source: 2011/26/OssiV/Peli.cs @ 2246

Revision 2184, 5.4 KB checked in by osmavanh, 10 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 1000);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -1000);
13
14    IntMeter pelaajan1Pisteet;
15    IntMeter pelaajan2Pisteet;
16    PhysicsObject pallo2;
17    PhysicsObject pallo3;
18    PhysicsObject pallo4;
19
20    PhysicsObject pallo;
21
22    PhysicsObject maila1;
23    PhysicsObject maila2;
24
25    PhysicsObject vasenReuna;
26    PhysicsObject oikeaReuna;
27
28
29
30    public override void Begin()
31    {
32        luoKentta();
33        AsetaOhjaimet();
34        LisaaLaskurit();
35        AloitaPeli();
36
37        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
38
39
40
41
42    }
43    void luoKentta()
44    {
45        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
46        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
47
48
49
50
51
52        pallo = new PhysicsObject(100, 100);
53        pallo.Shape = Shape.Circle;
54        pallo.Color = Color.Red;
55        pallo.X = -200.0;
56        pallo.Y = 0.0;
57        pallo.Restitution = 1.0;
58
59        Add(pallo);
60
61        pallo3 = new PhysicsObject(40, 40);
62        pallo3.Shape = Shape.Triangle;
63        pallo3.Color = Color.Black;
64        pallo3.X = -200.0;
65        pallo3.Y = 0.0;
66        pallo3.Restitution = 1.0;
67
68        Add(pallo3);
69
70        pallo2 = new PhysicsObject(40, 40);
71        pallo2.Shape = Shape.Circle;
72        pallo2.Color = Color.Black;
73        pallo2.X = -200.0;
74        pallo2.Y = 0.0;
75        pallo2.Restitution = 1.0;
76
77        Add(pallo2);
78
79        pallo4 = new PhysicsObject(100, 100);
80        pallo4.Shape = Shape.Circle;
81        pallo4.Color = Color.Black;
82        pallo4.X = -200.0;
83        pallo4.Y = 0.0;
84        pallo4.Restitution = 1.0;
85        Add(pallo4);
86
87
88        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
89
90        vasenReuna.Restitution = 1.0;
91        vasenReuna.IsVisible = false;
92
93        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
94
95        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
96        oikeaReuna.IsVisible = false;
97        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
98        ylaReuna.Restitution = 1.0;
99        ylaReuna.KineticFriction = 0.0;
100        ylaReuna.IsVisible = false;
101        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
102        alaReuna.Restitution = 1.0;
103        alaReuna.IsVisible = false;
104        alaReuna.KineticFriction = 0.0;
105
106
107
108        Level.BackgroundColor = Color.Red;
109        Camera.ZoomToLevel();
110
111
112        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
113
114    }
115    void AloitaPeli()
116    {
117        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
118        pallo.Hit(impulssi);
119
120
121    }
122
123    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
124    {
125        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
126        maila.Shape = Shape.Rectangle;
127        maila.X = x;
128        maila.Y = y;
129        maila.Restitution = 1.0;
130        Add(maila);
131
132        return maila;
133    }
134
135    void AsetaOhjaimet()
136    {
137        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
138        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
139        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
140        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
141        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
142
143        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
144        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
145        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
146        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
147
148        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
149
150
151
152    }
153    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
154    {
155
156        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
157        {
158            maila.Velocity = Vector.Zero;
159            return;
160        }
161        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
162        {
163            maila.Velocity = Vector.Zero;
164            return;
165
166
167
168        }
169        maila.Velocity = nopeus;
170    }
171    void LisaaLaskurit()
172    {
173        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
174        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
175
176    }
177    IntMeter LuoPisteLaskuri(Double x, Double y)
178    {
179        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
180        laskuri.MaxValue = 100;
181        Label naytto = new Label();
182        naytto.BindTo(laskuri);
183        naytto.X = x;
184        naytto.Y = y;
185        naytto.TextColor = Color.White;
186        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
187        naytto.Color = Level.BackgroundColor;
188        Add(naytto);
189
190        return laskuri;
191    }
192    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
193    {
194        if (kohde == oikeaReuna)
195        {
196            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
197        }
198        else if (kohde == vasenReuna)
199        {
200            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
201
202        }
203
204
205    }
206}
207
208
209
210
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.