source: 2011/26/JaakkoL/todo.txt @ 2397

Revision 2397, 192 bytes checked in by teeevasa, 10 years ago (diff)

revised the first level so that it works with the background, as well as some misc updates

Line 
1Bugilista:
2Kävelyääni tulee vain seisoessa paikallaan
3Viholliset leijuvat ilmassa
4Aseiden vaihtaminen
5
6Featurelista:
7HP:en visuaalinen dokumentointi
8Vihollisten hyökkäykset
9Voittaminen
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.