    PlatformCharacter pelaaja1;
15
16    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
17    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
18
19    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
20
21    public override void Begin()
22    {
23        Gravity = new Vector(0, -1000);
24
25        luoKentta();
26        lisaaNappaimet();
27
28        //Camera.Follow(pelaaja1);
29        //Camera.ZoomFactor = 1.2;
30        //Camera.StayInLevel = true;
31        Camera.ZoomToLevel();
32    }
33
34    void luoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
37        kentta.SetTileMethod('#', lisaaTaso);
38        kentta.SetTileMethod('*', lisaaTahti);
39        kentta.SetTileMethod('N', lisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateBorders();
42        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
43    }
44
45    void lisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
48        taso.Position = paikka;
49        taso.Color = Color.Green;
50        Add(taso);
51    }
52
53    void lisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
56        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
57        tahti.Position = paikka;
58        tahti.Image = tahtiKuva;
59        tahti.Tag = "tahti";
60        Add(tahti);
61    }
62
63    void lisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
66        pelaaja1.Position = paikka;
67        pelaaja1.Mass = 4.0;
68        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
69        AddCollisionHandler(pelaaja1, kasittelePelaajanTormays);
70        Add(pelaaja1);
71    }
72
73    void lisaaNappaimet()
74    {
75        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
76        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
77
78        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
79        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
80       
81
82    }
83
84    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
85    {
86        hahmo.Walk(nopeus);
87    }
88
89    void kasittelePelaajanTormays(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
90    {
91        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
92        {
93            maaliAani.Play();
94            MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
95            kohde.Destroy();
96        }
97    }
98}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.