source: 2011/26/RoosaP/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Peli.cs @ 2235

Revision 2235, 4.8 KB checked in by rolipark, 8 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24
25    public override void Begin()
26    {
27        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
28
29        LuoKentta();
30        AsetaOhjaimet();
31        LisaaLaskurit();
32        AloitaPeli();
33
34       
35    }
36
37    void LuoKentta()
38    {
39        pallo = new PhysicsObject(60.0, 60.0);
40        pallo.Shape = Shape.Circle;
41        pallo.Color = Color.Magenta;
42        pallo.X = -300.0;
43        pallo.Y = 0.0;
44        Add(pallo);
45
46        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
47        vasenReuna.Restitution = 1.0;
48        vasenReuna.IsVisible = false;
49
50        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
51        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
52        oikeaReuna.IsVisible = false;
53
54        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
55        ylaReuna.Restitution = 1.0;
56        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
57        ylaReuna.IsVisible = false;
58       
59        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
60        alaReuna.Restitution = 1.0;
61        alaReuna.IsVisible = false;
62        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
63
64
65        pallo.Restitution = 1.0;
66        Level.BackgroundColor = Color.Black;
67        Camera.ZoomToLevel();
68
69        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
70        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
71
72        Level.CreateBorders(1.0, false);
73        Level.BackgroundColor = Color.Black;
74
75        Camera.ZoomToLevel();
76
77        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
78
79
80    }
81
82
83    void AloitaPeli()
84    {
85        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
86        pallo.Hit(impulssi);
87    }
88   
89    PhysicsObject LuoMaila ( double x, double y )
90    {
91        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
92        maila.Shape = Shape.Rectangle;
93        maila.X = x;
94        maila.Y = y;
95        maila.Restitution = 1.0;
96        Add(maila);
97
98        return maila;
99    }
100
101    void AsetaOhjaimet ()
102   {
103    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
104    Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
105   
106    Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
107
108    Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
109    Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
110
111    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
112    Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
113    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
114    Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
115
116    Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
117
118     
119    }
120
121    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
122    {
123        if ( (nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom) )
124        {
125
126             maila.Velocity = Vector.Zero;
127             return;
128        }
129        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
130        {
131            maila.Velocity = Vector.Zero;
132            return;
133        }
134           
135        maila.Velocity = nopeus;
136    }
137       
138    void LisaaLaskurit()
139    {
140        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
141        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
142
143    }
144
145    IntMeter LuoPisteLaskuri (double x, double y)
146    {
147        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
148        laskuri.MaxValue = 10;
149        Label naytto = new Label();
150        naytto.BindTo(laskuri);
151        naytto.X = x;
152        naytto.Y = y;
153        naytto.TextColor = Color.White;
154        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
155        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
156        Add(naytto);
157
158        return laskuri;
159    }
160
161    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
162    {
163            if ( kohde == oikeaReuna )
164           {
165                pelaajan1Pisteet.Value += 1;
166           }
167            else if ( kohde == vasenReuna )
168           {
169                pelaajan2Pisteet.Value += 1;
170
171           }
172
173    }
174}   
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.