source: 2011/26/OssiV/tasohyppely.cs @ 2382

Revision 2382, 11.4 KB checked in by osmavanh, 12 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    List<Label> valikonKohdat;
12
13
14    const double nopeus = 200;
15    const double hyppyNopeus = 1000;
16    const int RUUDUN_KOKO = 40;
17    IntMeter pisteLaskuri;
18
19    PlatformCharacter pelaaja1;
20    PlatformCharacter pelaaja2;
21    // pelaajien kuvat
22    Image pelaajanKuva = LoadImage("peliukko1");
23    Image pelaajan2Kuva = LoadImage("peliukko2parempi");
24    Image tahtiKuva = LoadImage("raha");
25    Image tahtiKuva2 = LoadImage("musta neliö");
26    Image pahiksenKuva = LoadImage("pahis");
27    Image pelaaja2kaannetty = LoadImage("peliukko2parempiKäännetty");
28    Image pelaaja1kaannettu = LoadImage("peliukko1Käännetty");
29    Image taustakuva = LoadImage("taustakuva");
30   
31
32
33    List<Pahis> pahikset;
34
35    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
36
37    public override void Begin()
38    {
39
40        // Gravity = new Vector(0, -1000);
41        Valikko();
42       
43    }
44
45    void luoKentta()
46    {
47        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
48        kentta['='] = lisaaHaivePalikka;
49        kentta['#'] = lisaaTaso;
50        kentta['*'] = lisaaTahti;
51        kentta['N'] = lisaaPelaaja;
52        kentta['M'] = lisaaPelaaja2;
53        kentta['V'] = lisaaPahis;
54        kentta.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
55        Level.CreateBorders();
56        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
57    }
58
59    PhysicsObject lisaaTaso()
60    {
61        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
62        taso.Color = Color.Black;
63        return taso;
64    }
65
66    PhysicsObject lisaaTahti()
67    {
68        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
69        tahti.Image = tahtiKuva;
70        tahti.Tag = "tahti";
71        return tahti;
72    }
73
74    PlatformCharacter lisaaPelaaja()
75    {
76        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
77        pelaaja1.Mass = 4.0;
78        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
79        pelaaja1.Shape = Shape.Circle;
80        //pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
81        pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(pelaajanKuva);
82        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(pelaaja1kaannettu);
83
84        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuTahteen);
85        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuHaivePalikkaan);
86        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuPelaajaan);
87        pelaaja1.Weapon = new LaserGun(70, 20);
88        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
89        pelaaja1.Weapon.InfiniteAmmo = true;
90
91
92
93        return pelaaja1;
94    }
95
96    void lisaaNappaimet()
97    {
98        // Komennot
99        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Released, AloitaAlusta, "aloita alusta");
100
101
102        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
103        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
104        // pelaaja1 ohjaimet
105        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
106        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
107        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
108        Keyboard.Listen(Key.NumPad0, ButtonState.Down, AmmuAseella1, "Ammu");
109        Keyboard.Listen(Key.NumPad1, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää",pelaaja1,3.0);
110        Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää", pelaaja1, -3.0);
111
112        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
113
114        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
115        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
116        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
117        // Pelaaja2 ohjaimet
118        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
119        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
120        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja2 hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
121        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Down, painottomuus, null);
122        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Up, painottomuusLoppuu, null);
123        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella2, "Ammu");
124        Keyboard.Listen(Key.B, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää", pelaaja2, 5.0);
125        Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää", pelaaja2, -5.0);
126
127
128    }
129    void tähtää(PlatformCharacter hahmo, double muutos)
130    {
131        hahmo.Weapon.Angle += Angle.FromDegrees( muutos);
132    }
133
134
135    void painottomuus()
136    {
137        Gravity = new Vector(0.0, 100.0);
138
139
140    }
141    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
142    {
143        hahmo.Walk(nopeus);
144    }
145
146    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
147    {
148        hahmo.Jump(nopeus);
149    }
150
151    void osuTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
152    {
153        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
154        {
155            maaliAani.Play();
156            MessageDisplay.Add("Sait pisteen!");
157            kohde.Destroy();
158            pisteLaskuri.Value++;
159            //pisteLaskuri.Value += 1;
160            //pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 1;
161
162
163
164
165        }
166    }
167
168    PlatformCharacter lisaaPelaaja2()
169    {
170        pelaaja2 = new PlatformCharacter(40, 40);
171        pelaaja2.Shape = Shape.Circle;
172        pelaaja2.Mass = 4.0;
173        pelaaja2.Tag = "pelaaja";
174        pelaaja2.Image = pelaajan2Kuva;
175
176        // vaihda asetta kirjoittamaalla sen nimi
177
178        pelaaja2.Weapon = new LaserGun(60, 20);
179        pelaaja2.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
180        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuTahteen);
181        pelaaja2.Weapon.InfiniteAmmo = true;
182        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuPelaajaan);
183        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuHaivePalikkaan);
184        pelaaja2.RightWalkingAnimation = new Animation(pelaajan2Kuva);
185        pelaaja2.LeftWalkingAnimation = new Animation(pelaaja2kaannetty);
186       
187
188
189        return pelaaja2;
190    }
191
192    void AloitaAlusta()
193    {
194        ClearAll();
195        pahikset = new List<Pahis>();
196        luoKentta();
197        lisaaNappaimet();
198        LuoLaskuri();
199        Camera.Follow(pelaaja1);
200        Camera.ZoomFactor = 1.2;
201        Camera.StayInLevel = true;
202    }
203
204    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
205    {
206        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
207        laskuri.MaxValue = 10;
208        Label naytto = new Label();
209        naytto.BindTo(laskuri);
210        naytto.X = x;
211        naytto.Y = y;
212        naytto.TextColor = Color.White;
213        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
214        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
215        Add(naytto);
216        return laskuri;
217    }
218
219    PhysicsObject lisaaHaivePalikka()
220    {
221
222        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
223        tahti.Image = tahtiKuva2;
224        tahti.Tag = "musta neliö";
225        return tahti;
226
227
228    }
229    void osuHaivePalikkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject haivePalikka)
230    {
231        if (haivePalikka.Tag.ToString() == "musta neliö")
232        {
233
234
235            haivePalikka.Destroy();
236
237
238        }
239    }
240    PhysicsObject lisaaPahis()
241    {
242        Pahis pahis = new Pahis(40, 40);
243        pahis.Mass = 10.0;
244        pahis.Shape = Shape.Circle;
245        pahis.Image = pahiksenKuva;
246        pahis.Tag = "vihu";
247        pahis.Elamat = 20;
248
249        pahikset.Add(pahis);
250
251
252
253        TagFollowerBrain pahiksenAivot = new TagFollowerBrain("pelaaja", 50);
254
255        pahiksenAivot.Active = true;
256        pahiksenAivot.TargetFollowDistance = 600;
257        pahiksenAivot.Speed = 4000;
258        //pahiksenAivot.TargetCloseDistance = 20;
259
260
261
262
263        //pahiksenAivot.StopWhenTargetClose = true;
264        pahis.Brain = pahiksenAivot;
265
266
267        Add(pahis);
268        return (pahis);
269
270
271
272    }
273    void osuPelaajaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject pahis)
274    {
275        if (pahis.Tag.ToString() == "vihu")
276        {
277            if (hahmo == pelaaja1)
278            {
279                Camera.Follow(pelaaja2);
280            }
281            hahmo.Destroy();
282
283        }
284    }
285    void painottomuusLoppuu()
286    {
287        Gravity = new Vector(0, -1000);
288
289    }
290    void AmmuAseella2()
291    {
292        PhysicsObject ammus = pelaaja2.Weapon.Shoot();
293
294        if (ammus != null)
295        {
296            ammus.Size *= 1;
297
298        }
299    }
300    void AmmuAseella1()
301    {
302        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot();
303
304        if (ammus != null)
305        {
306            ammus.Size *= 1;
307        }
308    }
309    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus , PhysicsObject pahis )
310    {
311       
312        ammus.Destroy();
313
314        foreach (Pahis p in pahikset)
315        {
316            if (p == pahis)
317            {
318                p.Elamat--;
319                if (p.Elamat <= 0)
320                    p.Destroy();
321            }
322        }
323
324       
325        //Explosion rajahdys = new Explosion(20);
326        //rajahdys.ShockwaveColor = Color.Blue;
327        //rajahdys.Color = Color.Blue;
328 
329        //rajahdys.Speed = 100;
330        //rajahdys.Position = pahis.Position;
331        //Add(rajahdys);
332    }
333
334    void LuoLaskuri()
335    {
336        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
337
338        Label pisteNaytto = new Label();
339        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
340        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
341        pisteNaytto.TextColor = Color.Red;
342
343        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
344        Add(pisteNaytto);
345
346        Label pisteTeksti = new Label("Pisteitä: ");
347        pisteTeksti.X = Screen.Left + 50;
348        pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100;
349        pisteTeksti.TextColor = Color.Red;
350        Add(pisteTeksti);
351    }
352
353    void Valikko()
354    {
355        ClearAll();
356        Level.Background.Image = taustakuva;
357        valikonKohdat = new List<Label>();
358
359        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");
360        kohta1.Position = new Vector(0, 40);
361        valikonKohdat.Add(kohta1);
362
363        Label kohta2 = new Label("Lopeta");
364        kohta2.Position = new Vector(0, -40);
365        valikonKohdat.Add(kohta2);
366
367        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat)
368        {
369            Add(valikonKohta);
370        }
371
372        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, null);
373        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null);
374
375        Mouse.IsCursorVisible = true;
376        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null);
377        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "");
378       
379    }
380
381    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila)
382    {
383        foreach (Label kohta in valikonKohdat)
384        {
385            if (Mouse.IsCursorOn(kohta))
386            {
387                kohta.TextColor = Color.Red;
388            }
389            else
390            {
391                kohta.TextColor = Color.Black;
392            }
393
394        }
395    }
396
397
398
399}
400public class Pahis : PhysicsObject
401{
402    public int Elamat { get; set; }
403
404    public Pahis(double width, double height) : base (width, height)
405    { 
406       
407    }
408
409
410    }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.