source: 2011/26/JouniM/Pong/Pong/Pong/Peli.cs @ 2202

Revision 2202, 4.6 KB checked in by jojumuho, 10 years ago (diff)

Talletus.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 400);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -400);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19    IntMeter pelaajan1Pisteet;
20    IntMeter pelaajan2Pisteet;
21
22    PhysicsObject vasenReuna;
23    PhysicsObject oikeaReuna;
24
25
26
27
28
29
30    public override void Begin()
31    {
32        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
33
34        LuoKentta();
35        AsetaOhjaimet();
36        AloitaPeli();
37        LisaaLaskuri();
38        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
39
40
41    }
42
43    void LuoKentta()
44    {
45        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
46        pallo.Shape = Shape.Circle;
47        pallo.Color = Color.Lime;
48        pallo.X = -300.0;
49        pallo.Y = 0.0;
50        pallo.Restitution = 1.3;
51        Add(pallo);
52
53
54        maila1 = LuoMaila ( Level.Left + 20.0, 0.0 );
55        maila2 = LuoMaila (Level.Right - 20.0, 0.0);
56
57        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
58        vasenReuna.Restitution = 1.2;
59        vasenReuna.IsVisible = false;
60
61        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
62        oikeaReuna.Restitution = 1.2;
63        oikeaReuna.IsVisible = false;
64
65        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
66        yläReuna.Restitution = 1.2;
67        yläReuna.IsVisible = false;
68
69        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
70        alaReuna.Restitution = 1.0;
71        alaReuna.IsVisible = false;
72
73
74
75        Level.BackgroundColor = Color.DarkGray;
76        MessageDisplay.TextColor = Color.White;
77
78
79        Camera.ZoomToLevel();
80
81    }
82
83    void AloitaPeli()
84    {
85        Vector impulssi = new Vector(250.0, 45.0);
86        pallo.Hit(impulssi);
87    }
88
89    PhysicsObject LuoMaila( double x, double y )
90    {
91        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(30.0, 150.0);
92        maila.Shape = Shape.Rectangle;
93        maila.X = x;
94        maila.Y = y;
95        maila.Restitution = 1.2;
96        Add( maila );
97
98        return maila;
99
100    }
101
102    void AsetaOhjaimet()
103    {
104        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
105        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
106        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
107        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
108
109        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
110        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
111        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
112        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
113
114        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
115
116        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu");
117
118    }
119
120    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
121    {
122        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
123        {
124            maila.Velocity = Vector.Zero;
125            return;
126        }
127
128        if ( (nopeus.Y > 0) &&  ( maila.Top > Level.Top ) )
129        {
130            maila.Velocity = Vector.Zero;
131            return;
132        }
133        maila.Velocity = nopeus;
134
135    }
136
137    void LisaaLaskuri()
138    {
139        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
140        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
141
142    }
143
144    IntMeter LuoPisteLaskuri( double x, double y )
145    {
146       IntMeter laskuri = new IntMeter( 0 );
147       laskuri.MaxValue = 10; Label naytto = new Label();
148       naytto.BindTo( laskuri );
149       naytto.X = x;
150       naytto.Y = y;
151       naytto.TextColor = Color.White;
152       naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor;
153       naytto.Color = Level.BackgroundColor;
154       Add( naytto );
155
156       return laskuri;
157    }
158
159    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
160    {
161        if (kohde == oikeaReuna)
162        {
163            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
164        }
165        else if (kohde == vasenReuna)
166        {
167            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
168        }
169
170    }
171
172}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.