source: 2011/26/OssiV/dall of dude 2d.cs @ 2493

Revision 2452, 18.7 KB checked in by osmavanh, 8 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    List<Label> valikonKohdat;
12    ScoreList topLista = new ScoreList(10, false, 0);
13
14
15    const double nopeus = 200;
16    const double hyppyNopeus = 1000;
17    const int RUUDUN_KOKO = 40;
18    IntMeter pisteLaskuri;
19
20    PlatformCharacter pelaaja1;
21    PlatformCharacter pelaaja2;
22    // pelaajien kuvat
23    Image pelaajanKuva = LoadImage("peliukko1");
24    Image pelaajan2Kuva = LoadImage("peliukko2parempi");
25    Image tahtiKuva = LoadImage("raha");
26    Image tahtiKuva2 = LoadImage("musta neliö");
27    Image pahiksenKuva = LoadImage("pahis");
28    Image pelaaja2kaannetty = LoadImage("peliukko2parempiKäännetty");
29    Image pelaaja1kaannettu = LoadImage("peliukko1Käännetty");
30    Image taustakuva = LoadImage("taustakuva");
31    Image ampuvapahisKuva = LoadImage("pahis2");
32    Image maalinkuva = LoadImage("maali2");
33    Image kaupankuva = LoadImage("kauppa");
34
35    List<Pahis> pahikset;
36
37    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
38
39    public override void Begin()
40    {
41
42        // Gravity = new Vector(0, -1000);
43        Valikko();
44        if (DataStorage.Exists("pisteet.xml"))
45            topLista = DataStorage.Load<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml");
46
47
48    }
49
50
51    void luoKentta()
52    {
53        TileMap kentta = TileMap.FromFile("kentta1.txt");
54        kentta['='] = lisaaHaivePalikka;
55        kentta['#'] = lisaaTaso;
56        kentta['*'] = lisaaTahti;
57        kentta['N'] = lisaaPelaaja;
58        kentta['M'] = lisaaPelaaja2;
59        kentta['V'] = lisaaPahis;
60        kentta['A'] = lisaaAmpuvaPahis;
61        kentta['H'] = lisaaMaali;
62        kentta['K'] = luoKauppa;
63
64
65        kentta.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
66        Level.CreateBorders();
67        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue);
68
69
70
71
72
73
74
75    }
76
77    PhysicsObject lisaaTaso()
78    {
79        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
80        taso.Color = Color.Black;
81        return taso;
82    }
83
84    PhysicsObject lisaaTahti()
85    {
86        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
87        tahti.Image = tahtiKuva;
88        tahti.Tag = "tahti";
89        return tahti;
90    }
91
92    PlatformCharacter lisaaPelaaja()
93    {
94        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40);
95        pelaaja1.Mass = 4.0;
96        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
97        pelaaja1.Shape = Shape.Circle;
98        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
99        pelaaja1.RightWalkingAnimation = new Animation(pelaajanKuva);
100        pelaaja1.LeftWalkingAnimation = new Animation(pelaaja1kaannettu);
101        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuKauppaan);
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuTahteen);
103        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuHaivePalikkaan);
104        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuPelaajaan);
105        AddCollisionHandler(pelaaja1, osumaaliin);
106        AddCollisionHandler(pelaaja1, osumaaliin2);
107
108        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(50, 20);
109        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
110        pelaaja1.Weapon.InfiniteAmmo = false;
111
112
113        return pelaaja1;
114    }
115
116    void lisaaNappaimet()
117    {
118        // Komennot
119        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Released, naytaPisteet, "Huippu tulokset");
120        Keyboard.Listen(Key.Home, ButtonState.Pressed, kooditPaalle, null);
121        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, "aloita alusta");
122        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
123        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
124        // pelaaja1 ohjaimet
125        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
126        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
127        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
128        Keyboard.Listen(Key.NumPad0, ButtonState.Down, AmmuAseella1, "Ammu");
129        Keyboard.Listen(Key.NumPad1, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää", pelaaja1, 3.0);
130        Keyboard.Listen(Key.NumPad2, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää", pelaaja1, -3.0);
131
132        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
133
134        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
135        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
136        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
137
138        Keyboard.Listen(Key.NumPad4, ButtonState.Pressed, vaihdaPlasmaCannoniin2, "plasmatykki");
139        Keyboard.Listen(Key.NumPad5, ButtonState.Pressed, vaihdaRynkkyyn2, "rynnäkkökivääri");
140
141
142        // Pelaaja2 ohjaimet
143        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
144        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
145        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja2 hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
146        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Up, painottomuusLoppuu, null);
147        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella2, "Ammu");
148        Keyboard.Listen(Key.B, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää", pelaaja2, 4.0);
149        Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Down, tähtää, "tähtää", pelaaja2, -4.0);
150
151
152
153    }
154    void tähtää(PlatformCharacter hahmo, double muutos)
155    {
156        hahmo.Weapon.Angle += Angle.FromDegrees(muutos);
157    }
158
159
160    void painottomuus()
161    {
162        Gravity = new Vector(0.0, 150.0);
163
164
165    }
166    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
167    {
168        hahmo.Walk(nopeus);
169    }
170
171    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
172    {
173        hahmo.Jump(nopeus);
174    }
175
176    void osuTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
177    {
178        if (kohde.Tag.ToString() == "tahti")
179        {
180            maaliAani.Play();
181            MessageDisplay.Add("Sait pisteen!");
182            kohde.Destroy();
183            pisteLaskuri.Value++;
184
185
186
187
188        }
189    }
190
191    PlatformCharacter lisaaPelaaja2()
192    {
193        pelaaja2 = new PlatformCharacter(40, 40);
194        pelaaja2.Shape = Shape.Circle;
195        pelaaja2.Mass = 4.0;
196        pelaaja2.Tag = "pelaaja";
197        pelaaja2.Image = pelaajan2Kuva;
198
199        //törmäyksen käsittelijät
200        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuTahteen);
201
202        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuKauppaan);
203        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuPelaajaan);
204        AddCollisionHandler(pelaaja2, osuHaivePalikkaan);
205        AddCollisionHandler(pelaaja2, osumaaliin);
206        AddCollisionHandler(pelaaja2, osumaaliin2);
207
208        pelaaja2.RightWalkingAnimation = new Animation(pelaajan2Kuva);
209        pelaaja2.LeftWalkingAnimation = new Animation(pelaaja2kaannetty);
210
211        pelaaja2.Weapon = new AssaultRifle(50, 20);
212        pelaaja2.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
213        pelaaja2.Weapon.InfiniteAmmo = false;
214
215
216
217        return pelaaja2;
218    }
219
220    void AloitaAlusta()
221    {
222        ClearAll();
223        pahikset = new List<Pahis>();
224        luoKentta();
225        lisaaNappaimet();
226        LuoLaskuri();
227        Camera.Follow(pelaaja1);
228        Camera.ZoomFactor = 1.2;
229        Camera.StayInLevel = true;
230    }
231
232    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
233    {
234        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
235        laskuri.MaxValue = 10;
236        Label naytto = new Label();
237        naytto.BindTo(laskuri);
238        naytto.X = x;
239        naytto.Y = y;
240        naytto.TextColor = Color.White;
241        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
242        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
243        Add(naytto);
244        return laskuri;
245    }
246
247    PhysicsObject lisaaHaivePalikka()
248    {
249
250        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
251        tahti.Image = tahtiKuva2;
252        tahti.Tag = "musta neliö";
253        return tahti;
254
255
256    }
257    void osuHaivePalikkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject haivePalikka)
258    {
259        if (haivePalikka.Tag.ToString() == "musta neliö")
260        {
261
262
263            haivePalikka.Destroy();
264
265
266        }
267    }
268    PhysicsObject lisaaPahis()
269    {
270        Pahis pahis = new Pahis(40, 40);
271        pahis.Mass = 10.0;
272        pahis.Shape = Shape.Circle;
273        pahis.Image = pahiksenKuva;
274        pahis.Tag = "vihu";
275        pahis.Elamat = 5;
276
277        pahikset.Add(pahis);
278
279
280
281        TagFollowerBrain pahiksenAivot = new TagFollowerBrain("pelaaja", 50);
282
283        pahiksenAivot.Active = true;
284        pahiksenAivot.TargetFollowDistance = 600;
285        pahiksenAivot.Speed = 4000;
286        //pahiksenAivot.TargetCloseDistance = 20;
287
288
289
290
291        //pahiksenAivot.StopWhenTargetClose = true;
292        pahis.Brain = pahiksenAivot;
293
294
295        Add(pahis);
296        return (pahis);
297
298
299
300    }
301    void osuPelaajaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject pahis)
302    {
303        if (pahis.Tag.ToString() == "vihu")
304        {
305            if (hahmo == pelaaja1)
306            {
307                Camera.Follow(pelaaja2);
308            }
309            hahmo.Destroy();
310
311        }
312    }
313    void painottomuusLoppuu()
314    {
315        Gravity = new Vector(0, -1000);
316
317    }
318    void AmmuAseella2()
319    {
320        PhysicsObject ammus = pelaaja2.Weapon.Shoot();
321
322        if (ammus != null)
323        {
324            ammus.Size *= 1;
325
326        }
327    }
328    void AmmuAseella1()
329    {
330        PhysicsObject ammus = pelaaja1.Weapon.Shoot();
331
332        if (ammus != null)
333        {
334            ammus.Size *= 1;
335        }
336    }
337    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject pahis)
338    {
339
340        ammus.Destroy();
341
342        foreach (Pahis p in pahikset)
343        {
344            if (p == pahis)
345            {
346                p.Elamat--;
347                if (p.Elamat <= 0)
348                    p.Destroy();
349                pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value + 10;
350            }
351        }
352
353
354
355    }
356
357    void LuoLaskuri()
358    {
359        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
360     
361        Label pisteNaytto = new Label();
362        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
363        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
364        pisteNaytto.TextColor = Color.Red;
365
366        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
367        Add(pisteNaytto);
368
369        Label pisteTeksti = new Label("Pisteitä: ");
370        pisteTeksti.X = Screen.Left + 50;
371        pisteTeksti.Y = Screen.Top - 100;
372        pisteTeksti.TextColor = Color.Red;
373        Add(pisteTeksti);
374    }
375
376    void Valikko()
377    {
378        ClearAll();
379        Level.BackgroundColor = Color.Blue;
380        Level.Background.Image = taustakuva;
381        valikonKohdat = new List<Label>();
382
383        Label kohta1 = new Label("Aloita uusi peli");
384        kohta1.Position = new Vector(0, 40);
385        valikonKohdat.Add(kohta1);
386
387        Label kohta2 = new Label("Lopeta");
388        kohta2.Position = new Vector(0, -80);
389        valikonKohdat.Add(kohta2);
390
391
392        foreach (Label valikonKohta in valikonKohdat)
393        {
394            Add(valikonKohta);
395        }
396
397        Mouse.ListenOn(kohta1, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, null);
398        Mouse.ListenOn(kohta2, MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Exit, null);
399
400
401        Mouse.IsCursorVisible = true;
402        Mouse.ListenMovement(1.0, ValikossaLiikkuminen, null);
403        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "");
404
405    }
406
407    void ValikossaLiikkuminen(AnalogState hiirenTila)
408    {
409        foreach (Label kohta in valikonKohdat)
410        {
411            if (Mouse.IsCursorOn(kohta))
412            {
413                kohta.TextColor = Color.Red;
414            }
415            else
416            {
417
418                kohta.TextColor = Color.Black;
419            }
420        }
421    }
422    void naytaPisteet()
423    {
424        HighScoreWindow topIkkuna = new HighScoreWindow("Dall of Dude 2D",
425                     "Parhaat pisteet",
426                     "Onneksi olkoon, pääsit listalle pisteillä %p! Syötä nimesi:",
427                     topLista, pisteLaskuri.Value);
428        topIkkuna.Closed += TallennaPisteet;
429        Add(topIkkuna);
430
431    }
432    void TallennaPisteet(Window sender)
433    {
434        DataStorage.Save<ScoreList>(topLista, "pisteet.xml");
435
436    }
437    PhysicsObject lisaaMaali()
438    {
439        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
440        maali.Shape = Shape.Circle;
441        maali.Image = maalinkuva;
442        Add(maali);
443        maali.Tag = "maali";
444        return maali;
445    }
446    void osumaaliin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject maali)
447    {
448        if (maali.Tag.ToString() == "maali")
449        {
450
451            ClearAll();
452            MessageDisplay.Add("Pääsit pelin läpi!");
453            naytaPisteet();
454            Kentta2();
455            pisteLaskuri.Value += 200;
456
457
458        }
459    }
460
461
462    PhysicsObject lisaaAmpuvaPahis()
463    {
464        Pahis pahis = new Pahis(40, 40);
465        pahis.Mass = 10.0;
466        pahis.Shape = Shape.Circle;
467        pahis.Image = ampuvapahisKuva;
468        pahis.Tag = "vihu";
469        pahis.Elamat = 5;
470
471        pahikset.Add(pahis);
472
473
474
475        TagFollowerBrain pahiksenAivot2 = new TagFollowerBrain("pelaaja", 50);
476
477        pahiksenAivot2.Active = true;
478        pahiksenAivot2.TargetFollowDistance = 600;
479        pahiksenAivot2.Speed = 4000;
480
481        pahis.Brain = pahiksenAivot2;
482
483
484        Add(pahis);
485        return (pahis);
486
487    }
488    void vaihdaRynkkyyn()
489    {
490        if (pisteLaskuri.Value > 100)
491        {
492            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value -= 100;
493            pelaaja2.Weapon = new AssaultRifle(60, 20);
494            pelaaja2.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
495        }
496
497    }
498    void vaihdaPlasmaCannoniin()
499    {
500        if (pisteLaskuri.Value > 200)
501        {
502            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value -= 200;
503            pelaaja2.Weapon = new PlasmaCannon(60, 20);
504            pelaaja2.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
505        }
506
507    }
508    void vaihdaLaserPyssyyn()
509    {
510
511        pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value -= 10000;
512        pelaaja2.Weapon = new LaserGun(60, 20);
513        pelaaja2.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
514       
515
516    }
517    void vaihdaRynkkyyn2()
518    {
519
520        if (pisteLaskuri.Value > 100)
521        {
522            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value -= 100;
523            pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(60, 20);
524            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
525        }
526    }
527    void vaihdaPlasmaCannoniin2()
528    {
529        if (pisteLaskuri.Value > 200)
530        {
531            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value -= 200;
532            pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(60, 20);
533            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
534        }
535    }
536    void vaihdaLaserPyssyyn2()
537    {
538
539        pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value -= 10000;
540        pelaaja1.Weapon = new LaserGun(60, 20);
541        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision += AmmusOsui;
542        pelaaja1.Weapon.InfiniteAmmo = true;
543    }
544    void Kentta2()
545    {
546        ClearAll();
547        pahikset = new List<Pahis>();
548        luoKentta2();
549        lisaaNappaimet();
550        LuoLaskuri();
551        Camera.Follow(pelaaja1);
552        Camera.ZoomFactor = 1.2;
553        Camera.StayInLevel = true;
554    }
555    void luoKentta2()
556    {
557        TileMap kentta = TileMap.FromFile("Copy of kentta1.txt");
558        kentta['='] = lisaaHaivePalikka;
559        kentta['#'] = lisaaTaso;
560        kentta['*'] = lisaaTahti;
561        kentta['N'] = lisaaPelaaja;
562        kentta['M'] = lisaaPelaaja2;
563        kentta['V'] = lisaaPahis;
564        kentta['A'] = lisaaAmpuvaPahis;
565        kentta['W'] = lisaaMaali2;
566
567        kentta.Insert(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
568        Level.CreateBorders();
569        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Blue);
570    }
571    void kooditPaalle()
572    {
573        Keyboard.Listen(Key.F, ButtonState.Pressed, Kentta2, null);
574        Keyboard.Listen(Key.D3, ButtonState.Pressed, vaihdaLaserPyssyyn, null);
575        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Down, painottomuus, null);
576        Keyboard.Listen(Key.NumPad6, ButtonState.Pressed, vaihdaLaserPyssyyn2, null);
577        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Down, lisaaPisteita, null);
578    }
579    PhysicsObject lisaaMaali2()
580    {
581        PhysicsObject maali2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
582        maali2.Shape = Shape.Circle;
583        maali2.Image = maalinkuva;
584        Add(maali2);
585        maali2.Tag = "maali2";
586        return maali2;
587    }
588    void osumaaliin2(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject maali2)
589    {
590        if (maali2.Tag.ToString() == "maali2")
591        {
592            naytaPisteet();
593            ClearAll();
594            MessageDisplay.Add("Pääsit pelin läpi!");
595            lisaaNappaimet();
596            pisteLaskuri.Value += 200;
597
598
599
600        }
601    }
602    PhysicsObject luoKauppa()
603    {
604        PhysicsObject kauppa = PhysicsObject.CreateStaticObject(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
605        kauppa.Color = Color.ForestGreen;
606        kauppa.Tag = "kauppa";
607        kauppa.Image = kaupankuva;
608        return (kauppa);
609
610    }
611    void osuKauppaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kohde)
612    {
613        if (kohde.Tag.ToString() == "kauppa")
614        {
615
616            MessageDisplay.Add("Pelaaja1:  rynnäkkökivääri 100 p osta painamalla J ja plasmatykki 200p osta painamalla K ");
617            MessageDisplay.MaxMessageCount = 1;
618            MessageDisplay.Add("pelaaja2: rynnäkkökivääri 100 p osta painamalla 1 ja plasmatykki 200p osta painamalla 2");
619            Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Pressed, vaihdaRynkkyyn2, "osta rynkky");
620            Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Pressed, vaihdaPlasmaCannoniin2, " osta plasmatykki");
621            Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Pressed, vaihdaPlasmaCannoniin, "plasmatykki");
622            Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Pressed, vaihdaRynkkyyn, "rynnäkkökivääri");
623            //Keyboard.Listen(Key.D7, ButtonState.Pressed, vaihdaLaserPyssyyn, null);
624        }
625    }
626        void lisaaPisteita()
627        {
628            pisteLaskuri.Value = pisteLaskuri.Value += 1000000;
629        }
630    }
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646    public class Pahis : PhysicsObject
647    {
648        public int Elamat { get; set; }
649
650        public Pahis(double width, double height)
651            : base(width, height)
652        {
653
654        }
655
656
657    }
658
659
660
661
662
663
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.