source: 2011/26/RistoR/ding/ding/ding/Peli.cs @ 2398

Revision 2398, 11.7 KB checked in by riroos, 9 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9class zombi : PhysicsObject
10{
11    public int elamat = 3;
12    public zombi(double leveys, double korkeus)
13        : base(leveys, korkeus)
14    {
15    }
16
17}
18public class Peli : PhysicsGame
19{
20    ScoreList topLista = new ScoreList(10, false, 0);
21
22    const double nopeus = 250;
23    const double hyppyNopeus = 1000;
24    const int RUUDUN_KOKO = 40;
25    PlatformCharacter pelaaja1;
26    List<Label> valikonKohdat;
27    Image maaliimage = LoadImage("maaliimage");
28    Image paavalikko = LoadImage("paavalikko");
29    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelaaja");
30    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
31    Image zombikuva = LoadImage("zombikuva");
32    Image pistooli = LoadImage("pistooli");
33    Image maalinkuva = LoadImage("maalinkuva");
34
35    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
36
37    public override void Begin()
38    {
39        Gravity = new Vector(0, -900);
40
41        luoKentta();
42        luolaskuri();
43        lisaaNappaimet();
44        luopallo();
45        ase();
46        valikko();
47        Camera.Follow(pelaaja1);
48        Camera.ZoomFactor = 1.2;
49        Camera.StayInLevel = true;
50    }
51
52    void luoKentta()
53    {
54        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
55        kentta['#'] = lisaaTaso;
56        kentta['*'] = lisaaTahti;
57        kentta['N'] = lisaaPelaaja;
58        kentta['D'] = lisaavaara;
59        kentta['Z'] = lisaazombi;
60        kentta['M'] = lisaamaali;
61        kentta.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
62        Level.CreateBorders();
63        Level.Background.CreateGradient(Color.Gray, Color.DarkRed);
64
65    }
66    PhysicsObject lisaaTaso()
67    {
68        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
69        taso.Color = Color.DarkGray;
70        return taso;
71    }
72    PhysicsObject lisaaTahti()
73    {
74        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
75        tahti.Image = tahtiKuva;
76        tahti.Tag = "tahti";
77        return tahti;
78    }
79    PlatformCharacter lisaaPelaaja()
80    {
81        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
82        pelaaja1.Mass = 4.0;
83        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
84        AddCollisionHandler(pelaaja1, Tormayshallitsija);
85        return pelaaja1;
86    }
87    PhysicsObject lisaavaara()
88    {
89        PhysicsObject vaara = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
90        vaara.Color = Color.YellowGreen;
91        vaara.Tag = "vaara";
92
93        return vaara;
94    }
95    PhysicsObject lisaamaali()
96    {
97        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
98        maali.Image = maalinkuva;
99        maali.Mass = 4.0;
100        AddCollisionHandler(maali, MaaliinOsuma);
101        return maali;
102
103    }
104    void MaaliinOsuma(PhysicsObject maali, PhysicsObject kohde)
105    {
106        if (kohde == pelaaja1)
107        {
108            ClearAll();
109            Voitto();
110
111        }
112    }
113    zombi lisaazombi()
114    {
115        zombi zombi = new zombi(40.0, 40.0);
116        FollowerBrain zombiaivot = new FollowerBrain();
117        zombi.Brain = zombiaivot;
118        zombiaivot.Active = true;
119        zombi.Image = zombikuva;
120        zombi.Mass = 4.0;
121        zombi.Color = Color.DarkGreen;
122        zombiaivot.Target = pelaaja1;
123        zombiaivot.Speed = 150;
124        zombi.Tag = "zombi";
125        return zombi;
126        {
127
128        }
129
130    }
131    void lisaaNappaimet()
132    {
133        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
134        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, valikko, "Palaa valikkoon");
135        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null);
136
137
138        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
139        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
140        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
141        Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu");
142        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, kaannaasettaylos, "Käännä asetta ylös");
143        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, kaannaasettaalas, "Käännä asetta alas");
144        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, painoylos, "???");
145        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Pressed, painoalas, "???");
146        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
147
148        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
149        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
150        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
151    }
152    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
153    {
154        hahmo.Walk(nopeus);
155    }
156    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
157    {
158        hahmo.Jump(nopeus);
159    }
160    void Tormayshallitsija(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
161    {
162        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
163        {
164            pistelaskuri.Value += 1;
165            kohde.Destroy();
166        }
167        if (kohde.Tag.ToString() == "vaara")
168        {
169            pelaaja1.Destroy();
170            pistelaskuri.Reset();
171            MessageDisplay.Add("Kuolit, aloita alusta.");
172            MessageDisplay.TextColor = Color.Yellow;
173            MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10);
174
175        }
176        if (kohde.Tag.ToString() == "zombi")
177        {
178            pelaaja1.Destroy();
179            pistelaskuri.Reset();
180            MessageDisplay.Add("Kuolit, aloita alusta.");
181            MessageDisplay.TextColor = Color.Yellow;
182            MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 10);
183        }
184
185    }
186    void luopallo()
187    {
188        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(60.0, 60.0);
189        pallo.Shape = Shape.Circle;
190        pallo.Mass = 10.0;
191        pallo.X = -2750;
192        pallo.Y = -10;
193
194        pallo.Color = Color.DarkGreen;
195        Add(pallo);
196    }
197    void ase()
198    {
199        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(25, 25);
200        AssaultRifle pyssy = new AssaultRifle(25, 25);
201        pyssy.Image = pistooli;
202        pyssy.ProjectileCollision = AmmusOsui;
203        pyssy.X = pelaaja1.X += 50;
204        pyssy.Ammo.Value = 500;
205        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
206    }
207    void AmmuAseella()
208    {
209        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot();
210        if (ammus != null)
211        {
212            ammus.Size *= 1;
213        }
214    }
215    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
216    {
217        ammus.Destroy();
218        Explosion rajahdys = new Explosion(10);
219        rajahdys.Position = ammus.Position;
220        Add(rajahdys);
221        if (kohde.Tag.ToString() == "zombi")
222        {
223            zombi vihu = kohde as zombi;
224            vihu.elamat -= 1;
225            if (vihu.elamat == 0)
226            {
227                vihu.Destroy();
228                pistelaskuri.Value += 1;
229            }
230        }
231
232    }
233    void kaannaasettaylos()
234    {
235        if (pelaaja1.FacingDirection == Direction.Right)
236        {
237            pelaaja1.Weapon.Angle += Angle.FromDegrees(5);
238        }
239        if (pelaaja1.FacingDirection == Direction.Left)
240        {
241            pelaaja1.Weapon.Angle += Angle.FromDegrees(-5);
242        }
243    }
244    void kaannaasettaalas()
245    {
246        if (pelaaja1.FacingDirection == Direction.Right)
247        {
248            pelaaja1.Weapon.Angle += Angle.FromDegrees(-5);
249        }
250        if (pelaaja1.FacingDirection == Direction.Left)
251        {
252            pelaaja1.Weapon.Angle += Angle.FromDegrees(5);
253        }
254
255    }
256    void HeitaKranaatti()
257    {
258
259        Grenade kranaatti = new Grenade(4.0);
260        kranaatti.X = pelaaja1.X + 10;
261        kranaatti.Y = pelaaja1.Y + 10;
262        Add(kranaatti);
263        Vector heittoVoima = Vector.FromLengthAndAngle(6000, pelaaja1.Weapon.Angle);
264        kranaatti.Hit(heittoVoima);
265    }
266    IntMeter pistelaskuri;
267    void luolaskuri()
268    {
269        pistelaskuri = new IntMeter(0);
270
271        Label pisteNaytto = new Label();
272        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
273        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
274        pisteNaytto.TextColor = Color.Turquoise;
275
276        pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri);
277        Add(pisteNaytto);
278
279        Label pisteTeksti = new Label("Pisteitä: ");
280        pisteTeksti.X = Screen.Left + 50;
281        pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100;
282        pisteTeksti.TextColor = Color.SkyBlue;
283        Add(pisteTeksti);
284        pistelaskuri.Value++;
285        pistelaskuri.Value += 1;
286        pistelaskuri.Value = pistelaskuri.Value + 1;
287        pistelaskuri.Reset();
288        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
289        laskuri.MaxValue = 5;
290        laskuri.UpperLimit += laskuriYlarajassa;
291    }
292    void laskuriYlarajassa(int arvo)
293    {
294        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
295        MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti pelin.");
296    }
297    void valikko()
298    {
299        ClearAll();
300        Level.Background.Image = LoadImage("paavalikko");
301        valikonKohdat = new List<Label>();
302        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");
303        kohta1.Position = new Vector(0, 40);
304        valikonKohdat.Add(kohta1);
305
306        Label kohta2 = new Label("Lopeta");
307        kohta2.Position = new Vector(0, -40);
308        valikonKohdat.Add(kohta2);
309
310        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat)
311        {
312            Add(valikonKohta);
313        }
314
315        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null);
316        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null);
317
318        Mouse.IsCursorVisible = true;
319        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null);
320        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "");
321    }
322
323    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila)
324    {
325        foreach (Label kohta in valikonKohdat)
326        {
327            if (Mouse.IsCursorOn(kohta))
328            {
329                kohta.TextColor = Color.Red;
330            }
331            else
332            {
333                kohta.TextColor = Color.Black;
334            }
335
336        }
337    }
338    void AloitaPeli()
339    {
340        ClearAll();
341        Gravity = new Vector(0, -900);
342        luoKentta();
343        luolaskuri();
344        lisaaNappaimet();
345        luopallo();
346        ase();
347        Camera.Follow(pelaaja1);
348        Camera.ZoomFactor = 1.2;
349        Camera.StayInLevel = true;
350        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, valikko, "Palaa valikkoon");
351    }
352    void Voitto()
353    {
354        Level.Background.Image = LoadImage("maaliimage");
355        Label nappi = new Label("Aloita uusi peli");
356        nappi.Position = new Vector(0, 40);
357        valikonKohdat.Add(nappi);
358
359        Label nappi2 = new Label("Lopeta");
360        nappi2.Position = new Vector(0, -40);
361        valikonKohdat.Add(nappi2);
362        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat)
363        {
364            Add(valikonKohta);
365        }
366
367        Mouse.ListenOn(nappi, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null);
368        Mouse.ListenOn(nappi2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null);
369
370        Mouse.IsCursorVisible = true;
371        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null);
372        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "");
373
374    }
375    void painoylos()
376    {
377        Gravity = new Vector(0.0, 900.0);
378    }
379    void painoalas()
380    {
381        Gravity = new Vector(0.0, -900.0);
382    }
383
384}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.